Year 2016, Volume 7, Issue 2, Pages 275 - 294 2016-10-31

Bir Halkın Göç Hikâyesi: Süryanilerin XX. yüzyılda Türkiye’den Avrupa’ya Göç Süreci

Ramazan Turgut [1]

487 2819

Türkiye’nin kadim topluluklardan biri olan Süryaniler, 20. yüzyılın ikinci yarısında Avrupa’ya kitlesel bir şekilde göç etmişlerdir. Bu göçün ekonomik, sosyo-politik ve dinî olmak üzere muhtelif nedenlerinden söz edilmektedir. Bu çalışmada Süryanilerin yaşadığı Seyfo sonrası travma ve azınlık haklarından mahrum oluşları iki temel neden olarak varsayılmaktadır. Bununla birlikte 6-7 Eylül olayları, Kıbrıs Harekâtı, 1980 Askerî Darbesi, Zorunlu Din Kültürü dersi, Güneydoğu Anadolu bölgesinde yaşanan PKK ve Hizbulah terör olaylarının da bu süreçteki payı incelenmiştir. Ayrıca güncel durumları ve “Seyfo”nun uluslararası tanınırlığı için yapılan çalışmalara değinilmiştir.

Süryaniler, Süryani Göçü, Süryani Diasporası, Seyfo
 • Akdemir, S. (2009). İstanbul Mozaiğinde Süryaniler (C. 1). İstanbul: Promat Basın Yayın.
 • Akyüz, G. (2005). Tüm Yönleriyle Süryaniler. Mardin: Anadolu Ofset.
 • Atalay, T. (2016). Lozan Antlaşması Öncesi ve Sonrasında Süryani Eğitim Kurumları. www.suryaniler.com, 27.06.2016.
 • Atto, N. (2011). Hostages in the Homeland, Orphans in the Diaspora; Identity Discourses Among the Assyrian-Syriac Elites in the European Diaspora. Leiden: Leiden University Press.
 • Badem, C. (2007). Türk-Ermeni Sorunu Bibliyografyası. İstanbul: Aras.
 • Bar Şawme, T. (1991). Dünden Bugüne İstanbul Süryanileri. Södertälje: Nsibin.
 • Bar Şawme, T. (1992). Avrupa’da Süryaniler 1 – İsviçre. Södertälje: Nsibin.
 • Barsavm, A. (1996). Tur-Abdin Tarihi. Södertälje: Nsibin.
 • Beth-Şawoce, J., Abraham, A. B. (2009). Cumhuriyet tarihi boyunca Doğu ve Batı Asurlara Karşı Baskı, Zulüm, Asimile, Kovulma, ss. 152-251 Fikret Baikaya-Sait Çetinoğlu, Resmi Tarih Tartışmaları 8: Türkiye’de Azınlıklar, Ankara.
 • Bilge, Y. (1996). Süryaniler: Anadolunun Solan Rengi. İstanbul: Yeryüzü.
 • Bilge, Y. (1997). Süryanilerin Yeni Hayatı Sürgünlük, Varlık, Sayı: 1075, ss. 26-27.
 • Bruinessen, M. V. (2012). Reflections on Midyat and Tur Abdin, Uluslararası Midyat Sempozyumu, 7-9 Ekim 2011, Sempozyum Bildiri Kitabı, Mardin.
 • Dora, E. (2005). Ab’ye Katılım Sürecinde Süryaniler ve Çok Kültürlülük, Uluslararası Süryani Sempozyumu, (Yayımlanmamış Sempozyum Bildirisi), İstanbul.
 • Ergün, Ö. (2005). Lozan’daki Azınlık Anlayışı ve Süryaniler, Süryaniler ve Süryanilik, 1-4, haz. Ahmet Taşğın vd., C. 2, Ankara: Orient.
 • Erol, S. (2016). Mazlum ve Makul, İstanbul Süryanilerinde Etno-Dinsel Kimlik İnşası ve Kimlik Stratejileri. İstanbul: İletişim.
 • Eryılmaz, B. (1992). Osmanlı Devlet’inde Millet Sistemi. İstanbul: Ağaç Kitabevi.
 • Gaunt, D. (2007). Katliamlar, Direniş, Koruyucular: I. Dünya Savaşı Sırasında Doğu Anadolu’da Müslüman-Hristiyan İlişkileri. İstanbul: Belge.
 • Gültekin, U. (2013). Agos Gazetesi, 27 Eylül 2013.
 • Günel, A. (1970). Türk Süryanileri Tarihi. Diyarbakır.
 • Karataş, İ. (1995). Türkiye’de Süryani Olarak Yaşamak, Birikim Dergisi, Mart-Nisan 1995, Sayı 71-72, ss. 158-161.
 • Korucu, S., 'Ya Bedros'un karısı, ya Kıbrıs'ın yarısı!' http://www.radikal.com.tr/turkiye/ya_bedrosun_karisi_ya_kibrisin_yarisi-1211358 (30.06.2016)
 • Meray, S. L. (çev.) (1973). Lozan Barış Konferansı, tutanaklar, Belgeler, Takım II, cilt 2, Ankara: SBF.
 • Nuro, A. (1990). Turabdin Abraşiyesi Göç Olgusu, Shemsho, 1995/40.
 • Oberkampf, H. (2012). Almost a Miracle - Syriacs are Returning to their Home­ lands, The Slow Disappearance of the Syriacs from Turkey And of the Grounds of the Mor Gabriel Monastery, ed. P.H. Omtzigt, M.K. Tozman ve A. Tyndall, Berlin.
 • Olgun, H. (2008). Asurî Göçleri ve Kimlik Arayışı, Milel ve Nihal, 5 (3), 269-301.
 • Oral, M. (2007). İgnatios İlyas Şakir Efendi (1867–1932), Makalelerle Mardin, 1-4, haz. İbrahim Özcoşar, C. 4, İstanbul, ss. 269-298.
 • Oran, B. (2001). Süryani Genelgesi ve Paranoya, Agos Gazetesi, 22 Haziran 2001.
 • Oran, B. (2004). Haliç’e Balık, Midyat’a Süryani Dönüyor, Agos Gazetesi, 23 Nisan 2004.
 • Oran, B. (2006). Türkiye’de Azınlıklar: Kavramlar, Teori, Lozan, İç Mevzuat, İçtihat, Uygulama. İstanbul: İletişim.
 • Özcoşar, İ. (2005). Millet Sistemi ve Süryani Kadimler, Süryaniler ve Süryanilik, 1-4, haz. Ahmet Taşğın vd., C. 2, ss. 209-238, Ankara: Orient.
 • Özcoşar, İ. (2014). Osmanlı’da Hristiyan Cemaatler Arası İlişkiler: Ermeni-Süryani Örneği, Mukaddime, 5(2).
 • Özdemir, B. (2009). Süryanilerin Dünü Bugünü, I. Dünya Savaşı’nda Süryaniler. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • Özmen, A. (2005). Süryaniler Örneğinde Etnikleştir(il)me ve Etnik Kimlik Görünümleri, Süryaniler ve Süryanilik, 1-4, haz. Ahmet Taşğın vd., C. 3, Ankara: Orient.
 • Öztemiz, M. (2012). II. Abdulhamit’ten Günümüze Süryaniler. İstanbul: Ayrıntı.
 • Roldanus, J. (1984). De Syrisch Orthodoxen in İstanbul, J. H. Kok, Kampen.
 • Sarı, G. (2013). Ermeni Meselesi Işığında Süryaniler. Ankara.
 • Sertoğlu, M. (1974). Süryani Türklerinin Siyasi ve İçtimai Tarihi. İstanbul.
 • Sezgin, Ü. (1988). Kalktı göç eyledi Süryani elleri…. Tempo, Sayı: 10, ss. 44-49.
 • Sofuğlu, E., Akvarup, İ. N. (2012). Osmanlı Devleti’nde Millet Sistem ve Süryaniler, Akademik İncelemeler Dergisi, C. 7, S. 1, ss. 71-88.
 • Sümer, F. (1982). De Syrisch Orthodoxe Gemeenschap. Hengelo.
 • Şimşek, M. (2005). Süryani Kadim Patriklik Nizamnamesi, Sosyal Bilimler Araştırma Dergisi, Eylül 2005, sayı 6, ss. 725-742.
 • Talay, S. (2010). Sayfo, Firman, Qafle – Der Erste Weltkrieg aus der Sicht der syrischen Christen, in Akten des 5. Symposiums zur Sprache, Geschichte, Theologie und Gegenwartslage der syrischen Kirchen (V. Deutsche Syrologentagung), Berlin 14-15 Juli 2006. Edited by Voigt, Rainer M.. Semitica et Semitohamitica Berolinensia 9. Aachen: Shaker Verlag, pp. 235-249.
 • Tan, A. (2011). Turabidin’den Berriyê’ye, Aşiretler, Dinler, Diller, Kültürler. İstanbul: Nubihar.
 • Taşğın, A. (2005). Son Süryani Göçü, Süryaniler ve Süryanilik, 1-4, haz. Ahmet Taşğın vd., C. 4, Ankara: Orient.
 • Travis, H. (2006). ‘Native Christians Massacred’: The Ottoman Genocide of the Assyrians during World War I. Genocide Studies and Prevention 1, 3 (December 2006): 327–371.
 • Temiz, G. (1982). Göç ve Göçün Nedenleri, Kolo Suryoyo, 1982/29.
 • Teule, H. (2002). Middle Eastern Christians and Migration, Journal of Eastern Christian Studies, V. 54 Is. 1-2, p. 11-12.
 • Vergili, D. (2014). Faili Meçhul Cinayetler ve Süryaniler. http://failibelli.org/yorum-analiz/faili-mechul-cinayetler-ve-suryaniler/ (30.11.2014)
 • Yalçın, K. (2014). Süryaniler ve Seyfo 1-2-3. Leck.
 • Yonan, G. (1996). Asur Soykırımı: Unutulan Bir Holocaust (Erol Sever, Çev.). İstanbul.
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ramazan Turgut

Dates

Publication Date: October 31, 2016

Bibtex @ { mukaddime292427, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {275 - 294}, doi = {10.19059/mukaddime.81485}, title = {Bir Halkın Göç Hikâyesi: Süryanilerin XX. yüzyılda Türkiye’den Avrupa’ya Göç Süreci}, key = {cite}, author = {Turgut, Ramazan} }
APA Turgut, R . (2016). Bir Halkın Göç Hikâyesi: Süryanilerin XX. yüzyılda Türkiye’den Avrupa’ya Göç Süreci. MUKADDİME, 7 (2), 275-294. DOI: 10.19059/mukaddime.81485
MLA Turgut, R . "Bir Halkın Göç Hikâyesi: Süryanilerin XX. yüzyılda Türkiye’den Avrupa’ya Göç Süreci". MUKADDİME 7 (2016): 275-294 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/27714/292427>
Chicago Turgut, R . "Bir Halkın Göç Hikâyesi: Süryanilerin XX. yüzyılda Türkiye’den Avrupa’ya Göç Süreci". MUKADDİME 7 (2016): 275-294
RIS TY - JOUR T1 - Bir Halkın Göç Hikâyesi: Süryanilerin XX. yüzyılda Türkiye’den Avrupa’ya Göç Süreci AU - Ramazan Turgut Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.81485 DO - 10.19059/mukaddime.81485 T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 275 EP - 294 VL - 7 IS - 2 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.81485 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.81485 Y2 - 2016 ER -
EndNote %0 Mukaddime Bir Halkın Göç Hikâyesi: Süryanilerin XX. yüzyılda Türkiye’den Avrupa’ya Göç Süreci %A Ramazan Turgut %T Bir Halkın Göç Hikâyesi: Süryanilerin XX. yüzyılda Türkiye’den Avrupa’ya Göç Süreci %D 2016 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 7 %N 2 %R doi: 10.19059/mukaddime.81485 %U 10.19059/mukaddime.81485
ISNAD Turgut, Ramazan . "Bir Halkın Göç Hikâyesi: Süryanilerin XX. yüzyılda Türkiye’den Avrupa’ya Göç Süreci". MUKADDİME 7 / 2 (October 2016): 275-294. https://doi.org/10.19059/mukaddime.81485
AMA Turgut R . Bir Halkın Göç Hikâyesi: Süryanilerin XX. yüzyılda Türkiye’den Avrupa’ya Göç Süreci. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 7(2): 275-294.
Vancouver Turgut R . Bir Halkın Göç Hikâyesi: Süryanilerin XX. yüzyılda Türkiye’den Avrupa’ya Göç Süreci. MUKADDİME. 2016; 7(2): 294-275.


Perforating Kinship
Current Anthropology
Sarah Bakker Kellogg
https://doi.org/10.1086/705233