Year 2014, Volume 5, Issue 1, Pages 113 - 132 2015-03-12

Kahramanmaraş Kent Periferisinde Arazi Sahiplerinin Arazi Kullanım Davranışları

Mehmet Celal Gültekin [1] , Hatice Genç Kavas [2]

528 1225

This study aims measuring the impact of speculation in Kahramanmaraş urban area. For this purpose, what factors influence the land-use related decisions of landowners in various distances were examined via statistical methods. The obtained findings were analyzed in accordance with the hypotheses of the study. At the end of study it has been detected that landowners act in line with their expectations while making land-use related decisions. It is seen that the location of the land in the urban area, local administration investments decisions and socioeconomic and demographic characteristics of landowners influence their expectations. The findings obtained in this study are expected to contribute to the relevant theoretical and practical areas in our country

Özet: Bu araştırma spekülasyon kavramının Kahramanmaraş kent alanındaki etkilerini ölçmeyi amaçlamaktadır. Bu amaçla farklı mesafelerdeki topraklarda toprak sahiplerinin arazi kullanım kararlarını verirken ne tür etkenlerle hareket ettikleri istatistiksel yöntemlerle incelenmiştir. Elde edilen bulgular çalışmanın hipotezleri doğrultusunda analiz edilmiştir. Çalışmanın sonucunda arazi sahiplerinin arazi kullanım kararlarını verirlerken beklentileri doğrultusunda hareket ettikleri tespit edilmiştir. Beklentilerine arazinin şehir içerisindeki konumu, yerel yönetim yatırım kararları ve arazi sahibinin sosyo-ekonomik ve demografik özelliklerinin etki ettiği görülmektedir. Çalışmada elde edilen bulguların, ülkemizde konuyla ilgili teorik ve uygulama alanlarına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.

Anahtar Kelimeler: Kent, kentleşme, kentsel rant, kentsel toprak, arazi kullanımı.

 • Akal, M. (2006). Tek Merkezli Kent Arsa Fiyat-Belirleme Davranışsal Modeli: Sakarya İli, Büyükşehir, Merkez İlçe İçin Teklif Edilen Rant Fonksiyonları. Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi, 11, 1-26.
 • Altıntaş, H. & Marin, M. C. (2004). Dışsallıkların ve Teknolojik Gelişmelerin Dağınık Uzamsal Kent Gelişimindeki Rolleri ve Çevresel Bozulma. Gazi Üniversitesi Mühendislik ve Mimarlık Fakültesi Dergisi, Mayıs (1) 73-88.
 • Brown, H. J., Phillips, R. S., & Roberts, N. A. (1981). Land Markets at the Urban Fringe New Insights for Policy Makers. Journal of the American Planning Association, 47(2), 131-144.
 • Eceral, T., Varol, Ç., & Alkan, L. (2010). Kentsel Arazi Değer Artış Süreci: Ankara Mustafa Kemal Mahallesi Örneği. Toprak Mülkiyeti Sempozyum Bildirileri, Ankara Memleket Yayınlar, İstanbul, 307-25.
 • Ertürk, H., & Sam, N. (1995). Kent ekonomisi. Bursa: Ekin.
 • Gülöksüz, E. (1998). The Role of Landowner Behavior in the Growth Pattern of Cities. (Yayımlanmamış doktora tezi). Ankara: Ortadoğu Teknik Üniversitesi.
 • Gürün, D., & Doygun, H. (2006). Kahramanmaraş Kentsel Gelişiminin Tarımsal Alan Kullanımı Üzerine Etkileri. 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, (Fatih Üniversitesi, 12-16 Eylül 2006), İstanbul, 13-16.
 • Karabel, A.,H.. (2014). Şehirlerimiz Etkin Bir Kentsel Dönüşüme Muhtaçtır. Kamuda Sosyal Politika Dergisi, Mart, 14-17.
 • Karabulut, M., Küçükönder, M., Gürbüz, M. & Sandal, E. K. (2006). Kahramanmaraş Şehri ve Çevresinin Zamansal Değişiminin Uzaktan Algılama ve CBS Kullanılarak İncelenmesi. 4. Coğrafi Bilgi Sistemleri Bilişim Günleri, (Fatih Üniversitesi, 12-16 Eylül 2006), İstanbul, 276-281.
 • Karakayacı, Ö. & Karakayacı, Z. (2012). Kentsel Saçaklanma Alanlarında Arsa/Arazi Değerini Belirlemeye Yönelik Yöntem Önerisi. The Journal of Academic Social Science Studies, 5, 107-120.
 • Keleş, R. (2012, 8 Temmuz). Toki Rant Yaratmanın Yeni Adı Oldu. http://t24.com.tr/haber/prof-keles-toki-rant-yaratmanin-yeni-adi-oldu,207998 Erişim Tarihi: 15 Aralık 2014.
 • Keskin, Z. (2007). İstanbul’da Arazi değerlerinin Mekânsal Dağılımının Nüfus, İstihdam ve Ulaşım Açısından Analizi. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Kılınçaslan, İ., (2010). Kent Ekonomisi. İstanbul: Ninova.
 • Mutlu, H. (2006). İstanbul metropoliten alanında kentsel arazi değerlerinin mekânsal dağılımının analizi. Doktora Tezi, İstanbul Teknik Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü.
 • Özcan, F. K. (2006). Konut Alanı Yer Seçimi ve Hane halkı Hareketliliğine Yönelik Kuramsal Bir İnceleme. Erciyes Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dergisi, 2, 73-95.
 • SEZGİN, D. & VAROL, Ç. (2012). Ankara’daki Kentsel Büyüme ve Saçaklanmanın Verimli Tarım Topraklarının Amaç Dışı Kullanımına Etkisi, METU JFA, 29/1, 273- 288.
 • Sinclair, R. (1967). Von Thünen and urban sprawl. Annals of the Association of American Geographers, 57(1), 72-87.
 • Tümertekin, E. & Özgüç, N. (2012). Ekonomik coğrafya: Küreselleşme ve kalkınma. İstanbul: Çantay.
 • Tümertekin, E. & Özgüç, N. (2012). Beşeri coğrafya: İnsan. Kültür. Mekân. İstanbul: Çantay.
 • Yılmaz, Ö. (2001). Tarım Alanlarının Amaç Dışı Kullanımı ve Afyon Örneği. Kocatepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Sosyal Bilimler Dergisi, 3(1), 153- 8.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Mehmet Celal Gültekin

Author: Hatice Genç Kavas

Dates

Publication Date: March 12, 2015

Bibtex @ { mukaddime210142, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {113 - 132}, doi = {10.19059/mukaddime.62320}, title = {Kahramanmaraş Kent Periferisinde Arazi Sahiplerinin Arazi Kullanım Davranışları}, key = {cite}, author = {Gültekin, Mehmet Celal and Genç Kavas, Hatice} }
APA Gültekin, M , Genç Kavas, H . (2015). Kahramanmaraş Kent Periferisinde Arazi Sahiplerinin Arazi Kullanım Davranışları. MUKADDİME, 5 (1), 113-132. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19677/210142
MLA Gültekin, M , Genç Kavas, H . "Kahramanmaraş Kent Periferisinde Arazi Sahiplerinin Arazi Kullanım Davranışları". MUKADDİME 5 (2015): 113-132 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19677/210142>
Chicago Gültekin, M , Genç Kavas, H . "Kahramanmaraş Kent Periferisinde Arazi Sahiplerinin Arazi Kullanım Davranışları". MUKADDİME 5 (2015): 113-132
RIS TY - JOUR T1 - Kahramanmaraş Kent Periferisinde Arazi Sahiplerinin Arazi Kullanım Davranışları AU - Mehmet Celal Gültekin , Hatice Genç Kavas Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 113 EP - 132 VL - 5 IS - 1 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime Kahramanmaraş Kent Periferisinde Arazi Sahiplerinin Arazi Kullanım Davranışları %A Mehmet Celal Gültekin , Hatice Genç Kavas %T Kahramanmaraş Kent Periferisinde Arazi Sahiplerinin Arazi Kullanım Davranışları %D 2015 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Gültekin, Mehmet Celal , Genç Kavas, Hatice . "Kahramanmaraş Kent Periferisinde Arazi Sahiplerinin Arazi Kullanım Davranışları". MUKADDİME 5 / 1 (March 2015): 113-132.
AMA Gültekin M , Genç Kavas H . Kahramanmaraş Kent Periferisinde Arazi Sahiplerinin Arazi Kullanım Davranışları. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 5(1): 113-132.
Vancouver Gültekin M , Genç Kavas H . Kahramanmaraş Kent Periferisinde Arazi Sahiplerinin Arazi Kullanım Davranışları. MUKADDİME. 2015; 5(1): 132-113.