Year 2016, Volume 7, Issue 2, Pages 321 - 340 2016-10-31

A Critical Assessment on Connection between Suicide Attacks and Terrorism (The Example of Palestine)
İntihar Saldırıları ve Terörizm İlişkisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme

Reşat AÇIKGÖZ [1]

408 1779

Although it is based on very old roots, suicide attacks occurred mainly in the second half of the 20th century and have increased. Suicide attacks initially have been seen at local and regional levels, later gained an international dimension with the emergence of organizations such as Al Qaeda. Today, suicide attacks, has become one of the most important tactics used by organizations that wish to further their political goals. Suicide attacks are organizational actions; both civilians and military elements are being targeted in these actions. Since both military and civilian elements are targeted, it requires handling of suicide attacks as a crime (terrorist act). In this article, suicide attacks are examined in the context of international politics and terrorism along with sociological and historical dimensions.

Kökenleri çok eskiye dayanmasına rağmen, intihar saldırıları esas olarak 20. yüzyılın ikinci yarısında ortaya çıkmış ve artmıştır. Başlangıçta yerel ve bölgesel düzeyde görülen intihar saldırıları, daha sonra El-Kaide gibi örgütlerin ortaya çıkmasıyla birlikte uluslararası bir boyut kazanmıştır. Günümüzde intihar saldırıları, siyasi hedeflerine ulaşmak isteyen örgütlerin kullandığı en önemli taktiklerden birisi hâline gelmiştir. İntihar saldırıları örgütsel eylemlerdir; bu eylemlerde hem askerî hem de sivil unsurlar hedef alınmaktadır. Eylemlerde hem askerî hem de sivil unsurların hedef seçilmesi, intihar saldırılarının bir suç (terör eylemi) unsuru olarak ele alınmasını gerektirmektedir. Bu makalede, intihar saldırıları uluslararası politika ve terörizm bağlamında sosyolojik ve tarihsel boyutlarıyla birlikte ele alınmaktadır.

 • Açıkgöz, R. (2013). İntihar Saldırıları: Terör mü Özgürlük Arayışı mı?, Akademik İncelemeler Dergisi, 8 (2), 303-330.
 • Ali, Y. (2011). Understanding Suicide Attack: Weapon of The Weak or Crime Against Humanity, Journal for the Study of Religions and Ideologies, 10 (30), 236-357.
 • Arıboğan, D. Ü. (2003). Tarihin Sonundan Barışın Sonuna- Terörizmi Anlamak ve Anlamlandırmak. İstanbul: Timaş.
 • Aydınalp, H. (2011). İntihar Eylemleri Ekseninde Din ve Terör. Ankara: Birleşik.
 • Balcı, K. (2002). Öldürmek İçin Ölmek, http://www.aksiyon.com.tr/aksiyon/haber-11173-26-oldurmek-icin-olmek.html.
 • Bayat, A. (2008). Sokak Siyaseti- İran’da Yoksul Halk Hareketleri (Soner Torlak, Çev.). Ankara: Phoenix.
 • Bloom, M. (2005). Dying to Kill: The Allure of Suicide Terror. New York: Columbia University Press.
 • Chomsky, N. (2002). Uluslararası Terörizm- Görünüş ile Gerçek (B. Sina Şener, Çev.). Silinen Yüzler Karşısında Terör, Haz. Cemal Güzel, Ankara: Ayraç, 217-254.
 • Cirhinlioğlu, Z. (2004). Terör ve Toplum. İstanbul: Gündoğan.
 • Clarke, R. A. (2004). Against All Enemies: İnside America’s War on Terror. New York: RAC Enterprises.
 • Crenshaw, M. (2007). Explaining Suicide Terrorism: A Review Essay. Security Studies, 16 (1), 133-162.
 • Cronin, A. K. (2003). Terrorists and Suicide Attacks, http://www.fas.org/irp/crs/RL32058.pdf.
 • Durkheim, E. (2013). İntihar (Zühre İlkgelen, Çev.). İstanbul: Pozitif.
 • Ergil, D. (2000). Suicide Terrorism in Turkey. Civil Wars, 3 (1), 37-54.
 • George, B., Watson, T. (2002). 1992 Sonrası Terörizmle Uluslararası Mücadele (Başak Özger, Çev.). Silinen Yüzler Karşısında Terör, Haz. Cemal Güzel, Ankara: Ayraç, 189-208.
 • Güzel, C. (2002). Korkunun Korkusu: Terörizm, Silinen Yüzler Karşısında Terör, Haz. Cemal Güzel, Ankara: Ayraç, 7-19.
 • Hassan, R. (2008). Global Rise of Suicide Terrorism: An Overview. Assian Journal of Social Science, 36, 271-291.
 • Hüseyin, A. (2004). Ortadoğu’da Devlet ve Terör (3. Baskı) (Taha Cevdet, Çev.). İstanbul: Pınar.
 • Jacques, K., Taylor, P. J. (2008). Male and Female Suicide Bombers: Different Sexes, Different Reasons?, Studies in Conflict & Terrorism, 31 (4), 304-326.
 • Kaygusuz, İ. (2004). Hasan Sabbah ve Alamut, İstanbul: Su.
 • Kepel, G. (2007). Fitne- İslam’ın Merkezine Savaş (Mahmut Özışık, Çev.). İstanbul: Doğan Kitap.
 • Khatab, S., Bouma, G. D. (2010). İslam ve Demokrasi (Salim Korkmaz, Çev.). Ankara: Sitare.
 • Khosrokhavar, F. (2006). İntihar Bombacıları- Allah’ın Yeni Şehitleri (Tülay Duman, Çev.). İstanbul: Versus Kitap.
 • Kimhi, S., Even, S. (2003). Who are the Palestinian Suicide Terrorists?, Strategic Assessment, 6 (2), 28-34.
 • Laqueur, W. (2002). Terörizmin Yorumlanması (İbrahim Yıldız, Çev.). Silinen Yüzler Karşısında Terör, Haz. Cemal Güzel, Ankara: Ayraç, 95-141.
 • Mercan, A. (2014). Yatacak Yerimiz Yok, http://www.dunyabulteni.net/yazar/ahmet-mercan/19929/yatacak-yerimiz-yok.
 • Moghadam, A. (2006). Suicide Terrorism, Accupation, and the Globalization of Martyrdom: A Crituque of Dying to Win, http://fletcher.tufts.edu/jebsencenter/pubs/moghadam/SCT%20Article.pdf.
 • Oruka, H. O. (2002). Yasal Terörizm ve İnsan Hakları (Tüten Anğ, Çev.). Silinen Yüzler Karşısında Terör, Haz. Cemal Güzel, Ankara: Ayraç, 345-362.
 • Özel, A. (2007). İslâm ve Terör - Fıkhî Bir Yaklaşım. İstanbul: Küre.
 • Pape, R. A. (2006). Dying to Win: The Strategic of Suicide Terrorism. Australlian Army Journal, 3 (3), 25-38.
 • Pape, R. A. (2005). Dying to Win: The Strategic Logic of Suicide Terrorism. New York: Random House.
 • Pape, R. A. (2003). The Strategic Logic of Suicide Terrorism. American Political Science Review, 97 (3), 1-19.
 • Pedahzur, A., Perliger, A. (2006). Introduction: Characteristics of Suicide Attacks, Root Causes of Suicide Terrorism- The Globalization of Martyrdom (Ed.) Ami Pedahzur. Routledge: New York, 1-12.
 • Pedahzur, A., vd. (2003). Altrusim and Fatalism: The Characteristics of Palestinian Suicide Terrorists. Deviant Behavior, 24 (4), 405-423.
 • Qassam, N. (2006). Hizbullah, Bir Hareketin Anlatılmamış Öyküsü (Muharrem Tan, Çev.). İstanbul: Kesit.
 • Ramasubramanian, R. (2004). Suicide Terrorism in Sri Lanka. New Delhi: IPCS Research Papers.
 • Sevinçok, L. (2012). İntihar Saldırıları. Ankara: Bence Kitap.
 • Speckhard, K., Ahkmedova, K. (2006). The Making of a Martyr: Chechen Suicide Terrorism, Studies in Conflict & Terrorism, 29, 429-492.
 • Weinberg, L., vd. (2003). The Social and Religious Characteristics of Suicide Bombers and Their Victims. Terrorism and Political Violence, 15 (3), 139-153.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Reşat AÇIKGÖZ

Dates

Publication Date: October 31, 2016

Bibtex @ { mukaddime292514, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {321 - 340}, doi = {10.19059/mukaddime.91292}, title = {İntihar Saldırıları ve Terörizm İlişkisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {AÇIKGÖZ, Reşat} }
APA AÇIKGÖZ, R . (2016). İntihar Saldırıları ve Terörizm İlişkisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme. MUKADDİME, 7 (2), 321-340. DOI: 10.19059/mukaddime.91292
MLA AÇIKGÖZ, R . "İntihar Saldırıları ve Terörizm İlişkisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme". MUKADDİME 7 (2016): 321-340 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/27714/292514>
Chicago AÇIKGÖZ, R . "İntihar Saldırıları ve Terörizm İlişkisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme". MUKADDİME 7 (2016): 321-340
RIS TY - JOUR T1 - İntihar Saldırıları ve Terörizm İlişkisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme AU - Reşat AÇIKGÖZ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.91292 DO - 10.19059/mukaddime.91292 T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 321 EP - 340 VL - 7 IS - 2 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.91292 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.91292 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Mukaddime İntihar Saldırıları ve Terörizm İlişkisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme %A Reşat AÇIKGÖZ %T İntihar Saldırıları ve Terörizm İlişkisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme %D 2016 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 7 %N 2 %R doi: 10.19059/mukaddime.91292 %U 10.19059/mukaddime.91292
ISNAD AÇIKGÖZ, Reşat . "İntihar Saldırıları ve Terörizm İlişkisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme". MUKADDİME 7 / 2 (October 2016): 321-340. https://doi.org/10.19059/mukaddime.91292
AMA AÇIKGÖZ R . İntihar Saldırıları ve Terörizm İlişkisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 7(2): 321-340.
Vancouver AÇIKGÖZ R . İntihar Saldırıları ve Terörizm İlişkisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme. MUKADDİME. 2016; 7(2): 340-321.