Year 2015, Volume 6, Issue 2, Pages 237 - 262 2016-01-27

From the Ottoman Empire to the Republic of Turkey Manifestations of Nationalisms and National Imaginations
From the Ottoman Empire to the Republic of Turkey Manifestations of Nationalisms and National Imaginations / Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Milliyetçiliklerin ve Milli’lik Tasavvurlarının Tezahürleri

Mehmet Hişyar Korkusuz [1] , Ersoy Kutluk [2]

492 1322

Slowing managerial reflexes of the Ottoman Empire in the last century, lost battles, collapsing of financial structure and socio-economic backwardness, rapid changes in the world and giant waves of nationalism that coming from Western World makes the imperial geography indefensible. All ideological instruments such as Ottomanism, Islamism that are tried to use by Ottoman Empire which wants to protect unity were in vain. Last Ottomans who are trying to defend the borders with the shield of Turanism and Nationalism took the final blow with World War I. Newborn Republic took over ideological legacy of the Ottoman Empire largely and transformed it with a reformist style. Nationalist ideology, that continues its evolution in anti-communist conjuncture during the Cold War, has changed its color with emerging the problem of ethnic nationalism after the 1980s and especially the 1990s. The traces of ideology of nationalism, which has a particular goal but does not have a way that is exactly certain, are tried to follow from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey. We elected also some prominent persons and public opinion leaders about their national perception and views in order to understand and compare better the reality of national case in Turkey in this article. 

Slowing managerial reflexes of the Ottoman Empire in the last century, lost battles, collapsing of financial structure and socio-economic backwardness, rapid changes in the world and giant waves of nationalism that coming from Western World makes the imperial geography indefensible. All ideological instruments such as Ottomanism, Islamism that are tried to use by Ottoman Empire which wants to protect unity were in vain. Last Ottomans who are trying to defend the borders with the shield of Turanism and Nationalism took the final blow with World War I. Newborn Republic took over ideological legacy of the Ottoman Empire largely and transformed it with a reformist style. Nationalist ideology, that continues its evolution in anti-communist conjuncture during the Cold War, has changed its color with emerging the problem of ethnic nationalism after the 1980s and especially the 1990s. The traces of ideology of nationalism, which has a particular goal but does not have a way that is exactly certain, are tried to follow from the Ottoman Empire to the Republic of Turkey. We elected also some prominent persons and public opinion leaders about their national perception and views in order to understand and compare better the reality of national case in Turkey in this article. 

Osmanlı Devleti, Türkiye Cumhuriyeti, Osmanlıcılık, İslamcılık, kültür, Turancılık, Türk Milliyetçiliği, reaksiyoner etnik milliyetçilik
 • RESOURCES
 • Abdülhamid. (1999). Siyasî Hâtıralarım. Sixth Edition. İstanbul: Dergah.
 • Ahmad, F. (2003). Turkey: The Quest for Identity. Oxford: Oneworld.
 • Alexander, Y.; Brenner, E. H.; Krause, S. T. (2008). Turkey: Terrorism, Civil Rights and The European Union. London and New York: Routledge.
 • Akçura, B. (2009). Devletin Kürt Filmi. İstanbul: New Age.
 • Akçura, Y. (2008). Üç Tarz-ı Siyaset. Third Edition. Ankara: Lotus.
 • Aktay, Y. (2010). Türkiye’de Ortak Bir Kimlik Olarak Ötekilik Araştırması. (July 28, 2010). http://www.haberturk.com/yasam/haber/536901-turkiyede-ortak-bir-kimlik-olarak-otekilik-arastirmasi (August 1, 2010).
 • Akyol, M. (2006). Kürt Sorununu Yeniden Düşünmek. İstanbul: Doğan.
 • Arai, M. (2008). Jön Türk Dönemi Türk Milliyetçiliği. Fourth Edition. Tansel Demirel (Translated by). İstanbul: İletişim.
 • Arvasi, S. A. (2009). Türk İslâm Ülküsü I-II-III. İstanbul: Bilge Oğuz.
 • Aslan, S. (2015). Nation-building in Turkey and Morocco: Governing Kurdish and Berber Dissent. First published. New York: Cambridge University.
 • Aydemir, Ş. S. (1992). Enver Paşa. Volume 1-3. İstanbul: Remzi.
 • Aydemir, Ş. S. (1993). Enver Paşa. Volume 2. İstanbul: Remzi.
 • Badıllı, A. (1990). Bediüzzaman Said-i Nursi Mufassal Tarihçe-i Hayatı. Volume 1. İstanbul: Timaş.
 • Bein, A. (2011). Ottoman Ulema, Turkish Republic: Agents of Change and Guardians of Tradition. California: Stanford University.
 • Bora, T. (1998). Milliyetçiliğin Üç Hali: Milliyetçilik, Muhafazakârlık, İslâmcılık. İstanbul: Birikim.
 • Bora, T. (2007). Medeniyet Kaybı: Milliyetçilik ve Faşizm Üzerine: Milliyetçilik ve Faşizm Üzerine Yazılar. Third Edition. İstanbul: Birikim.
 • Bostancı, M. N. (1999). Bir Kolektif Bilinç Olarak Milliyetçilik. İstanbul: Doğan.
 • Çakır, R. (1990). Ayet ve Slogan, Türkiye’de İslami Oluşumlar. İstanbul: Metis.
 • Çalmuk, F. (2000). Selamun Aleyküm Komutanım. Ankara: Kim.
 • Çancı, H. (1998). İslâm Siyasal Düşüncesi Çerçevesinde Bir Siyasal İdeoloji Olarak Milliyetçilik ve Said Nursi. Unpublished phd thesis. İstanbul.
 • Çaylak, A. (1998). Osmanlı’da Yöneten ve Yönetilen: Bir Şerif Mardin Çözümlemesi. Ankara: Vadi.
 • Dönmez, Y. & Bico, C. (2008). Bülent Ecevit. Milliyetçilik (Modern Türkiye’de Siyasî Düşünce Volume 4). Tanıl Bora (Eds.). Third Edition. İstanbul: İletişim, 448-461.
 • Ecevit, B. (2005). Bir Şeyler Olacak Yarın. Third Edition. İstanbul: Doğan.
 • Erbakan, N. (1991). Türkiye’nin Temel Meseleleri. Ankara: Rehber.
 • Erickson, E. J. (2013). Mustafa Kemal Atatürk: Leadership, Strategy, Conflict. Oxford: Osprey.
 • Findley, C. V. (2010). Turkey, Islam, Nationalism, and Modernity (A History, 1789-2007). London: Yale University.
 • Fortna, B. C. (2011). Learning to Read in the Late Ottoman Empire and the Early Turkish Republic. First Published. Great Britain: Palgrave MacMillan.
 • Fuller, G. E. (2008). Yükselen Bölgesel Aktör Yeni Türkiye Cumhuriyeti. Fifth Edition. Assoc.Prof.Dr.Mustafa Acar (Translated by). İstanbul: Timaş.
 • Goltz, G. (2006). The non-Muslim minorities and reform in Turkey. Turkey Beyond Nationalism: Towards Post-Nationalist Identities. Hans-Lukas Kieser (Edited by). London-New York: I.B.Tauris & Co. Ltd, 175-182.
 • Gökalp, Z. (1976). Türkçülüğün Esasları. İstanbul: Millî Eğitim Basımevi.
 • Günay, E. (2010). Önsöz (Preface). Mem û Zîn. Namık Açıkgöz (prepared by). Ankara: T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Güngör, E. (2005). Dünden Bugüne Tarih-Kültür-Milliyetçilik. İstanbul: Ötüken.
 • Hobsbawm, E. (2007). Globalisation, Democracy and Terrorism. First Published. London: Little, Brown Book Group.
 • Hâni, A. (2010). Mem û Zîn. Namık Açıkgöz (prepared by). Ankara: T.C.Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Hanioğlu, M. Ş. (2000). Jön Türkler Maddesi. İstanbul: TDV İslâm Ansiklopedisi, Volume 23, 584-587.
 • Harris, E. (2009). Nationalism, Theories and Cases. Edinburgh: Edinburgh University.
 • İlhan, A. (2005). Ulusal Kültür Savaşı. Third Edition. İstanbul: Türkiye İş Bankası.
 • Jenkins, G. (2008). Political Islam in Turkey : Running West, Heading East?. First published. New York: Palgrave Macmillan.
 • Kafesoğlu, İ. (2008). Türk İslâm Sentezi. İstanbul: Ötüken.
 • Kamouzis, D. (2013). Elites and the Formation of National İdentity: The Case of the Greek Orthodox Millet (Mid-Nineteenth Century to 1922). State-nationalisms in the Ottoman Empire, Greece and Turkey: Orthodox and Muslims, 1830-1945. Benjamin C. Fortna, Stefanos Katsikas, Dimitris Kamouzis and Paraskevas Konortas (Edited by). First published. New York: Routledge, 13-46.
 • Karakaş, M. (2006). Türkçülük ve Türk Milliyetçiliği. Doğu Batı Dergisi (Milliyetçilik I), Year 9, Issue 38, 58-76.
 • Karakoç, S. (2007). Mehmet Âkif. Tenth Edition. İstanbul: Diriliş.
 • Karpat, K. H. (2001). Ortadoğu’da Osmanlı Mirası ve Ulusçuluk. Recep Boztemur (Translated by). Ankara: İmge.
 • Karpat, K. (2004-2005). Türkiye’de Bugün İdeolojik Durum. Doğu Batı Dergisi (İdeolojiler 3), Year 8, Issue 30, 25-45.
 • Karskens, M. (2004). Nationalism as Political Strategy Contrary to Civil Society. Civil Society, Religion, and the Nation, Modernization in Intercultural Context: Russia, Japan, Turkey. Gerrit Steunebrink, Evert van der Zweerde (Editors). Amsterdam - New York: Rodopi B.V., 259-271.
 • Khalilzad, Z.; Lesser, I. O.; Larrabe, S. F. (2001). Türk-Batı İlişkilerinin Geleceği: Stratejik Bir Plana Doğru. Işık Kuşçu (Translated by). Ankara: Avrasya Stratejik Araştırmalar Merkezi.
 • Kısakürek, N. F. (1986). İdeolocya Örgüsü. Fifth Edition. İstanbul: Büyük Doğu.
 • Kısakürek, N. F.. (2009). Rapor 3/4. İstanbul: Büyük Doğu.
 • Kieser, H. (2006). Introduction. Turkey Beyond Nationalism: Towards Post-Nationalist Identities. Hans-Lukas Kieser (Edited by). London-New York: I.B.Tauris & Co. Ltd, vii-xvii.
 • Kirişçi, K. & Winrow, G. M. (2010). Kürt Sorunu: Kökeni ve Gelişimi. Sixth Edition. Ahmet Fethi (Translated by). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt Y.
 • Korkusuz, M. H. (2005). Osmanlı Zımni Sözleşmesi Işığında Türkiye’nin Paradoksal Modernleşme Demokratikleşme Gerilimi, Avrupa Günlüğü Euro Agenda, Issue 7, 275-289.
 • Kurubaş, E. (2004). Kürt Sorununun Uluslararası Boyutu ve Türkiye I-II. Ankara: Nobel.
 • Kutay, C. (1978). Tarih Sohbetleri 6. İstanbul.
 • Levitt, B. S. & Ciplak, B. (2012). Minority Group Strategies for Endogenous Institutional Change: Kurdish Parties and Voters in Turkey’s 2007 Referendum, Nationalism and Ethnic Politics, 18:4, 452-475.
 • Mango, A. (2010). Introduction: Atatürk and Kemalism throughout the Twentieth Century. Turkey’s Engagement With Modernity: Conflict and Change in the Twentieth Century, Celia Kerslake, Kerem Öktem and Philip Robins (Edited by). New York: Palgrave Macmillan, 1-9.
 • Mardin, Ş. (1993). Bediüzzaman Said Nursi Olayı. Metin Çulhaoğlu (Translated by). İstanbul: İletişim.
 • Mardin, Ş. (1997). Türk Modernleşmesi. İstanbul: İletişim.
 • McGrew, A. (1996). A Global Society. Modernity and Its Futures. Stuart Hall, David Held, Tony McGrew (Edited by). United Kingdom: Polity, 61-116.
 • Minorsky, V. & Bois, T. (2008). Kürt Milliyetçiliği. E.Karahan, H.Akkuş and N.Uğurlu (Translated by). İstanbul: Örgün.
 • Mufti, M. (2009). Daring and Caution in Turkish Strategic Culture: Republic at Sea. First published. Great Britain: Palgrave Macmillan.
 • Mürsel, S. (1995). Bediüzzaman Said Nursî ve Devlet Felsefesi. İstanbul: Yeni Asya.
 • Nursi, B. S. (1960). Hutbe-i Şamiye. İstanbul: Sinan Matbaası.
 • Nursi, B. S. (1977). Sünuhat. İstanbul: Sözler.
 • Nursi, B. S. (1978). Divan-ı Harbi Örf. İstanbul: Sözler.
 • Nursi, B. S. (1990). Emirdağ Lahikası 1-2. İstanbul: Sözler.
 • Nursi, B. S. (1991). Mesnevi-i Nuriye. İstanbul: Sözler.
 • O’Driscoll, D. (2014). Is Kurdish Endangered in Turkey?. Studies in Ethnicity and Nationalism, Vol. 14, No. 2, 270-288.
 • Özal, T. (1992). Özal: Türkiye’nin Önünde Hacet Kapıları Açılmıştır (Interview). Türkiye Günlüğü, Issue 19, 5-23.
 • Sarınay, Y. (2004). Türk Milliyetçiliğinin Tarihi Gelişimi ve Türk Ocakları. İstanbul: Ötüken.
 • Satana, N. S. (2012). The Kurdish Issue in June 2011 Elections: Continuity or Change in Turkey’s Democratization?. Turkish Studies, Vol. 13, No. 2, 169–189.
 • Shaw, S. J. (2008). Osmanlı İmparatorluğu ve Türkiye Cumhuriyeti’nde Yahudiler. Meriç Sobutay (Translated by). İstanbul: Kapı.
 • Smith, A. D. (1996). The Ethnic Origins of Nations. Oxford: Blackwell Publishers.
 • Tan, A. (2009). Kürt Sorunu. Second Edition. İstanbul: Timaş.
 • Topçu, N. (1978). Yarınki Türkiye. Third Edition. İstanbul: Dergah.
 • Uçar, S. (2000). Savunan Adam. İstanbul: Yasin.
 • Volkan, V. (2010). Viyana’nın % 40’ı Müslüman Olacak. http://haber.gazetevatan.com/Haber/329766/1/Gundem (20 Eylül 2010).
 • Zana, M. (1991). Bekle Diyarbakır. İstanbul: Doz.
 • Zürcher, E. J. (2010). The Young Turk Legacy and Nation Building: From the Ottoman Empire to Atatürk’s Turkey. London-New York: I.B.Tauris & Co Ltd.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Hişyar Korkusuz

Author: Ersoy Kutluk

Dates

Publication Date: January 27, 2016

Bibtex @ { mukaddime210179, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2016}, volume = {6}, pages = {237 - 262}, doi = {10.19059/mukaddime.23472}, title = {From the Ottoman Empire to the Republic of Turkey Manifestations of Nationalisms and National Imaginations / Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Milliyetçiliklerin ve Milli’lik Tasavvurlarının Tezahürleri}, key = {cite}, author = {Korkusuz, Mehmet Hişyar and Kutluk, Ersoy} }
APA Korkusuz, M , Kutluk, E . (2016). From the Ottoman Empire to the Republic of Turkey Manifestations of Nationalisms and National Imaginations / Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Milliyetçiliklerin ve Milli’lik Tasavvurlarının Tezahürleri. MUKADDİME, 6 (2), 237-262. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19680/210179
MLA Korkusuz, M , Kutluk, E . "From the Ottoman Empire to the Republic of Turkey Manifestations of Nationalisms and National Imaginations / Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Milliyetçiliklerin ve Milli’lik Tasavvurlarının Tezahürleri". MUKADDİME 6 (2016): 237-262 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19680/210179>
Chicago Korkusuz, M , Kutluk, E . "From the Ottoman Empire to the Republic of Turkey Manifestations of Nationalisms and National Imaginations / Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Milliyetçiliklerin ve Milli’lik Tasavvurlarının Tezahürleri". MUKADDİME 6 (2016): 237-262
RIS TY - JOUR T1 - From the Ottoman Empire to the Republic of Turkey Manifestations of Nationalisms and National Imaginations / Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Milliyetçiliklerin ve Milli’lik Tasavvurlarının Tezahürleri AU - Mehmet Hişyar Korkusuz , Ersoy Kutluk Y1 - 2016 PY - 2016 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 237 EP - 262 VL - 6 IS - 2 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime From the Ottoman Empire to the Republic of Turkey Manifestations of Nationalisms and National Imaginations / Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Milliyetçiliklerin ve Milli’lik Tasavvurlarının Tezahürleri %A Mehmet Hişyar Korkusuz , Ersoy Kutluk %T From the Ottoman Empire to the Republic of Turkey Manifestations of Nationalisms and National Imaginations / Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Milliyetçiliklerin ve Milli’lik Tasavvurlarının Tezahürleri %D 2016 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 6 %N 2 %R %U
ISNAD Korkusuz, Mehmet Hişyar , Kutluk, Ersoy . "From the Ottoman Empire to the Republic of Turkey Manifestations of Nationalisms and National Imaginations / Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Milliyetçiliklerin ve Milli’lik Tasavvurlarının Tezahürleri". MUKADDİME 6 / 2 (January 2016): 237-262.
AMA Korkusuz M , Kutluk E . From the Ottoman Empire to the Republic of Turkey Manifestations of Nationalisms and National Imaginations / Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Milliyetçiliklerin ve Milli’lik Tasavvurlarının Tezahürleri. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2016; 6(2): 237-262.
Vancouver Korkusuz M , Kutluk E . From the Ottoman Empire to the Republic of Turkey Manifestations of Nationalisms and National Imaginations / Osmanlı Devleti’nden Türkiye Cumhuriyeti’ne Milliyetçiliklerin ve Milli’lik Tasavvurlarının Tezahürleri. MUKADDİME. 2016; 6(2): 262-237.