1. YEZİDİLERİN YAŞAM PRATİKLERİ VE KİMLİK ALGISI (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19673/210096)
 2. BATI DİASPORASINDA SÜRYANİLER VE SÜRYANİ KİLİSESİ (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19670/210077)
 3. Heidegger’in Metafizikle Karşılaşması (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19675/210109)
 4. Kahramanmaraş Kent Periferisinde Arazi Sahiplerinin Arazi Kullanım Davranışları (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19677/210142)
 5. Din Antropolojisi (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19680/210200)
 6. KİTAP TANITIMI VE DEĞERLENDİRMESİ (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19672/210091)
 7. ORTAÖĞRETİM DİN KÜLTÜRÜ VE AHLAK BİLGİSİ ÖĞRETİM PROGRAMINDAKİ KAZANIMLARIN AHLAK VE DEĞERLER ÖĞRENME ALANINA GÖRE FARKLILAŞMASI (VAN İLİ ÖRNEĞİ) (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19674/210104)
 8. "Sılası Yitik" Bir Münzevi Ziya Osman Saba (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/31201/349888)
 9. Yeşil Yayılım Tedarik Zinciri Yönetimi / Diffusion of Green Supply Chain Management (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19678/210154)
 10. Klasik İslam Tarihçilerinin Kalem Anlatısı (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/30410/296320)
 11. İngilizceyi Doğal Ortamında Öğrenen Bir Yetişkinin Biçimbirim Edinim Sırası (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19675/210116)
 12. Spinoza’nın Teolojik-Politik İncelemesi’nde Tanah Eleştirisi / Spinoza’s Critique of Tanakh in his Tractatus Theologico-Politicus (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19679/210161)
 13. SOSYOTERAPİ: SOSYOLOJİNİN TERAPÖTİK KULLANIMI (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19669/210065)
 14. HABERCİLİKTE İDEAL ARAYIŞI: BARIŞ GAZETECİLİĞİ (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19672/210089)
 15. ÇALIŞTAY TANITIM VE DEĞERLENDİRMESİ (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19669/210072)
 16. MANAS DESTANI'NDA ALP KADIN TİPİ (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19676/210128)
 17. Kurgusal Yapı ve Tematik Açıdan Her Çi Beno Sanıke (Her Şey Masal Olur) Romanı (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/31201/336594)
 18. GIRNATA'NIN İŞGALİ (1492) SONRASINDA ENDÜLÜS'TEKİ MÜSLÜMANLARIN ASİMİLASYONU (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19675/210111)
 19. Kıbrıs'ın Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar (Arşiv Belgelerine Göre) / The Preparations are Made for the Conquest of Cyprus (According to the Archive Documents) (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19679/210178)
 20. Fıkıh ve Siyaset Arasında Endülüs’te (B)İlim ve Felsefe (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/31201/343020)