Year 2017, Volume 8, Issue 1, Pages 99 - 115 2017-07-25

Klasik İslam Tarihçilerinin Kalem Anlatısı

Ziya Polat [1]

281 937

Dünya tarihi yazan klasik İslam tarihçileri, tarih anlatılarını külli yaratılış anlayışı çerçevesinde oluşturmuşlardır. Onlara göre tarih, sadece insanın değil Allah’ın yarattığı bütün varlıkların tarihidir. Tevhid temelli tarih dediğimiz bu anlayışın merkezinde insan olmakla birlikte klasik İslam tarihçileri zaman, gece ve gündüz gibi tarihin bazı temel kavramlarını açıkladıktan sonra eserlerine, yaratılan ilk şeyin ne olduğu sorusuyla başlamışlardır. Buna cevap olarak Hz. Peygamberden rivayet edilen ve birçok hadiste ifade edilen kalem, arş, su, nur ve karanlık gibi varlıkların yaratılış sırasını tartışma konusu yapmışlardır. Makalemizde Taberî, İbnü’l-Esir ve İbn Kesîr gibi klasik dönem İslam tarihçilerinin dünya tarihi olarak tasarladıkları eserlerinde konuyu nasıl ele aldıklarını karşılaştırarak tasvir edeceğiz. Diğer yandan konu hakkında yapılan tartışmalardan ziyade önemli olan klasik dönem İslam tarihçilerinin kalem hakkında böyle bir tasavvur oluşturmalarıdır. İslam medeniyeti açısından kalem ve yazının önemini ortaya koyan bu tasavvurun yeniden günümüze taşınması gerektiği kanısındayız.

Kalem, Klasik İslam Tarihçileri, Yaratılan İlk Varlık, Yazı, Tevhid
 • Ağarı, M. (2004). İslam Tarihine Metodolojik Bir Yaklaşım: Tarihte Yer ve Zaman Sorunu. İstanbul: Bilge Adam.
 • Çakan, İ. L. ve Eroğlu, M. (1988). Abdullah b. Abbas b. Abdülmuttalib. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. (cilt 1). İstanbul: Diyanet Vakfı.
 • Derman, M. U. (2001). Kalem. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. (cilt. 14). İstanbul Diyanet Vakfı.
 • İbnü’l-Esir (2008). İslam Tarihi: el-Kamîl fi’t-Târih Tercümesi, (cilt. 1). (A. Ağırakça, Çev.). İstanbul: Bahar Yayınları.
 • İbn Kesir. (1994), Büyük İslam Tarihi, (cilt. 1). (M. Keskin, Çev.), İstanbul: Çağrı Yayınları.
 • İbn Kesir. (1994). Hadîslerle Kur’ân-ı Kerim Tefsîri, (cilt. 16). (. H. B. Karlıga-B. Çetiner, Çev.). İstanbul: Çağrı Yayınları.
 • İbn Manzûr (1999). Lisânü’l-Arab. (Emin Muhammed Abdülvehhâb-Muhammed es- Sâdık el-Ubeydî, Nşr.). Beyrut: Dâru İhyâi’t-Türâsi’l-Arabi.
 • Kutub, S. (1995). Fi Zılâli’l-Kur’ân, (cilt. 11). (Tercüme Kurulu). İstanbul: Hikmet Yayınları.
 • Mevdudi, Ebu’l-Al’a. (1996). Tefhimu’l-Kur’an, (cilt. 7). (Tercüme kurulu). İstanbul: İnsan Yayınları.
 • Opperman, S. (2006). Postmodern Tarih Kuramı. Ankara: Phoneix.
 • Râgıp el-İsfahânî (2012), Müfredât: Kur’an Kavramları Sözlüğü, (Abdulbaki Güneş-Mehmet Yolcu, Çev.), İstanbul: Çıra.
 • Schick, İ. C. (2011). Bedeni Toplumu Kainatı Yazmak, (P. Tünaydın, Çev.). İstanbul: İletişim Yayınları.
 • Taberî. (1991). Milletler ve Hükümdarlar Tarihi. (cilt. 1). (Z. K. Ugan, A. Temir, Çev.). İstanbul: MEB Yayınları.
 • Tehânevî, (1996), Keşşâfü ıstılâhâti’l-fünûn ve’l-ulûm. (Cilt 2), (Ali Dahruc, Thk.). Beyrut: Mektebetu Lübnan.
 • Toptaş, M. (2008). Kuran-ı Kerim Şifa Tefsiri. (cilt. 8). İstanbul: Cantaş.
 • Yaşaroğlu, K. (2001). Kalem Suresi. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. (c. 24). İstanbul: Diyanet Vakfı.
 • Yavuz, Y.Ş. (2001). Kalem. Diyanet Vakfı İslam Ansiklopedisi. (c. 24). İstanbul: Diyanet Vakfı.
 • Yazır, E. H. (2001). Hak Dîni Kur’an Dili, (cilt. 8), İstanbul: Yenda.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ziya Polat
Institution: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ, EDEBİYAT FAKÜLTESİ, TARİH BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date: July 25, 2017

Bibtex @research article { mukaddime296320, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2017}, volume = {8}, pages = {99 - 115}, doi = {10.19059/mukaddime.296320}, title = {Klasik İslam Tarihçilerinin Kalem Anlatısı}, key = {cite}, author = {Polat, Ziya} }
APA Polat, Z . (2017). Klasik İslam Tarihçilerinin Kalem Anlatısı. MUKADDİME, 8 (1), 99-115. DOI: 10.19059/mukaddime.296320
MLA Polat, Z . "Klasik İslam Tarihçilerinin Kalem Anlatısı". MUKADDİME 8 (2017): 99-115 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/30410/296320>
Chicago Polat, Z . "Klasik İslam Tarihçilerinin Kalem Anlatısı". MUKADDİME 8 (2017): 99-115
RIS TY - JOUR T1 - Klasik İslam Tarihçilerinin Kalem Anlatısı AU - Ziya Polat Y1 - 2017 PY - 2017 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.296320 DO - 10.19059/mukaddime.296320 T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 115 VL - 8 IS - 1 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.296320 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.296320 Y2 - 2017 ER -
EndNote %0 Mukaddime Klasik İslam Tarihçilerinin Kalem Anlatısı %A Ziya Polat %T Klasik İslam Tarihçilerinin Kalem Anlatısı %D 2017 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 8 %N 1 %R doi: 10.19059/mukaddime.296320 %U 10.19059/mukaddime.296320
ISNAD Polat, Ziya . "Klasik İslam Tarihçilerinin Kalem Anlatısı". MUKADDİME 8 / 1 (July 2017): 99-115. https://doi.org/10.19059/mukaddime.296320
AMA Polat Z . Klasik İslam Tarihçilerinin Kalem Anlatısı. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2017; 8(1): 99-115.
Vancouver Polat Z . Klasik İslam Tarihçilerinin Kalem Anlatısı. MUKADDİME. 2017; 8(1): 115-99.