Year 2017, Volume 8, Issue 1, Pages 1 - 23 2017-07-25

Kent, Metropol ve Değişen Yer/Mekân İmajları

Ömer Aytaç [1]

669 4003

Bu çalışmada kentin kültürel yüzeyini yansıtan kent mekânlarının özellikle küreselleşme ve iletişim teknolojilerindeki değişimin etkisiyle nasıl ve ne yönde dönüştüklerine daha yakından bakılmaktadır. Bu çerçevede, mekan algısının değişimi, kent ve metropol imgesindeki değişimler, kent mekanlarının sosyal temsiliyet imgeleri ve özellikle de küreselleşmenin etkisiyle kent mekanlarındaki değişimin bazı noktalarına dikkat çekilmektedir. Kent mekânlarının uçucu, değişken ve de kurmaca kimlikler atfedici yanlarına göndermede bulunulmaktadır.

Observing on the changing spatial images of the city areas and metropolis, this study is focused on urban areas that are seen as the reflected image of the cultural base of the city. Considering the influence of globalization and communication technologies, particular attention has been taken place reading to the spatial changes in city and metropolis, the social representations of urban spaces, and the differences in cultural and imagery meanings. The volatility of urban spaces is emphasized in terms of variable and fictional identities.

kent, metropol, kent mekânları
 • Agnew, John (l993), “Representing Space (Space, Scale and Culture in Social Science)” Place Culture Representation (Edt.J. Duncan-D.Ley), London and New York: Routledge
 • Akcan, Esra (1999), “İletişim ve Tüketim Toplumunda Mekânsal Farklılığa Ait Çelişkiler”, Toplum ve Bilim, Sayı: 64-65, Kış
 • Aktay, Yasin (1999), Deconstructıng Tıme/Space for Reconstructıng Drama and Dream vs Utopıa and Heterotopıa (Zaman-Mekân Düalizminin Yapı Çözümü Ütopya ve Heterotopyaya Karşı Dram ve Rüyanın Yeniden İnşası”) Selçuk İletişim Dergisi, Sayı l
 • Aslanoğlu, Rana, (1998) Kent, Kimlik ve Küreselleşme, Bursa: Asa Kitabevi
 • Auge, Marc (1997), Yer-olmayanlar: Üstmodernliğin Antropolojisine Giriş, Çev. T. Ilgaz, İst: Kesit Yayıncılık
 • Aytaç, Ömer (2006), “Moderniteden Postmoderniteye Değişen Mekân Anlayışları”, Sosyoloji ve Coğrafya. Sosyoloji Yıllığı 15 (İç.), Ed.E.Eğribel-U.Özcan, İstanbul: Kızılelma Yayıncılık
 • Aytaç, Ömer (2013), “Kent Mekânları ve Kimlik/Farklılık Sorunu”, İdealkent, Kent Araştırmaları Dergisi, Sayı 9, Mayıs Aytar, Volkan (2005), Metropol, İstanbul: L&M Yayınları
 • Banerjee, Tridib (2001), “The Future of Public Space: Beyond Invented Streets and Reinvented Places”, Journal of the American Planning Association, Wntr, v67 i1
 • Baudrıllard, Jean (1998), The Consumer Society,London, SAGE Publications Ltd.
 • Bauman, Zygmunt (2006), Küreselleşme (Toplumsal Sonuçları), Çev: Abdullah Yılmaz, 2. Baskı, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Beck, Ulrich (2013), Siyasallığın İcadı, Çev: Nihat Ülner, İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Bocock, Robert-Thompson, Kenneth (eds.) (l992), Social and Cultural Forms of Modernity, Oxford, Blackwell Publishing Ltd. Castells, Manuel (2013), Ağ Toplumunun Yükselişi, İstanbul: Bilgi Üniversitesi Yayınları
 • Castree, Noel, (2004),“David Harvey”, Key Thinkers on Space and Place, (Ed.P.Hubbard, R.Kitchin, G.Valentine), London:Sage
 • Chambers, Iain (2005), Göç, Kültür, Kimlik, Çev. İ.Türkmen-M.Beşikçi, İst: Ayrıntı Yayınları
 • Chaney, David (l999), Yaşam Tarzları, Çev.İ.Kutluk, Ank: Dost Kitabevi Yay.
 • Çabuklu, Yaşar (2004), Postmodern Toplumda Kriz ve Siyaset, İst: Kanat Kitap
 • Demir, Erol (2002) “Kamusal Alan ve İmge: Gençlik Parkının Değişen Anlamı”, Toplum ve Bilim Dergisi, Sayı 94, Güz
 • Gıddens, Anthony (1994), Modernliğin Sonuçları, Çev. E.Kuşdil, İstanbul: Ayrıntı Yayınları
 • Habermas, Jürgen (1997), Kamusallığın Yapısal Dönüşümü, Çev. T.Bora-M.Sancar, İstanbul: İletişim Yayınları
 • Harvey, David (2003), Sosyal Adalet ve Şehir, İst: Metis Yayınları
 • Harvey, David (1993), Postmodernizme Bir Bakış, Çev.O.Işık, Birikim Dergisi, Eylül
 • Harvey, David (1997), Postmodernliğin Durumu, Çev. S.Savran, İst: Metis Yay.
 • Işık, Oğuz (1994), “Değişen Toplum/Mekân Kavrayışları: Mekânın Politikleşmesi, Politikanın Mekânsallaşması” Toplum ve Bilim, Sayı 64–65, Kış
 • Jameson, F. (1994), Postmodernizm ya da Geç Kapitalizmin Kültürel Mantığı, İst: Yapı Kredi Yay.
 • Kömeçoğlu, Uğur (2003) “Örtünme Pratiği ve Toplumsal Cinsiyete İlişkin Mekânsal Bir Etnografi” Doğu Batı, Sayı, 23
 • Lefebvre, Henri (1991), The Critique Of Everyday Life, İng.Çev.John Moore, Verso
 • Madanıpour, A. (1996); Design Of Urban Space, New York: John Wiley & Sons
 • Massey, D, (1984), Spatial Divisions Of Labour:Social Structures And The Geography Of Production, London: Macmillan
 • Mutman, Mahmut (1994), “Üretilen Mekân, Yok Olan Mekân”, Toplum ve Bilim, Sayı 64–65, Kış
 • Oldenburg, Ray (1999) The Great Good Place (Cafes, Coffee Shops, Bookstores, Bars, Hair Salons And Other Hangouts At The Heart Of A Community), New York: Marlowe Company
 • Rıtzer, George (2000), Büyüsü Bozulmuş Dünyayı Büyülemek, Çev. Ş.S.Kaya, İst: Ayrıntı Yay.
 • Robıns, Kevin (1996), “Kent Tutsakları: Post-Modern Kent De Ne Ola Ki?” Yitik Ülke Masalları Kimlik ve Yer Sorunsalı, (E.Grosz Vd. ),Çev.T.Yöney, İst: Sarmal Yayınevi
 • Robıns, Kevin (1999),İmaj, Görmenin Kültür Ve Politikası, Çev. N.Türkoğlu, İst: Ayrıntı Yay.
 • Sancar, F. Ve Saygın, N. (2000); “Public Spaces in The Post-Modern City”, 30th Urban Affairs Association Meeting: Cities in The Next Millennium: Separate Realities or Shared Fates?, La, California
 • Sennett, Richard (1996); Kamusal İnsanın Çöküşü (Çev: S.Durak-A.Yılmaz), İstanbul: Ayrıntı Yay.
 • Smıth, Dennis (2000), Zygmunt Baumann: Prophet Of Post-Modernity,Cambridge, Polity Press
 • Smıth, Philip (2005), Kültürel Kuram, Çev. S.Güzelsarı-İ.Gündoğdu, İst: Babil Yayınları,
 • Tanyeli, U. Ed. (2000); “Mimarlık: Metropolleşme ve Metropole Direnme”, Türkiye’de Mimarlık, İstanbul: Kolleksiyon Yay.
 • Teber, Sevdan (2004), “Üç Büyük Kentin Başkalaşımı. Ankara’nın Taşına Bak!” Mimarlık Dergisi, Sayı 316 Mart-Nisan
 • Tekeli, İlhan (2005), “Kenti Onurlu Bir Yaşam Yeri Yapmak”, Düşe-Yazma, Şehir, Sayı:12, Haziran-Temmuz-Ağustos
 • Urry, John (1999) Mekânları Tüketmek, Çev. R.G.Ögdül, İst: Ayrıntı Yayınları
 • Zeka, Necmi, (1994), “Yolları Çatallanan Bahçe, Aynalı Gökdelenler, Dil Oyunları ve Robespierre”, Postmodernizm (Haz.N.Zeka), İst:Kıyı Yay
 • Zukın, S. (1995); Culture of Cities, Oxford: Blackwell Publishers
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ömer Aytaç

Dates

Publication Date: July 25, 2017

Bibtex @research article { mukaddime325935, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {1 - 23}, doi = {10.19059/mukaddime.325935}, title = {Kent, Metropol ve Değişen Yer/Mekân İmajları}, key = {cite}, author = {Aytaç, Ömer} }
APA Aytaç, Ö . (2017). Kent, Metropol ve Değişen Yer/Mekân İmajları. MUKADDİME, 8 (1), 1-23. DOI: 10.19059/mukaddime.325935
MLA Aytaç, Ö . "Kent, Metropol ve Değişen Yer/Mekân İmajları". MUKADDİME 8 (2017): 1-23 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/30410/325935>
Chicago Aytaç, Ö . "Kent, Metropol ve Değişen Yer/Mekân İmajları". MUKADDİME 8 (2017): 1-23
RIS TY - JOUR T1 - Kent, Metropol ve Değişen Yer/Mekân İmajları AU - Ömer Aytaç Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.325935 DO - 10.19059/mukaddime.325935 T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 1 EP - 23 VL - 8 IS - 1 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.325935 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.325935 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mukaddime Kent, Metropol ve Değişen Yer/Mekân İmajları %A Ömer Aytaç %T Kent, Metropol ve Değişen Yer/Mekân İmajları %D 2017 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 8 %N 1 %R doi: 10.19059/mukaddime.325935 %U 10.19059/mukaddime.325935
ISNAD Aytaç, Ömer . "Kent, Metropol ve Değişen Yer/Mekân İmajları". MUKADDİME 8 / 1 (July 2017): 1-23. https://doi.org/10.19059/mukaddime.325935
AMA Aytaç Ö . Kent, Metropol ve Değişen Yer/Mekân İmajları. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 8(1): 1-23.
Vancouver Aytaç Ö . Kent, Metropol ve Değişen Yer/Mekân İmajları. MUKADDİME. 2017; 8(1): 23-1.