KUR’ÂN’A DİVAN DURMAK: Vahyin Renk ve Tonlarının Cızirî’nin Şiirindeki Nicel Yansımalarına Dair Bir İnceleme

Abdülcelil Bilgin [1]

257 477

Özet

            Melâyé Cızirî diye tanınan ünlü mutasavvıf ve şair Şeyh Ahmed b. Muhammed el-Cezerî’nin bilinen eseri, Divan adlı şiir kitabıdır. Bu kitapta tasavvuf, fıkıh, tefsir, hadis, morfoloji, gramer, mantık, estetik, felsefe, belâğat, matematik, astronomi, kozmoloji, tarih, fizik, metafizik gibi sosyal ve sayısal bilimlere dair birçok veri ile karşılaşmak mümkündür. Divan’a tematik olarak katkıda bulunan en önemli unsurlardan birinin Kur’ân olduğu iddia edilebilir. Makalede de görüleceği üzere Divan’da, bu iddiayı pekiştirmeye katkı sağlayacak çok sayıda veri bulunmaktadır.

            Bu makale, Kur’ân’ın Divan’ı hangi ölçülerde ve nasıl etkilediğini konu edinmektedir. Divan’ın ilahiyat sahasında ne tür çalışmalara konu olabileceğini gündeme getirmek ise makalenin başka bir hedefidir.      

Melâyé Cızirî, Divan, Kur’ân
  • Kaynakça Akay, Hasan, (1995), İslami Terimler Sözlüğü, İstanbul: İşaret. Aytepe, Mahsum, (2016), Aliya Düşüncesinde Üçüncü Yolun İmkânı Olarak İslam, Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, Sayı 43: Cmt Grup Ajans. Cızîrî, Melayé, (2014), Divan: Kürtçe Metin &Türkçe Çeviri (Çev. : Osman Tunç), İstanbul: Nubihar. Çağlayan, Ercan, (2016), Zazalar: Tarih, Kültür, Kimlik, İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi. Demirci, Muhsin, (2009), Tefsir Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İfav. Dilçin, Cem, (2009), Örneklerle Türk Şiir Bilgisi, Ankara: TDK. Doru, Nesim, (2016), Melayê Cızîrî: Felsefi ve Tasavvufi Görüşleri, İstanbul: Nûbihar. Doru, Nesim, (2016), Melayê Cızîrî: Hakikat ve Mecaz Arasında Bir Sûfî’nin Portresi, İstanbul: Nûbihar. Esed, Muhammed, (2009), Kur’ân Mesajı, İstanbul: İşaret. Gündüz, Şinasi, (1998), Din ve İnanç Sözlüğü, Ankara: Vadi. İbn Kesir, İsmail, (1986), Muhtasaru Tefsir-i İbn-i Kesir, (ihtisar ve tahkik: M. Ali es-Sabunî), Beyrut: Daru’l-Kalem. Karaman, Fikret v.d. , (2006), Dini Kavramlar Sözlüğü, Ankara: D. İ. B. Kur’ân-ı Kerîm. Özervarlı, M. Sait, (2005), Molla Cezerî, Diyanet İslam Ansiklopedisi, Ankara: Türkiye Diyanet Vakfı Yayın Matbaacılık ve Ticaret İşletmesi. Sabunî, M. Ali, (2001), Îcâzu’l-Beyân fi Suveri’l-Kur’ân, Beyrut: Daru’l-Ceyl. Topaloğlu, Bekir & Çelebi, İlyas, (2010), Kelam Terimleri Sözlüğü, İstanbul: İsam. Turan, Abdulbaki, (2010), Melayê Cizîrî Divanı ve Şerhi, İstanbul: Nûbihar. Turgay, Nurettin, (2011), Ahmed el-Botî el-Cızirî ve Divanında Kur’ân’a Yaklaşımı, Mukaddime, Sayı 4: Mardin.
Konular Sosyal
Dergi Bölümü Makaleler
Yazarlar

Yazar: Abdülcelil Bilgin
Kurum: Muş İslami İlimler Fakültesi
Ülke: Turkey


Bibtex @araştırma makalesi { mukaddime330841, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu Üniversitesi}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {1 - 16}, doi = {10.19059/mukaddime.330841}, title = {KUR’ÂN’A DİVAN DURMAK: Vahyin Renk ve Tonlarının Cızirî’nin Şiirindeki Nicel Yansımalarına Dair Bir İnceleme}, key = {cite}, author = {Bilgin, Abdülcelil} }
APA Bilgin, A . (2017). KUR’ÂN’A DİVAN DURMAK: Vahyin Renk ve Tonlarının Cızirî’nin Şiirindeki Nicel Yansımalarına Dair Bir İnceleme. MUKADDİME, 8 (3- Özel Sayı), 1-16. DOI: 10.19059/mukaddime.330841
MLA Bilgin, A . "KUR’ÂN’A DİVAN DURMAK: Vahyin Renk ve Tonlarının Cızirî’nin Şiirindeki Nicel Yansımalarına Dair Bir İnceleme". MUKADDİME 8 (2017): 1-16 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/33607/330841>
Chicago Bilgin, A . "KUR’ÂN’A DİVAN DURMAK: Vahyin Renk ve Tonlarının Cızirî’nin Şiirindeki Nicel Yansımalarına Dair Bir İnceleme". MUKADDİME 8 (2017): 1-16
RIS TY - JOUR T1 - KUR’ÂN’A DİVAN DURMAK: Vahyin Renk ve Tonlarının Cızirî’nin Şiirindeki Nicel Yansımalarına Dair Bir İnceleme AU - Abdülcelil Bilgin Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.330841 DO - 10.19059/mukaddime.330841 T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 16 VL - 8 IS - 3- Özel Sayı SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.330841 UR - http://dx.doi.org/10.19059/mukaddime.330841 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 MUKADDİME KUR’ÂN’A DİVAN DURMAK: Vahyin Renk ve Tonlarının Cızirî’nin Şiirindeki Nicel Yansımalarına Dair Bir İnceleme %A Abdülcelil Bilgin %T KUR’ÂN’A DİVAN DURMAK: Vahyin Renk ve Tonlarının Cızirî’nin Şiirindeki Nicel Yansımalarına Dair Bir İnceleme %D 2017 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 8 %N 3- Özel Sayı %R doi: 10.19059/mukaddime.330841 %U 10.19059/mukaddime.330841
ISNAD Bilgin, Abdülcelil . "KUR’ÂN’A DİVAN DURMAK: Vahyin Renk ve Tonlarının Cızirî’nin Şiirindeki Nicel Yansımalarına Dair Bir İnceleme". MUKADDİME 8 / 3- Özel Sayı (Aralık 2017): 1-16. http://dx.doi.org/10.19059/mukaddime.330841