Şeyh Ahmed Cızîrî’nin Şiirlerinde Varlık İlahi Sevgi ve Cemal Konularının Tasavvufi Analizi

Ali Tenik [1]

177 962

Bu makalede,  XVII. yüzyılda Anadolu’nun Güneydoğusunda Cizre’de yaşayan Şeyh Ahmed Cizîrî’nin tasavvufî anlayışı incelenmektedir. Cizîrî’nin tasavvufî bakış açısı Dîvân’ındaki şiirler çerçevesinde ele alınarak irdelenmektedir. Cizîrî’ninşiirlerinin her harf ve kelimesinde, her beyit ve mısrasında, Allah’ın nasıl tanınıp yaşanacağının yolu ve hakikatleri büyük bir sanatve incelikle anlatılmaktadır. O’nun tasavvuf anlayışını bilmenin anahtarı, şiirinde kullandığı mâna bakımında ağır olan mazmunları çözebilmektir. Yaşadığı dönemde kendisigibi şiiri anlamlı kavramlarla icra eden başka bir mutasavvıfla karşılaşmak zordur. Fakat Osmanlı tasavvuf araştırmalarını dönemsel olarak ele alan hiçbir çalışmada Cizîrî gibi muhakkik bir mutasavvıfın ismi anılmamaktadır. İşte bu önemli mutasavvıfın tasavvufî görüşlerini bilmek, tasavvufî kavramlara şiir tarzında getirdiği ilmî izahlar ve yorumları anlamak, tasavvufu kavramları değerlendirmede şüphesiz yeni ufuklar açacaktır. Bu yüzden Cizîrî, keşfedilmesi çok gecikmiş olan önemli bir cevher ve değerdir.
Şeyh Ahmed Cizîrî, tasavvuf, şiir, tasavvufî kavram
  • ‘Attâr, Feridüddîn, Mantıku’t-tayr, haz. Muhammed Cevâd Meşkûr, Tahran 1962.
  • Muhammed Emin Bey, Meşahiru’l-Kurd ve Kurdistan fî’l- Ahdi’l-İslâm, Dımaşk 2006.
  • ez-Zivingî, Ahmed İbn Molla Muhammed, el- İkdu’l-Cevherî fî Şerhi Dîvânı’ş-Şeyh el-Cizîrî, 2. Basım, Dımaşk 1987.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali Tenik
Institution: HARRAN ÜNİVERSİTESİ, İLAHİYAT FAKÜLTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: December 30, 2017

Bibtex @research article { mukaddime315602, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {93 - 118}, doi = {10.19059/mukaddime.315602}, title = {Şeyh Ahmed Cızîrî’nin Şiirlerinde Varlık İlahi Sevgi ve Cemal Konularının Tasavvufi Analizi}, key = {cite}, author = {Tenik, Ali} }
APA Tenik, A . (2017). Şeyh Ahmed Cızîrî’nin Şiirlerinde Varlık İlahi Sevgi ve Cemal Konularının Tasavvufi Analizi. MUKADDİME, 8 (3- Özel Sayı), 93-118. DOI: 10.19059/mukaddime.315602
MLA Tenik, A . "Şeyh Ahmed Cızîrî’nin Şiirlerinde Varlık İlahi Sevgi ve Cemal Konularının Tasavvufi Analizi". MUKADDİME 8 (2017): 93-118 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/33607/315602>
Chicago Tenik, A . "Şeyh Ahmed Cızîrî’nin Şiirlerinde Varlık İlahi Sevgi ve Cemal Konularının Tasavvufi Analizi". MUKADDİME 8 (2017): 93-118
RIS TY - JOUR T1 - Şeyh Ahmed Cızîrî’nin Şiirlerinde Varlık İlahi Sevgi ve Cemal Konularının Tasavvufi Analizi AU - Ali Tenik Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.315602 DO - 10.19059/mukaddime.315602 T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 93 EP - 118 VL - 8 IS - 3- Özel Sayı SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.315602 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.315602 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mukaddime Şeyh Ahmed Cızîrî’nin Şiirlerinde Varlık İlahi Sevgi ve Cemal Konularının Tasavvufi Analizi %A Ali Tenik %T Şeyh Ahmed Cızîrî’nin Şiirlerinde Varlık İlahi Sevgi ve Cemal Konularının Tasavvufi Analizi %D 2017 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 8 %N 3- Özel Sayı %R doi: 10.19059/mukaddime.315602 %U 10.19059/mukaddime.315602
ISNAD Tenik, Ali . "Şeyh Ahmed Cızîrî’nin Şiirlerinde Varlık İlahi Sevgi ve Cemal Konularının Tasavvufi Analizi". MUKADDİME 8 / 3- Özel Sayı (December 2017): 93-118. https://doi.org/10.19059/mukaddime.315602
AMA Tenik A . Şeyh Ahmed Cızîrî’nin Şiirlerinde Varlık İlahi Sevgi ve Cemal Konularının Tasavvufi Analizi. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 8(3- Özel Sayı): 93-118.
Vancouver Tenik A . Şeyh Ahmed Cızîrî’nin Şiirlerinde Varlık İlahi Sevgi ve Cemal Konularının Tasavvufi Analizi. MUKADDİME. 2017; 8(3- Özel Sayı): 118-93.