Year 2017, Volume 8, Issue 2, Pages 197 - 214 2017-11-28

Zorunlu Göç Bağlamında Iraklı Ezidiler ve Entegrasyon Süreci (Mardin Örneği)

Seda Günel-Yılmaz [1] , Devrim Ertürk [2]

417 764

Bu çalışma Irak’ın Şengal bölgesinden Türkiye’ye gelip Mardin’in Midyat ilçesinde yaşayan Ezidi göçmenlerin entegrasyon sürecini ele almaktadır. Çalışmada Ezidiler’in Batı ülkelerine göç etme isteği de entegrasyon sürecinde önemli bir etken olarak karşımıza çıkmaktadır.  Irak ve Suriye’den Türkiye’ye yapılan zorunlu göçler içerisinde Ezidiler sosyo-kültürel özelliklerine bağlı olarak farklı bir profil arz etmektedir. Bu da Ezidiler üzerine yapılacak sosyolojik bir araştırmayı önemli kılmaktadır. Önemli bir boşluğu dolduracağı düşünülen araştırmada, Ezidi göçmenlerle yapılan niteliksel çalışmadan elde edilen veriler kullanılmıştır. Ezidi göçmenlerin sosyo-ekonomik, demografik özellikleri, zorunlu göçten önceki sosyo-ekonomik yaşamları, zorunlu göçle karşılaştıkları entegrasyon süreci ve Batı’ya göç etme istekleri analizi çalışmanın içeriğini oluşturmaktadır.
Göç, Zorunlu Göç, Ezidiler, IŞİD, Entegrasyon
 • Acun, C. (2014). Neo el-Kaide: Irak ve Şam İslam Devleti (IŞİD), Seta Perspektif, 53. Kaynağa ait sayfanın adresi (http://file.setav.org/Files/Pdf/20140616184404_neo-el-kaide-isid-pdf.pdf)
 • Adsay, F. (2014). Yezidi Kadınlar, Kültürel Sınırların Edilgen Taşıyıcıları (1.bs.). İstanbul: Avesta.
 • Altuner, T. (2009). Kentleşme Bağlamında Göçün Yol Açtığı Toplumsal Sorunlar. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Sakarya Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Sakarya.
 • ASAM, Rapor. (2016). Kayıt Birimi 2016. ASAM web sitesinden 20 Mayıs 2017 tarihinde http://intranet.sgdd.info/Sayfa.aspx?MenuID=2151&ParentMenuID=2144 adresinden erişildi.
 • Balcıoğlu, İ. (2007). Sosyal ve Psikolojik Açıdan Göç (1.bs.). İstanbul: Elit.
 • Biltisli, Ş. (2013). Şerefname. Kürt Tarihi, I. Cilt (1.bs.). İstanbul: Nubihar.
 • Çağlayan, S. (2006). Göç Kuramları, Göç ve Göçmen İlişkisi. Muğla Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 17, 67-91.
 • Dinç, N.K. (2017). Ezidilerin 73. Fermanı Şengal Soykırımı (1.bs.). İstanbul: Zan Vakfı.
 • Eagleton, T. (2011). Kültür Yorumları (2.bs.). (Ö. Çelik, Çev). İstanbul: Ayrıntı.
 • Emiroğlu, K. ve Aydın, S. (2003). Göç. Antropoloji Sözlüğü (1.bs.). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Emmez, B. C. (2015). Batman Ezidilerinin Defin Pratikleri Üzerine Etnografik Değerlendirmeler. Antropoloji Dergisi, 29, 163-178.
 • Erdoğan, Ş. ve Deligöz, E. (2015). Irak Şam İslam Devleti (IŞİD): Gücü ve Geleceği. Savunma Bilimleri Dergisi, 14 (1), 5-37. GOC. (2017). Uluslararası Koruma Çeşitleri. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü web sitesinden Mayıs 2017 tarihinde http://www.goc.gov.tr/icerik3/uluslararasi-koruma-cesitleri_409_546_548 adresinden erişildi.
 • GK. (2017). Geçici Koruma. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü web sitesinden 21 Mayıs 2017 tarihinde http://www.goc.gov.tr/icerik6/gecici-koruma_363_378_4713_icerik adresinden erişildi.
 • Guest, J. S. (2012). Yezidilerin Tarihi Meleke Tawus ve Mıshefa Reş’in İzinde. Çeviren: İ. Bingöl. İstanbul: Avesta.
 • Güler, S. (2016). Diyarbakır Fidanlık Alanında Ezidilerle Yapılan Psikososyal Destek Çalışmasından Edinilen Deneyimler. Ankara: Türkiye İnsan Hakları Vakfı.
 • İnduygu, A. ve Ünalan, T. (1998). Türkiye’de İç Göç: Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri. Türkiye’de İç Göç: Sorunsal Alanları ve Araştırma Yöntemleri Konferansı. İstanbul: Türkiye Ekonomik ve Toplumsal Tarih Vakfı.
 • Marshall, G. (1999). Göç. Sosyoloji Sözlüğü. (O. Akınhay ve D. Kömürcü, Çev.) Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Matara, B. (2007). Kuzey-Güney Göç Örneğinde Göç Olgusu. IV. Kültür Araştırmaları Sempozyumu. Işık Üniversitesi, İstanbul, 15-17 Eylül.
 • Özcan, M. (2015). Güneşin Çocukları Ezidiler (1.bs.). Diyarbakır: Aram. Özer, Y. (2015). Uluslararası Göç ve Yabancı Düşmanlığı (1.bs.). İstanbul: Derin.
 • Özkarslı, F. (2014). Suriye’den Türkiye’ye Göç ve Suriyelilerin Enformel İstihdamı (Mardin Örneği). Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Mardin.
 • SGDD. (2017). Sığınmacı ve Göçmenlerle Dayanışma Derneği. ASAM web sitesinden 06 Haziran 2017 tarihinde http://sgdd.org.tr/ adresinden erişildi.
 • Süvari, Ç. C. (2013). Ezidiler Etnodinsel Bir İnanç Olarak Ezidilik (1.bs.). Ankara: Ütopya.
 • Tümertekin, E., Özgüç, N. (1998). Değişme, Kültür ve Sosyal Çözülme (1.bs.). İstanbul: Çantay.
 • UNAMI/OHCRH. (2014). Report on the Protection of Civilians in Armed Conflict in Iraq: 6 July – 10 September 2014. UNITED NATIONS HUMAN RIGHTS web sitesinden 30 Mayıs 2017 tarihinde http://www.ohchr.org/Documents/Countries/IQ/UNAMI_OHCHR_POC_Report_FINAL_6July_10September2014.pdf adresinden erişildi.
 • UN Report. (2014). The Islamic State in Iraq and Levant and the Al-Nusrah Front for the people of the Levant: Report and recommendations submitted pursuant to resolution 2170. UNITED NATIONS web sitesinden 30 Mayıs 2017 tarihinde http://www.un.org/en/ga/search/view_doc.asp?symbol=S/2014/815 adresinden erişildi. UNHCR. (2011). İltica, Uluslararası Göç ve Vatansızlık: Kuram, Gözlem ve Politika. UNHCR web sitesinden 18 Mayıs 2017 http://www.unhcr.org/turkey/uploads/root/indekiler.pdf adresinden erişildi.
 • UK. (2017). Uluslararası Koruma. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü web sitesinden 21 Mayıs 2017 tarihinde http://www.goc.gov.tr/icerik6/uluslararasi-koruma_363_378_4712_icerik adresinden erişildi.
 • YUKK, (2013). Yabancılar ve Uluslararası Koruma Kanunu. Göç İdaresi Genel Müdürlüğü web sitesinden 21 Mayıs 2017 tarihinde http://www.goc.gov.tr/icerik6/yukk_327_328_329_icerik adresinden erişildi.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Seda Günel-Yılmaz

Author: Devrim Ertürk
Country: Turkey


Dates

Publication Date: November 28, 2017

Bibtex @research article { mukaddime341623, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {197 - 214}, doi = {10.19059/mukaddime.341623}, title = {Zorunlu Göç Bağlamında Iraklı Ezidiler ve Entegrasyon Süreci (Mardin Örneği)}, key = {cite}, author = {Günel-Yılmaz, Seda and Ertürk, Devrim} }
APA Günel-Yılmaz, S , Ertürk, D . (2017). Zorunlu Göç Bağlamında Iraklı Ezidiler ve Entegrasyon Süreci (Mardin Örneği). MUKADDİME, 8 (2), 197-214. DOI: 10.19059/mukaddime.341623
MLA Günel-Yılmaz, S , Ertürk, D . "Zorunlu Göç Bağlamında Iraklı Ezidiler ve Entegrasyon Süreci (Mardin Örneği)". MUKADDİME 8 (2017): 197-214 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/31201/341623>
Chicago Günel-Yılmaz, S , Ertürk, D . "Zorunlu Göç Bağlamında Iraklı Ezidiler ve Entegrasyon Süreci (Mardin Örneği)". MUKADDİME 8 (2017): 197-214
RIS TY - JOUR T1 - Zorunlu Göç Bağlamında Iraklı Ezidiler ve Entegrasyon Süreci (Mardin Örneği) AU - Seda Günel-Yılmaz , Devrim Ertürk Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.341623 DO - 10.19059/mukaddime.341623 T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 197 EP - 214 VL - 8 IS - 2 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.341623 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.341623 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mukaddime Zorunlu Göç Bağlamında Iraklı Ezidiler ve Entegrasyon Süreci (Mardin Örneği) %A Seda Günel-Yılmaz , Devrim Ertürk %T Zorunlu Göç Bağlamında Iraklı Ezidiler ve Entegrasyon Süreci (Mardin Örneği) %D 2017 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 8 %N 2 %R doi: 10.19059/mukaddime.341623 %U 10.19059/mukaddime.341623
ISNAD Günel-Yılmaz, Seda , Ertürk, Devrim . "Zorunlu Göç Bağlamında Iraklı Ezidiler ve Entegrasyon Süreci (Mardin Örneği)". MUKADDİME 8 / 2 (November 2017): 197-214. https://doi.org/10.19059/mukaddime.341623
AMA Günel-Yılmaz S , Ertürk D . Zorunlu Göç Bağlamında Iraklı Ezidiler ve Entegrasyon Süreci (Mardin Örneği). Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 8(2): 197-214.
Vancouver Günel-Yılmaz S , Ertürk D . Zorunlu Göç Bağlamında Iraklı Ezidiler ve Entegrasyon Süreci (Mardin Örneği). MUKADDİME. 2017; 8(2): 214-197.