Year 2010, Volume 1, Issue 1, Pages 19 - 46 2010-01-01

FATİH SULTAN MEHMED'İN HİKMETE "SIĞINMASI" ÜZERİNE
FATİH SULTAN MEHMED'İN HİKMETE "SIĞINMASI" ÜZERİNE

Emine Sonnur ÖZCAN [1]

204 1532

II. Mehmet’in, diğer bilimler yanında felsefe (hikmet) ile olan ilişkisi, kayda değer bir önem arz etmektedir. Son derece sıra dışı bir karaktere sahip olduğunu düşündüğümüz Fâtih Sultan Mehmet’in felsefeye olan düşkünlüğünün sebebi nasıl açıklanabilir? Bu yalnızca onun eleştirel zekâsının bir hediyesi midir? Yoksa yaşam serüveninde karşılaştığı haller de etkili olmuş mudur? Çalışmamızda bu soruların cevaplarını bulmaya çalışacağız
II. Mehmet, Hikmet, Felsefe, Osmanlı Devleti
 • Adıvar, A. (2000). Osmanlı Türklerinde ilim, İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Alâaddin Ali Tûsî (1990). Tehâfüt’ül-felâsife (Kitâbu’z-zuhr). (R. Duran, Çev.). Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Âşıkpaşaoğlu (1949). Tevârih-i âl-i Osman. (Çiftçioğlu N. Atsız, Düz.). Osmanlı Tarihleri I. İstanbul: Türkiye Yayınevi.
 • Babinger, F. (2003). Fatih sultan Mehmed ve zamanı. İstanbul: Oğlak.
 • Bernstein, J. (2007). Albert Einstein fiziğin sınırları. (Y.Uzunefe, Çev.). Ankara: TÜBİTAK.
 • Ünsel, K.E.(Yay. Haz.).(1946) Fatih’in Şiirleri Ankara: TTK Francis, Y. (1993). Şehir düştü. (K.Dinçmen, Çev.). İstanbul: İletişim.
 • Gelibolulu Mustafa Âli (2003). Kühnü’l-ahbâr. (M. H. Şentürk, Haz.). Ankara: TTK .
 • Hoca Sadettin Efendi (1999). Tâcü’t-tevârih, (İ.Parmaksızoğlu, Haz.). Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • İbn-i Kemâl, Tevârih-i âl-i Osman, VII. defter, (Ş.Turan, Haz.). Ankara: TTK.
 • İnalcık, H. (1998). “Mehmed II”, MEB İslam Ansiklopedisi. c.7. İstanbul: MEB.
 • İnalcık, H. (1995). Fatih devri üzerinde tetkikler ve vesikalar I. Ankara: TTK.
 • Kâtip Çelebi (2007). Keşfü’z-zünûn. (R. Balcı, Çev.). İstanbul: Tarih Vakfı Yurt.
 • Kâtip Çelebi (2007). Mizanü’l-hakk fi ihtiyâri’l-ehakk. (S. Uludağ, Çev.). İstanbul: Kabalcı.
 • Kıvâmî (2007). Fetihnâme. (C. V. Uygur, Haz.). İstanbul: YKY.
 • Kritovulos (2005). İstanbul’un fethi. (Karolidi, Çev.). İstanbul: Kaknüs.
 • Lütfi Paşa (2001). Tevârih-i âl-i Osman. (K. Atik, Haz.). Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Mehmed Neşrî (1995). Kitâb-ı cihan-nümâ. (F. R. Unat ve M.A.Köymen.) Ankara: TTK.
 • Ocak, A. Y. (1998). Din ve düşünce. Osmanlı medeniyeti tarihi. (E. İhsanoğlu, Ed.). İstanbul: IRCICA.
 • Ocak, A. Y. (1999). Kalenderîler. Ankara: TTK.
 • Oruç Beğ (1972). Oruç Beğ tarihi. (N.Atsız, Haz.). İstanbul: 1001 Temel Eser.
 • Öçal, Ş. (2009). Mutlak varlık ve diğerleri: Molla Câmî’de tasavvuf felsefesi. Tasavvuf Dergisi, sayı I. 12 Kasım 2009 tarihinde http:// www.nurbaki.com/?p=169. adresinden ulaşıldı.
 • Özcan, E. S. (2005). Bilginler bilgini İbn-i Sînâ. İstanbul: Ötüken.
 • Skirbekk G. ve Gilje N. (2006). Antik Yunan’dan modern döneme felsefe tarihi. İstanbul: Kesit.
 • Şükrullah (1949). Behçetüttevârih. (N. Atsız, Haz.). Osmanlı Tarihleri I. İstanbul: Türkiye.
 • Taşköprülüzâde (1989). Şakâiku’n-nûmâniyye. (Cilt. I.). İstanbul.
 • Tursun Bey (1977). Târîh-i ebü’l-feth. (M.Tulum Haz.). İstanbul: İstanbul Fetih Cemiyeti.
 • Türker, M. (1956). Üç tehâfüt bakımından felsefe ve din münasebeti. Ankara: Ankara Üniv. DTCF.
 • Ünver, S. (1953). İlim ve sanat tarihimizde Fatih Sultan Mehmed. İstanbul: İstanbul Üniversitesi.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Emine Sonnur ÖZCAN

Dates

Publication Date: January 1, 2010

Bibtex @ { mukaddime210121, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2010}, volume = {1}, pages = {19 - 46}, doi = {10.19059/mukaddime.17764}, title = {FATİH SULTAN MEHMED'İN HİKMETE \"SIĞINMASI\" ÜZERİNE}, key = {cite}, author = {ÖZCAN, Emine Sonnur} }
APA ÖZCAN, E . (2010). FATİH SULTAN MEHMED'İN HİKMETE "SIĞINMASI" ÜZERİNE. MUKADDİME, 1 (1), 19-46. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19676/210121
MLA ÖZCAN, E . "FATİH SULTAN MEHMED'İN HİKMETE &quot;SIĞINMASI&quot; ÜZERİNE". MUKADDİME 1 (2010): 19-46 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19676/210121>
Chicago ÖZCAN, E . "FATİH SULTAN MEHMED'İN HİKMETE &quot;SIĞINMASI&quot; ÜZERİNE". MUKADDİME 1 (2010): 19-46
RIS TY - JOUR T1 - FATİH SULTAN MEHMED'İN HİKMETE &quot;SIĞINMASI&quot; ÜZERİNE AU - Emine Sonnur ÖZCAN Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 19 EP - 46 VL - 1 IS - 1 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime FATİH SULTAN MEHMED'İN HİKMETE &quot;SIĞINMASI&quot; ÜZERİNE %A Emine Sonnur ÖZCAN %T FATİH SULTAN MEHMED'İN HİKMETE &quot;SIĞINMASI&quot; ÜZERİNE %D 2010 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 1 %N 1 %R %U
ISNAD ÖZCAN, Emine Sonnur . "FATİH SULTAN MEHMED'İN HİKMETE &quot;SIĞINMASI&quot; ÜZERİNE". MUKADDİME 1 / 1 (January 2010): 19-46.
AMA ÖZCAN E . FATİH SULTAN MEHMED'İN HİKMETE &quot;SIĞINMASI&quot; ÜZERİNE. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 1(1): 19-46.
Vancouver ÖZCAN E . FATİH SULTAN MEHMED'İN HİKMETE &quot;SIĞINMASI&quot; ÜZERİNE. MUKADDİME. 2010; 1(1): 46-19.