Year 2016, Volume 7, Issue 1, Pages 135 - 155 2016-04-18

Kent Yoksulluk ve Sosyal Düzensizlik Potansiyeli

Ömer AYTAÇ [1]

503 2946

Bugün, modern kentlerin pek çoğu ırki, etnik, göçmen, yoksul, sığınmacı vb. sosyal kesimler üzerinden cereyan eden kronik sosyal düzensizlikle baş etmek durumundadır. Yoksulluk tabanlı sorun alanlarının çokluğu kent ilişkilerini ve kentsel sosyal bünyeyi istikrarsızlaştırmaktadır. Kentsel gündelik yaşamın tüm şubelerini sosyal düzensizlik girdabına sürüklemektedir. Küresel yoksul/göçmen akışları, iktisadi krizler, işsizlik, sosyal devletten geri çekilmeler ve ekonomideki daralmalar neticesinde dünya ölçeğinde yaşanan iktisadi ve politik tehditler, kentsel dengelerin altüst olmasına, istikrarsız ve çarpık ilişki formlarının inşasına, devasa sorun alanlarının oluşmasına yol açıyor. Bu yazıda, kentlerin yoksulluk tabanlı parçalanan iktisadi, sosyal ve mekânsal veçhelerine ve bunların sosyal düzensizlik yaratma potansiyellerine makro bir perspektiften bakılmaktadır.

Kent, yoksulluk, sınıf altı, mekânsal ayrışma, sosyal düzensizlik
 • Akkan, B. E. vd. (2007). “Sosyal Dışlanma Tehdidi Altında Romanlar” Radikal 2, 8 Temmuz 2007.
 • Allen, R. C. (1996). “Socio-Economic Conditions and Property Crime: A Comprehensive Review and Test of The Professional Literature”, The American Journal of Economics and Sociology, 55 (3), ss.293-309.
 • Aytaç, Ö. (2013). “Yoksulluk, Kentsel Sınıfaltı ve Sosyal Dışlanma: Modern Kentlerde Sınıfsal/Mekânsal Yarılma ve Suçlaştırılma Mekanizmaları”, Kentsel Yoksulluğu Yeniden Düşünmek, Ed. Ö.Aytaç, S.İlhan, Ankara: Birleşik.
 • Balcı, E., Sezin D., Can E. (2002). “Yoksulluk Olgusunun Değerlendirilmesi”, Kente Göç ve Yoksulluk, Diyarbakır Örneği (içinde), Ankara: Ortadoğu Teknik Üni.
 • Beauregard, R. A. (2015). “Mutenalaştırmanın Yarattığı Kaos ve Karmaşa” Kentin Mutenalaştırılması (Ed. N. Smith, P.Williams), Çev. Melike Uzun, İstanbul: Yordam.
 • Freeman, R. B. (1996). “Why Do So Many Young American Men Commit Crimes and What Might We Do About It?”, Journal of EconomicPerspectives, 10(1), ss.25-42.
 • Gans, H. J. (1994). “From ‘Underclass’ to ‘Undercaste’: Some Observations About the Future of the Post-Industrial Economyand its Major Victims” International Journal of Urban and Regiona lResearch, New York.
 • Giddens, A. (2005). Sosyoloji, Haz. Cemal Güzel, Ankara: Ayraç.
 • Hartmann, K. (2014). Küresel Çarkın Dışında Kalanlar, Tüketim Toplumundaki Yeni Fakirlik, çev. Etem Levent Bakaç, İstanbul: Ayrıntı.
 • Hobbs, M. vd. (2015). Sosyoloji Kitabı, Çev. Tufan Göbekçin, İstanbul: Alfa.
 • İçli, T. (2003). “Toplumdan Kopuş: Suç ve Şiddet”, Sosyolojiye Giriş, Ankara: Martı.
 • Lane, R. (1986). Roots of Violence in Black Philadelphia, l860-1900 Cambridge MA: Harvard University Press.
 • Macionis, J. ve Plummer, K. (2008). Sociology: A Global Introduction, Pearson Education, Harlow.
 • Morris, L. (1996). “Dangerous Classes: NeglecctedAspect of theUnderclassDepate”, in Urban Povertyand The Underclsass. A. Reader, Ed. Enzo Mingione, Cambridge Black well Publishers Inc.
 • Patterson, E. B. (1991). “Poverty, IncomeIne quality and Community Crime Rates”, Criminology, V.29 (4).
 • Popelard, A., Paul V. (2010). “Detroit: Yavaş Yavaş Sıfır Noktasına Doğru”, Le Monde diplomatique, Çev. Z.Nuhoğlu, Ocak, 2010.
 • Roberts, K. (1997). “Is there an emerging British ‘underclass”? The evidence from you thresearch”, in Youth, The Under clasland Social Exclusion, ed. R. MacDonald, Routledge, Florence, KY.
 • Sampson, R. J. (1986). “Neighborhood Family Structure and the Risk Of Criminal Victimization”, The Social Ecology of Crime, Ed. J. Byrne, R. Sampson, NewYork: Springer-Verlag.
 • Sampson, R. J. (2002). “Organized for What? Recasting Theories of Social (Dis)Organization” Crimeand Social Organization, Ed. E.Waring, D.Weisburd, New Brunswick, NJ: Transcation Publishers.
 • Schnapper, D. (2005). Sosyoloji Düşüncesinin Özünde Öteki ile İlişki, Çev. Ayşegül Sönmezay, İst: İstanbul Bilgi Üni.
 • Shaw, C. R., Henry D. M. (1972). Juvenile Delinquency and Urban Areas, Chicago: University of Chicago.
 • Wacquant, L. (2011). Kent Paryaları. İleri Marjinalliğin Karşılaştırmalı Sosyolojisi, Çev. M.Doğan, İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi.
 • Wekerle, G., Whitzman R.C. (1995). Safe Cities: Guidelines For Planning, Design and Management, Van Nostrand Reinhold, New York.
 • Wilson, W. J. (1991). “Studying inner-city social dislocations: the challenge of public agendare search ” American Sociological Review Vol 53, pages1–14.
 • Wilson, W. J. (1987). The Truly Disadvantaged: The Inner-city, the Under class and Public Policy, The University of Chicago Press, Chicago, IL.
 • Wratten, E. (1995). “Conceptualizing urban poverty”, Environment and Urbanization; 7; 11.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ömer AYTAÇ

Dates

Publication Date: April 18, 2016

Bibtex @ { mukaddime210207, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2016}, volume = {7}, pages = {135 - 155}, doi = {10.19059/mukaddime.50521}, title = {Kent Yoksulluk ve Sosyal Düzensizlik Potansiyeli}, key = {cite}, author = {AYTAÇ, Ömer} }
APA AYTAÇ, Ö . (2016). Kent Yoksulluk ve Sosyal Düzensizlik Potansiyeli. MUKADDİME, 7 (1), 135-155. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19681/210207
MLA AYTAÇ, Ö . "Kent Yoksulluk ve Sosyal Düzensizlik Potansiyeli". MUKADDİME 7 (2016): 135-155 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19681/210207>
Chicago AYTAÇ, Ö . "Kent Yoksulluk ve Sosyal Düzensizlik Potansiyeli". MUKADDİME 7 (2016): 135-155
RIS TY - JOUR T1 - Kent Yoksulluk ve Sosyal Düzensizlik Potansiyeli AU - Ömer AYTAÇ Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 135 EP - 155 VL - 7 IS - 1 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime Kent Yoksulluk ve Sosyal Düzensizlik Potansiyeli %A Ömer AYTAÇ %T Kent Yoksulluk ve Sosyal Düzensizlik Potansiyeli %D 2016 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 7 %N 1 %R %U
ISNAD AYTAÇ, Ömer . "Kent Yoksulluk ve Sosyal Düzensizlik Potansiyeli". MUKADDİME 7 / 1 (April 2016): 135-155.
AMA AYTAÇ Ö . Kent Yoksulluk ve Sosyal Düzensizlik Potansiyeli. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 7(1): 135-155.
Vancouver AYTAÇ Ö . Kent Yoksulluk ve Sosyal Düzensizlik Potansiyeli. MUKADDİME. 2016; 7(1): 155-135.