Year 2014, Volume 5, Issue 1, Pages 45 - 63 2015-03-12

Toplumsal Hareketlerin Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme

Celalettin Yanık [1] , Musa Öztürk [2]

715 5782

Technology’s being centered in our lives more day by day increases its power in defining the social relations and brings together some new definitions. In this study, social movements are discussed under the titles of clasical, modern and postmodern. And under the title of postmodern social movements especially the digitographic dimentions of social movements have been focused. So, the study is important as it enables us to understand loosely and horizontally organized social movements like “Gezi Parkı Eylemleri” recently lived in Turkey

Özet: Teknolojinin hayatımızda her geçen gün daha da merkezi bir yer edinmesi sosyal ilişkileri belirlemedeki gücünü arttırmakta ve yeni tanımlamaları beraberinde getirmektedir. Bu çalışmada toplumsal hareketler klasik, modern ve postmodern başlıklar altında ele alınmıştır. Postmodern toplumsal hareketler başlığı altında ise özellikle toplumsal hareketlerin digitografik boyutu üzerinde durulmaktadır. Bu açıdan çalışma son yıllarda Türkiye’de yaşanan “Gezi Parkı Eylemleri” gibi gevşek ve yatay örgütlenmiş sosyal hareketleri anlamamıza imkân vermesi açısından önemlidir.

Anahtar Kelimeler: Toplumsal hareketler, ağ toplumu, digitografi, post-toplumsallık.

 • Alagöz, M. (2005). İdeolojik Aklın Serüveni. İstanbul: Babil.
 • Alpman, P. S. (10 Nisan 2012). Toplumsal Hareketler Tartışması İçin Kısa Bir Giriş. (Çevrimiçi): http://www.yurtvedunya.net/Sayi3/4.pdf.
 • Brecher, J.; Costello, T.; Smith, B. (2002). Aşağıdan Küreselleşme. (B. Kurt, Z. Kutluata, Ş. Özgün & A. Yıldırım, Çev.) İstanbul: Aram.
 • Castells, M. (1997). Kent, Sınıf ve İktidar. (A. Erendil, Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Çayır, K. (2009). Toplumsal Sahnenin Yeni Aktörleri: Yeni Sosyal Hareketler. Yeni Sosyal Hareketler - Teorik Açılımlar. (Kenan Çayır, Der.) İstanbul: Kaknüs.
 • Evre, B. (2009). Postmodern Paradoks ve Siyaset. Ankara: Adımlar.
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji. (Işıl Bayar, Çev.). Ankara: Ayraç.
 • Göker, G. (2009). İnternetin Yeni Toplumsal Hareketlere Etkisi. XIV. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, s. 115-119.
 • Hard, M. & Negri, A. (2011). Çokluk. (Barış Yıldırım, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Lee, R. (1999). Bilgi Yapıları. (Nuri Ersoy, Çev.). Geçiş Çağı. (T. K. Hopkins, I. Wallerstein, Ed.). (N. Ersoy, E. Abadoğlu, O. Akalın, Y. Kaya, Çev.). İstanbul: Avesta.
 • Lingis, A. (1997). Ortak Birşeyleri Olmayanların Ortaklığı. (Tuncay Birkan, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Marshall, G. (1999). Toplumsal Hareketler. Sosyoloji Sözlüğü. (Osman A. & Derya K., Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Melucci, A. (2009). Çağdaş Hareketlerin Sembolik Meydan Okuması. (Kenan Çayır, Çev.). Yeni Sosyal Hareketler - Teorik Açılımlar. (K. Çayır, Der.) İstanbul: Kaknüs.
 • Offe, C. (2009). Yeni Sosyal Hareketler: Kurumsal Politikanın Sınırlarının Zorlanması. (Kenan Çayır, Çev.). Yeni Sosyal Hareketler - Teorik Açılımlar. (Kenan Çayır, Der.) İstanbul: Kaknüs.
 • Ritzer, G. (2012). Modern Sosyoloji Kuramları. (H. Hülür, Çev.) Ankara: De Ki
 • Ritzer, G. (2011). Küresel Dünya. (M. Pekdemir, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Sanlı, L. (2003). Türkiye’de Toplumsal Hareketler. Toplumsal Hareketler Konuşuyor. (L. Sanlı, Ed.). İstanbul: Alan.
 • Sennett, R. (2011). Otorite. (K. Durand, Çev.). İstanbul: Ayrıntı
 • Tilly, C. (2008). Toplumsal Hareketler. (Orhan Düz, Çev.). İstanbul: Babil
 • Touraine, A. (2000). Birlikte Yaşayabilecek miyiz?. (O. Kunal, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi.
 • Touraine, A. (2008). Başka Türlü Düşünmek. (M. Moralı, Çev.). İstanbul: Kırmızı.
 • Türkdoğan, O. (1997). Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi. İstanbul: Birleşik. kavuşmaktadır. Sosyolojinin kendi gelişimsel perspektifinde kuramsal boyutunu ıskalamaksızın bir dönüşümü ele alabilmek, toplumsal hareketlerin bir sonraki noktada nasıl olabileceği noktasında ipuçlarını sunabilmesi açısından vazgeçilmez kılacaktır. Kaynakça
 • Alagöz, M. (2005). İdeolojik Aklın Serüveni. İstanbul: Babil.
 • Alpman, P. S. (10 Nisan 2012). Toplumsal Hareketler Tartışması İçin Kısa Bir Giriş. (Çevrimiçi): http://www.yurtvedunya.net/Sayi3/4.pdf.
 • Brecher, J.; Costello, T.; Smith, B. (2002). Aşağıdan Küreselleşme. (B. Kurt, Z. Kutluata, Ş. Özgün & A. Yıldırım, Çev.) İstanbul: Aram.
 • Castells, M. (1997). Kent, Sınıf ve İktidar. (A. Erendil, Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Çayır, K. (2009). Toplumsal Sahnenin Yeni Aktörleri: Yeni Sosyal Hareketler. Yeni Sosyal Hareketler - Teorik Açılımlar. (Kenan Çayır, Der.) İstanbul: Kaknüs.
 • Evre, B. (2009). Postmodern Paradoks ve Siyaset. Ankara: Adımlar.
 • Giddens, A. (2000). Sosyoloji. (Işıl Bayar, Çev.). Ankara: Ayraç.
 • Göker, G. (2009). İnternetin Yeni Toplumsal Hareketlere Etkisi. XIV. Türkiye'de İnternet Konferansı, İstanbul Bilgi Üniversitesi, s. 115-119.
 • Hard, M. & Negri, A. (2011). Çokluk. (Barış Yıldırım, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Lee, R. (1999). Bilgi Yapıları. (Nuri Ersoy, Çev.). Geçiş Çağı. (T. K. Hopkins, I. Wallerstein, Ed.). (N. Ersoy, E. Abadoğlu, O. Akalın, Y. Kaya, Çev.). İstanbul: Avesta.
 • Lingis, A. (1997). Ortak Birşeyleri Olmayanların Ortaklığı. (Tuncay Birkan, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Marshall, G. (1999). Toplumsal Hareketler. Sosyoloji Sözlüğü. (Osman A. & Derya K., Çev.). Ankara: Bilim ve Sanat.
 • Melucci, A. (2009). Çağdaş Hareketlerin Sembolik Meydan Okuması. (Kenan Çayır, Çev.). Yeni Sosyal Hareketler - Teorik Açılımlar. (K. Çayır, Der.) İstanbul: Kaknüs.
 • Offe, C. (2009). Yeni Sosyal Hareketler: Kurumsal Politikanın Sınırlarının Zorlanması. (Kenan Çayır, Çev.). Yeni Sosyal Hareketler - Teorik Açılımlar. (Kenan Çayır, Der.) İstanbul: Kaknüs.
 • Ritzer, G. (2012). Modern Sosyoloji Kuramları. (H. Hülür, Çev.) Ankara: De Ki
 • Ritzer, G. (2011). Küresel Dünya. (M. Pekdemir, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Sanlı, L. (2003). Türkiye’de Toplumsal Hareketler. Toplumsal Hareketler Konuşuyor. (L. Sanlı, Ed.). İstanbul: Alan.
 • Sennett, R. (2011). Otorite. (K. Durand, Çev.). İstanbul: Ayrıntı
 • Tilly, C. (2008). Toplumsal Hareketler. (Orhan Düz, Çev.). İstanbul: Babil
 • Touraine, A. (2000). Birlikte Yaşayabilecek miyiz?. (O. Kunal, Çev.). İstanbul: Yapı Kredi.
 • Touraine, A. (2008). Başka Türlü Düşünmek. (M. Moralı, Çev.). İstanbul: Kırmızı.
 • Türkdoğan, O. (1997). Sosyal Hareketlerin Sosyolojisi. İstanbul: Birleşik.
 • Uyar, T. S. (2003). Toplumsal Hareketler ve Çevre. Toplumsal Hareketler Konuşuyor. (Leyla Sanlı, Ed.). İstanbul: Alan.
 • Uysal, A. (2009). Toplumsal Hareketler İçin Kaynak Yaratma ve Kullanma Stratejileri. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 10, Sayı: 2, Aralık, s. 217-238.
 • Wallerstein, I; Arrighi, G.; Hopkins, T. K. (1995). Sistem Karşıtı Hareketler. (Celal Kanat& Bülent Somay, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Yenal, Z. & Kırlı, B. K. (2005). Distopyalar ve Ütopyalar Arasında Karşı Küreselleşme Hareketleri. Birikim Dergisi, Sayı 197, s. 10-17.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Celalettin Yanık

Author: Musa Öztürk

Dates

Publication Date: March 12, 2015

Bibtex @ { mukaddime210139, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2015}, volume = {5}, pages = {45 - 63}, doi = {10.19059/mukaddime.03703}, title = {Toplumsal Hareketlerin Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme}, key = {cite}, author = {Yanık, Celalettin and Öztürk, Musa} }
APA Yanık, C , Öztürk, M . (2015). Toplumsal Hareketlerin Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme. MUKADDİME, 5 (1), 45-63. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19677/210139
MLA Yanık, C , Öztürk, M . "Toplumsal Hareketlerin Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme". MUKADDİME 5 (2015): 45-63 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19677/210139>
Chicago Yanık, C , Öztürk, M . "Toplumsal Hareketlerin Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme". MUKADDİME 5 (2015): 45-63
RIS TY - JOUR T1 - Toplumsal Hareketlerin Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme AU - Celalettin Yanık , Musa Öztürk Y1 - 2015 PY - 2015 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 45 EP - 63 VL - 5 IS - 1 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime Toplumsal Hareketlerin Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme %A Celalettin Yanık , Musa Öztürk %T Toplumsal Hareketlerin Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme %D 2015 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 5 %N 1 %R %U
ISNAD Yanık, Celalettin , Öztürk, Musa . "Toplumsal Hareketlerin Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme". MUKADDİME 5 / 1 (March 2015): 45-63.
AMA Yanık C , Öztürk M . Toplumsal Hareketlerin Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2015; 5(1): 45-63.
Vancouver Yanık C , Öztürk M . Toplumsal Hareketlerin Dönüşümü Üzerine Bir Değerlendirme. MUKADDİME. 2015; 5(1): 63-45.