Year 2018, Volume 9, Issue 2, Pages 195 - 212 2018-11-29

Varlık Yönetim Şirketlerinin Türk Bankacılık Sistemindeki Sorunlu Kredilerin Yönetimindeki Rolü

Hasan Lök [1]

83 265

Sorunlu krediler, banka ile borçlu arasında daha önce yapılan geri ödeme anlaşmasının bozulması ile tahsilat sürecinin zarar görmesi veya gecikmesi ihtimalinin ortaya çıkması olarak tanımlanmaktadır. Son yıllarda bankaların sağladıkları ve geri ödenme aşamasında çeşitli problemler yaşanan ve sorunlu alacaklara dönüşen krediler, bankaların faaliyetlerini ve varlık yapısını olumsuz etkilemektedir. Bu nedenle, bankaların bilançolarında risk ve kaynak maliyetleri artmaktadır. Son dönemlerde Türk Bankacılık hukukunda yapılan değişiklikle sisteme Varlık Yönetim Şirketleri ilave edilmiştir. Çalışmanın amacı tahsilinde güçlük çekilen sorunlu kredilerin varlık yönetim şirketlerine devrine dönük olarak bu şirketlerin önemi ve rollerini irdelemektir. Çalışmanın yöntemi olarak literatür taramasından yararlanılmış olup, çalışma konusu ilgili bilimsel kaynaklarla desteklenmektedir. Çalışmada sorunlu kredilerin varlık yönetim şirketlerine devri sonrasında bankacılık sisteminde olumlu gelişmelerin ve iyileşmelerin olduğu sonucuna varılmıştır.  

Sorunlu Krediler, Varlık Yönetim Şirketleri
 • Dziobek C., 1998. “Market-Based Policy Instruments for Systemic Bank Restructuring”, International Monetary Fund (IMF) Working Paper, WP/98/113.
 • Güngören, M., 2018. “Varlık Yönetim Şirketi”, SAÜSEM Ders Notları, http://www.dt-audit.com/dosyalar/Egitim/Sermaye%20Piyasas%C4%B1,%20Bankac%C4% B1l%C4%B1k,%20Sigortac%C4%B1l%C4%B1k%20Ve%20Ozel%20Emeklilik%20Mevzuati/BDDK_15.pdf, (30.06.2018).
 • Güvenal, H., 2015. “ Varlık Yönetim Şirketlerinin Kredi Sistemindeki Yeri ve Tahsili Gecikmiş Alacakların Yönetimine Dair Düzenlemelerin Kredi Sistemine Etkisi”, https://www.hayatvarlik.com/file/e50bec4e-cb48-4515-96c2-31793b95e618/pdf, (14.06.2018).
 • Karamustafa, C., 2011. “Sorunlu Kredilerin Varlık Yönetim Şirketlerince Tasfiyesi ve Türkiye İçin Bir Model Önerisi”, T.C. Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu, Denetçilik Tezi, İstanbul.
 • Kartal, M.T. ve Demir, C.H., 2017. “Türkiye’de Katılım Bankacılığında Sorunlu Kredilerin Varlık Yönetim Şirketlerine Satışı Üzerine Bir İnceleme Ve Yöntem Önerileri”, İslam Ekonomisi ve Finansı Dergisi, Sayı:1, ss.89-115.
 • Kavcıoğlu, Ş., 2003. Ticari Bankalarda Sorunlu Kredilerin Yönetimi Çözüm Yolları ve Takibi, Türkmen Kitabevi.
 • Özgül, S., 2010. “Sorunlu Kredilerde Erken Uyarı Sinyalleri ve Takip Süreçleri”, Türkiye Bankalar Birliği Eğitim Merkezi Seminer Notları, İstanbul.
 • Özgül, S., 2008. “Sorunlu Kredilerde Erken Uyarı Modelleri ve Çözüm Teknikleri”, Türkiye Bankalar Birliği Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları, İstanbul.
 • Savaşal, M., 2003. “Kredi Türleri ve Risk Yönetimi”, Türkiye Bankalar Birliği Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları, İstanbul.
 • Selimler, H., 2015. “Sorunlu Kredilerin Analizi, Banka Finansal Tablo ve Oranlarına Etkisinin Değerlendirilmesi” Finansal Araştırmalar ve Çalışmalar Dergisi, Cilt:7 Sayı:12, ss.131-172.
 • Seval B., 2000. “Sorunlu Krediler”, Türkiye Bankalar Birliği Eğitim ve Tanıtım Grubu Seminer Notları, İstanbul.
 • Seval, B., 1990. “Kredilendirme Süreci ve Kredi Yönetimi”, T.C. İstanbul Üniversitesi İşletme Fakültesi Muhasebe Enstitüsü Yayınları, Yayın No:59.
 • Sipahi, N., 2003. “Problemli Kredilerin Yeniden Yapılandırılması Uluslararası Uygulamalar ve Türkiye Örneği”, TCMB Bankacılık ve Finansal Kuruluşlar Genel Müdürlüğü, Uzmanlık Tezi, Ankara.
 • Şahbaz, N. ve İnkaya, A., 2014. “Türk Bankacılık Sektöründe Sorunlu Krediler ve Makro Ekonomik Etkileri”, Optimum Ekonomi ve Yönetim Bilimleri Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, ss.69-82.
 • Takan, M., 2011. Bankacılık: Teori ve Uygulama, Nobel Yayın ve Dağıtım, Ankara.
 • Takan, M. ve Boyacıoğlu, M.A., 2011. Bankacılık Teori, Uygulama ve Yöntem, Nobel Akademik Yayıncılık, Yayın No: 2, Ankara.
 • Woo, D., 2000. “Two Approaches to Resolving Nonperforming Assets During Financial Crises”, International Monetary Fund (IMF) Working Paper, WP/00/33.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Hasan Lök (Primary Author)
Institution: ABANT İZZET BAYSAL ÜNİVERSİTESİ, BOLU MESLEK YÜKSEKOKULU
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 29, 2018

Bibtex @research article { mukaddime458596, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {195 - 212}, doi = {10.19059/mukaddime.458596}, title = {Varlık Yönetim Şirketlerinin Türk Bankacılık Sistemindeki Sorunlu Kredilerin Yönetimindeki Rolü}, key = {cite}, author = {Lök, Hasan} }
APA Lök, H . (2018). Varlık Yönetim Şirketlerinin Türk Bankacılık Sistemindeki Sorunlu Kredilerin Yönetimindeki Rolü. MUKADDİME, 9 (2), 195-212. DOI: 10.19059/mukaddime.458596
MLA Lök, H . "Varlık Yönetim Şirketlerinin Türk Bankacılık Sistemindeki Sorunlu Kredilerin Yönetimindeki Rolü". MUKADDİME 9 (2018): 195-212 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/40691/458596>
Chicago Lök, H . "Varlık Yönetim Şirketlerinin Türk Bankacılık Sistemindeki Sorunlu Kredilerin Yönetimindeki Rolü". MUKADDİME 9 (2018): 195-212
RIS TY - JOUR T1 - Varlık Yönetim Şirketlerinin Türk Bankacılık Sistemindeki Sorunlu Kredilerin Yönetimindeki Rolü AU - Hasan Lök Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.458596 DO - 10.19059/mukaddime.458596 T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 195 EP - 212 VL - 9 IS - 2 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.458596 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.458596 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mukaddime Varlık Yönetim Şirketlerinin Türk Bankacılık Sistemindeki Sorunlu Kredilerin Yönetimindeki Rolü %A Hasan Lök %T Varlık Yönetim Şirketlerinin Türk Bankacılık Sistemindeki Sorunlu Kredilerin Yönetimindeki Rolü %D 2018 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 9 %N 2 %R doi: 10.19059/mukaddime.458596 %U 10.19059/mukaddime.458596
ISNAD Lök, Hasan . "Varlık Yönetim Şirketlerinin Türk Bankacılık Sistemindeki Sorunlu Kredilerin Yönetimindeki Rolü". MUKADDİME 9 / 2 (November 2018): 195-212. https://doi.org/10.19059/mukaddime.458596
AMA Lök H . Varlık Yönetim Şirketlerinin Türk Bankacılık Sistemindeki Sorunlu Kredilerin Yönetimindeki Rolü. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 9(2): 195-212.
Vancouver Lök H . Varlık Yönetim Şirketlerinin Türk Bankacılık Sistemindeki Sorunlu Kredilerin Yönetimindeki Rolü. MUKADDİME. 2018; 9(2): 212-195.