1. Partonaj İlişkisi Bağlamında Ehmedê Xanî’nin Mem û Zîn İsimli Eseri (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19674/210101)
 2. KUR'AN AÇISINDAN KENTLERİN YIKILIŞI (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19676/210125)
 3. ORTAÇAĞ AVRUPASINDA FEODAL SİSTEME GENEL BİR BAKIŞ (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19676/210120)
 4. Sosyal Bilimlerde "Objektiflik" Efsanesi (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/27714/292318)
 5. Nasıralı İsa’nın Erken Dönem Yahudi Literatüründeki İzlerine Dair Modern Değerlendirmeler (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/30410/296788)
 6. An Overview of Historical Background of Unknown Eastern Jews of Turkey (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/30410/300003)
 7. Mela 'Elîyê Baqustanî û Mewlûda Wî / Mullah Ali Baqustanî and his Mawlid (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19679/210170)
 8. Sosyal Bilimler Metni Olarak Mukaddime: Bir Meta-Anlatı (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/27714/292306)
 9. Sabahattin Ali ve Nûredîn Zaza’nın Öykülerinde Otorite ve İsyan / Authority and Rebellion in Short Stories of Sabahattin Ali and Nûredîn Zaza (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19678/210149)
 10. Sosyal Yapımız ve Memuriyen Temayüller / Our Social Structure and Officialism Attitudes (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19678/210151)
 11. Yapısökümün Çifte Buyruğu: Kimlik/Farklılık ve 'Versus Krizi' (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/31201/345686)
 12. Mardin’deki Arapça Sözlü Kültürünün Korunmasında Hikâye Gecelerinin Rolü (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/27714/292399)
 13. Zaza Edebiyatında Tirêj Dergisinin Yeri (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19679/210168)
 14. İstisna Hali (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/27714/292630)
 15. Türkiye'de Eğitim Yönetimi Alanındaki Yüksek Lisans Programlarının Okul Liderliği Standartları Çerçevesinde Değerlendirilmesi (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19677/210137)
 16. ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA YUNUS EMRE'NİN BİR ŞİİRİNİN İNCELENMESİ (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19674/210106)
 17. Kent Yoksulluk ve Sosyal Düzensizlik Potansiyeli (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19681/210207)
 18. Bir Osmanlı Şehrinde Frenkleşenler: Diyarbekir Katolikleri (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19681/210214)
 19. Çariçe Anna Zamanında Rusya’nın Karadeniz Politikası (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/31201/292515)
 20. Türkiyede Organoloji Çalışmaları / Organology Studies in Turkey (http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19679/210163)