Year 2014, Volume 5, Issue 2, Pages 53 - 70 2015-04-29

Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği / Adaptation of the Syrian Immigrants to Urban: A Case Study of Mardin

Hıdır APAK [1]

527 3463

In this study, it has been dealt with the adaptation processes of Syrian immigrants specific to Mardin which is a border town. It has been attempted to be understood and analyzed the adaptation issue of the migrants in terms of socio-demographic and socio-economic features in the study. The sample of the research consists of 132 Syrian immigrants living in Mardin. According to the result of the research, it has been pointed out that Syrian immigrants have not faced with many difficulties in respect of adapting to live in Mardin, and many factors that provide the adaptation easier have come into prominence

Bu çalışmada, Suriyeli göçmenlerin kente uyum süreçleri bir sınır kenti olan Mardin özelinde ele alınmaya çalışılmıştır. Çalışmada göçmenlerin uyum durumları, sosyo-demografik ve sosyo-ekonomik özellikleri üzerinden anlaşılmaya ve analiz edilmeye çalışılmıştır. Araştırmanın örneklemini Mardin’de yaşayan 132 Suriyeli göçmen oluşturmaktadır. Araştırma sonucuna göre Suriyeli göçmenlerin uyum sağlamada çok fazla zorluk yaşamadıkları ve bu uyumun kolaylaştırılmasını sağlayan birçok faktörün öne çıktığı görülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Suriyeli göçü, uyum, Mardin.

 • AFAD. (2013, Eylül 26). Barınma merkezlerinde son durum. T.C. Başbakanlık Afet ve https://www.afad.gov.tr/TR/IcerikDetay1.aspx?IcerikID=848&ID=16. Tarihi: 15.10.2013. Durum Yönetimi Başkanlığı: Erişim
 • Beter, Ö. (2006). Sınırlar ötesi umutlar: Mülteci çocuklar. Ankara: Sabev.
 • Castles, S. ve Miller, M.J. (2008). Göçler çağı: Modern dünyada uluslararası göç hareketleri (Bal, B.U. ve Akbulut, İ, Çev.). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi.
 • Chambers, I. (2005). Göç, kültür, kimlik (İ. Türkmen ve M. Beşikçi, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Çetin, İ. (2007). Çokkültürlülük, etnisite ve dil: Midyat araştırması örneği.
 • Özcoşar, İ. (ed.) içinde, Makalelerle Mardin III eğitim– kültür- edebiyat, 263- 2 İstanbul. Çetin, A. ve Uzman, N. (2013). Sığınmacılar çerçevesinde Suriye-Türkiye ilişkilerine bir bakış. Çankırı Karatekin Üniversitesi Uluslararası Avrasya Strateji Dergisi. 1(1), 3-18.
 • Çoban-İçağasıoğlu, A. (2011). Göçmen ailelerin uyum süreci: Kaynaklar ve engeller. Y. Özkan (eds.) içinde, Sosyal dışlanma ve aile: Sosyal hizmet müdahalelerinde güçlendirme yaklaşımı, 107-122. Ankara: Maya Akademi.
 • Deniz, O. ve Etlan, E. (2009). Kırdan kente göç ve göçmenlerin uyum süreci üzerine bir çalışma: Van örneği. Uluslararası İnsan Bilimleri Dergisi. 6(2), 472- 4
 • Giddens, A. ve Sutton, P.W. (2014). Sosyolojide temel kavramlar. (A. Esgin, Çev.). Ankara: Phoenix.
 • Güven, S. (1996). Uluslararası işçi göçünün sosyal politika sorunları, Bursa: Uludağ Üniversitesi.
 • IMPR Humanitarian. (2014, Temmuz 16). Kızıltepe’deki Suriyeli mültecilerin durumu. durumu/. Erişim Tarihi: 19.09.2014. Kane, H. (1995). Leaving home. Society, May/June95, 12(4). http://search.global.epnet.com1. Erişim Tarihi: 24.12.3014
 • Kızılçelik, S. ve Erjem, Y. (1994). Açıklamalı sosyoloji terimler sözlüğü. Ankara: Atilla.
 • Küçükkaraca, N. (2001). Göç ve çalışan çocuklar: Diyarbakır’da çalışan çocuklar.
 • Sosyal Hizmet Sempozyumu. 20-22 Ekim Diyarbakır, Ocak-Şubat-Mart 2001.
 • Lee, Everett S. (1969). “A Theory Of Migration”, Migration, ed. J.A. Jackson,
 • Cambridge University Press, London, S. 282-297. Li, P.S. (2008). World migration in the age of globalization: Policy implications and challenges. New Zealand Population Review, 33/34: 1-22.
 • MAZLUMDER. (2013). Türkiye’de Suriyeli mülteciler -İstanbul örneği-: Tespitler, ihtiyaçlar http://istanbul.mazlumder.org/webimage/suriyeli_multeciler_raporu_2013.p ve df. Erişim Tarihi: 14.12.2013. öneriler.
 • Özmen, N. (2012). Çokkültürlü toplumda sosyal entegrasyon ve din. İstanbul: Çamlıca.
 • Poyraz-Tacoğlu, T., Arıkan, G. ve Sağır, A. (2012). Boşnak Göçmenlerde göç ve kültürel kimlik ilişkisi: Fevziye köyü örneği. Turkish Studies. 7(1), 941-965.
 • Sarı, E. (2010). Kültür, kimlik, politika: Mardin’de kültürlerarasılık. İstanbul:
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Hıdır APAK

Dates

Publication Date: April 29, 2015

Bibtex @ { mukaddime210150, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {53 - 70}, doi = {10.19059/mukaddime.00462}, title = {Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği / Adaptation of the Syrian Immigrants to Urban: A Case Study of Mardin}, key = {cite}, author = {APAK, Hıdır} }
APA APAK, H . (2015). Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği / Adaptation of the Syrian Immigrants to Urban: A Case Study of Mardin. MUKADDİME, 5 (2), 53-70. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19678/210150
MLA APAK, H . "Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği / Adaptation of the Syrian Immigrants to Urban: A Case Study of Mardin". MUKADDİME 5 (2015): 53-70 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19678/210150>
Chicago APAK, H . "Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği / Adaptation of the Syrian Immigrants to Urban: A Case Study of Mardin". MUKADDİME 5 (2015): 53-70
RIS TY - JOUR T1 - Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği / Adaptation of the Syrian Immigrants to Urban: A Case Study of Mardin AU - Hıdır APAK Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 53 EP - 70 VL - 5 IS - 2 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği / Adaptation of the Syrian Immigrants to Urban: A Case Study of Mardin %A Hıdır APAK %T Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği / Adaptation of the Syrian Immigrants to Urban: A Case Study of Mardin %D 2015 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 5 %N 2 %R %U
ISNAD APAK, Hıdır . "Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği / Adaptation of the Syrian Immigrants to Urban: A Case Study of Mardin". MUKADDİME 5 / 2 (April 2015): 53-70.
AMA APAK H . Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği / Adaptation of the Syrian Immigrants to Urban: A Case Study of Mardin. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 5(2): 53-70.
Vancouver APAK H . Suriyeli Göçmenlerin Kente Uyumları: Mardin Örneği / Adaptation of the Syrian Immigrants to Urban: A Case Study of Mardin. MUKADDİME. 2015; 5(2): 70-53.


Migration Education Program for Teacher Candidates
Turkish Online Journal of Qualitative Inquiry
Derya Göğebakan Yıldız
https://doi.org/10.17569/tojqi.465686