Year 2016, Volume 7, Issue 2, Pages 377 - 391 2016-10-31

The Strategies of Students Against "Legitimate Knowledge"
"Meşru Bilgi" Karşısında Öğrenci Stratejileri

Nurettin BELTEKİN [1]

298 623

In educational sciences literature, it is stated that students are positioned in a passive way against "legitimate knowledge". The aim of this study is to determine students’ strategies against the legitimate knowledge with "relationship with knowledge" concept which implies the relation knowledge and products of knowledge. The study is a case study in survey research model. The working group is composed of thirty people who studied and graduated from universities in Turkey. The interviewing form includes questions about students' personal information and used to understand their relation to the knowledge. In the study four themes have been identified such as "unquestioning the knowledge, strategies against the officially being informed, knowledge as capital and changing attitudes towards teachers and lessons. According to these students have established relation to the knowledge within their own social worlds. Students have demonstrated an acceptancing, objecting to accumulate knowledge, and selective manner towards legitimate knowledge of the curriculum.

Eğitim bilimleri alan yazınında öğrencinin "meşru bilgi" karşısında edilgen bir şekilde konumlandırıldığı belirtilmektedir. Bu çalışmanın amacı müfredatın meşru bilgisi karşısında öğrenci stratejilerini, bilgi ve bilgi ürünleri ile ilişkiyi ifade eden "bilgi ile ilişki" kavramı yardımı ile saptamaktır. Araştırma, tarama türünde bir örnek olay çalışmasıdır. Çalışma grubu Türkiye eğitim sisteminde okumuş ve üniversite mezunu otuz kişiden oluşmaktadır. Veri toplama aracı olarak geliştirilen görüşme formu öğrencilerin kişisel bilgileri ve bilgi ile ilişkilerini anlamaya yönelik sorulardan oluşturulmuştur. Çalışmada "bilgi karşısında sorgusuz sualsiz, resmi bilgilenmeye karşı stratejiler, sermaye olarak bilgi ve öğretmene ve derse göre değişen tutum" olmak üzere dört tema saptanmıştır. Buna göre öğrenciler kendi toplumsal dünyaları çerçevesinde bilgi ile ilişki kurmuşlardır. Öğrenciler müfredatın meşru bilgisi karşısında kabul edici, bilgi biriktirici, reddedici ve seçici bir tavır sergilemişlerdir.

 • Ahıska, M. (2009). Garbiyatçılık: Türkiye’de Modernliğin Grameri. Ömer Laçiner (Ed). Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce: Dönemler ve Zihniyetler içinde. 9. Cilt. İstanbul: İletişim.
 • Apple, M. (2000). Official Knowledge: Democratic Education in a Conservative Age (2. Baskı). New York: Routledge.
 • --------------- (2004). Neoliberalizm ve Eğitim Politikaları Üzerine Eleştirel Yazılar. Ankara: Eğitim Sen.
 • --------------- (2006). Eğitim ve İktidar. Ankara: Kalkedon.
 • Balcı, A. (2015). Sosyal Bilimlerde Araştırma: Yöntem Teknik ve İlkeler. Ankara: Pegem Akademi.
 • Beltekin, N. (2014). Okul ve Öteki Yurttaşlar: Kürt Politik Aktörlerini Eğitimsel Deneyimleri. İstanbul: Vate.
 • Bourdieu, P. (2007). Pratik Nedenler (Hülya Uğur Tanrıöver, Çev.). İstanbul: Hil.
 • Charlot, B. (1997). Du Rapport Au Savoir, Éléments Pour Une Théorie. Edition Anthropos: Paris.
 • ---------------- (1997). Bilgiyle İlişki (Seçkin Özsoy, Çev.). "Le rapport au savoir", chapitre du livre Education et formation: recherches et politique éducatives (dir. Jean Bourdon), éditions du CNRS, 1999, p. 17-34.
 • ---------------- (1999). "Le rapport au savoir" (Seçkin Özsoy, Çev.). chapitre du livre Education et formation: recherches et politique éducatives (dir. Jean Bourdon), éditions du CNRS, p. 17-34.
 • ---------------- (2010). Challenges of Education in Contemporaneity: Thoughts of a Researcher. Röp: Teresa Cristina Rego, Lucia Emilia Nuevo Barreto Bruno. Educaçâo e Pesquisa. vol.36 no.spe São Paulo Apr. 2010. http://www.scielo.br/scielo.php?pid=S151797022010000400012&script=sciİarttext&tlng=en 01/02/2011
 • Dirihî, A. (2010). Yado. Kovara Vate, nr.14 (34), Payîz 2010, r.26-44
 • Fırat, B. Ş. (2010). Burda Benden Bir şey Yok Mu Öğretmenim? Eğitim Sürecinde Kimlik, Çatışma ve Barışa Dair Algı ve Deneyimler. İstanbul: Tarih Vakfı.
 • Foucault, M. (2006). Hapishanenin Doğuşu (Mehmet Ali Kılıçbay, Çev.). Ankara: İmge Kitapevi.
 • Kümbetoğlu, B. (2005). Sosyolojide ve Antropolojide Niteliksel Yöntem ve Araştırma. İstanbul: Bağlam.
 • Maury, S., Caillot, M. (2003). Rapport au savoir et didactiques. Paris: Fabert.
 • Ouyang, Y. (2008). Cultural conflict and Chinese students' relationship to knowledge in contemporary China. http://www.bu.univ-paris8.frwebcollectionsthesesOuyangThese. 01/03/2011
 • Özsoy, S. (2002). Yükseköğretimde Hakkaniyet ve Eşitlik Sorunsalı: Türkiye'deki Finansal Yapıyla İlgili Bir Çözümleme. Yayınlanmamış Doktora Tezi, Ankara.
 • Pouliot, C,. Bader, B,. Therriault G. (2010). The notion of the relationship to knowledge: A theoretical tool for research in science education. International Journal of Environmental & Science Education, Vol. 5, No. 3, July 2010, 239 -264.
 • Seth, S. (2007). Changing the Subject: Western Knowledge and the Question of Difference. Comparative Studies in Society and History, 49/3.
 • Yavuz, İ. (2009). Didaktiksel Dönüşüm Teorisi Ve Matematik Eğitimindeki Uygulamalar. M.Ü. Atatürk Eğitim Fakültesi Eğitim Bilimleri Dergisi, Sayı: 30, s. 173 – 187.
 • Yıldırım, A., Şimşek, H. (2008). Sosyal Bilimlerde Nitel Araştırma Yöntemleri (7. Baskı). Ankara: Seçkin.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Nurettin BELTEKİN

Dates

Publication Date: October 31, 2016

Bibtex @ { mukaddime292624, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {377 - 391}, doi = {10.19059/mukaddime.50806}, title = {"Meşru Bilgi" Karşısında Öğrenci Stratejileri}, key = {cite}, author = {BELTEKİN, Nurettin} }
APA BELTEKİN, N . (2016). "Meşru Bilgi" Karşısında Öğrenci Stratejileri. MUKADDİME, 7 (2), 377-391. DOI: 10.19059/mukaddime.50806
MLA BELTEKİN, N . ""Meşru Bilgi" Karşısında Öğrenci Stratejileri". MUKADDİME 7 (2016): 377-391 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/27714/292624>
Chicago BELTEKİN, N . ""Meşru Bilgi" Karşısında Öğrenci Stratejileri". MUKADDİME 7 (2016): 377-391
RIS TY - JOUR T1 - "Meşru Bilgi" Karşısında Öğrenci Stratejileri AU - Nurettin BELTEKİN Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.50806 DO - 10.19059/mukaddime.50806 T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 377 EP - 391 VL - 7 IS - 2 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.50806 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.50806 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Mukaddime "Meşru Bilgi" Karşısında Öğrenci Stratejileri %A Nurettin BELTEKİN %T "Meşru Bilgi" Karşısında Öğrenci Stratejileri %D 2016 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 7 %N 2 %R doi: 10.19059/mukaddime.50806 %U 10.19059/mukaddime.50806
ISNAD BELTEKİN, Nurettin . ""Meşru Bilgi" Karşısında Öğrenci Stratejileri". MUKADDİME 7 / 2 (October 2016): 377-391. https://doi.org/10.19059/mukaddime.50806
AMA BELTEKİN N . "Meşru Bilgi" Karşısında Öğrenci Stratejileri. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 7(2): 377-391.
Vancouver BELTEKİN N . "Meşru Bilgi" Karşısında Öğrenci Stratejileri. MUKADDİME. 2016; 7(2): 391-377.