Year 2010, Volume 2, Issue 2, Pages 175 - 188 2010-02-01

EĞİTİM KURUMLARININ BAŞARISI AÇISINDAN KALİTENİN ÖNEMİ
EĞİTİM KURUMLARININ BAŞARISI AÇISINDAN KALİTENİN ÖNEMİ

SEVİLAY MERALER [1]

295 640

İnsan, yaşamını devam ettirdiği sürece her zaman en iyiye, en güzele, en faydalıya ulaşmaya çalışmaktadır. Yaşamını en üst düzeyde sürdürme isteği, insanları çeşitli arayışlara itmektedir. Eğitim, yönetim, siyaset, ekonomi, sağlık, sanat ve birçok alanda yapılan bu arayışlar doğrultusunda yapılan çalışmalar, değişen dünyanın değişen dinamiğine ayak şekillenerek kendini göstermektedir. Eğitimin yaşam süreci içinde önemli bir yere sahip olması, eğitimde en iyiye ulaşma çabalarının süreklilik göstermesinde birincil etken olmaktadır. Kalite kavramı ve onun eğitim örgütlerinde uygulanmasının bir yansıması olan ‘Kalite Okulları’ düşüncesi bu çabanın bir ürünüdür. Bu düşünce değişimci, ilerlemeci ve gelişimci bir anlayışa sahiptir. Bu çalışmada, eğitimde kaliteyi yakalamak için eğitimi etkileyen birçok unsur kalite açısından incelenmeye çalışılmıştır
Kalite, Eğitim, Okul
 • Ardıç, K. ve Yıldız, G. (1999). Eğitimde toplam kalite yönetimi.
 • Bilgi Dergisi. 1, 73–82. 28 Aralık 2008 tarihinde http://www.tkgm.gov.tr/turkce/dosyalar/diger%5Cicerikdetaydh244.pdf adresinden erişildi.
 • Balay, R. (2008). Okula toplumsal katılım (okul-çevre ilişkileri) H. B. Memduhoğlu, K. Yılmaz, (Eds.). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. 337–351. Ankara: Cantekin Matbaası.
 • Balay, R. (2003). 2000’li yıllarda sınıf yönetimi. Ankara: Sandal.
 • Başaran, İ. (2006). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. Ankara: Sayısal Kitabevi.
 • Binbaşıoğlu, C. (1998). Eğitime giriş. Ankara: Binbaşıoğlu.
 • Çelenk, S. (2003). Okul başarısının ön koşulu: Okul Aile Dayanışması. İlköğretim online e-dergi. 2. 18 Kasım 2008 tarihinde http://ilkogretimonline.org.tr/vol2say2/v02s02d.pdf adresinden erişildi.
 • Doğan, E., Apaydın, Ç ve Önen, Ö. (2006). Eğitim hizmetlerinde toplam kalite yönetimi ve kalite politikası. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Dergisi 11, 59-79 28 Aralık 2008 tarihinde http://efd.mehmetakif.edu.tr/arsiv/sayi11/.pdf adresinden erişildi.
 • Doğan, E. (2002). Eğitimde toplam kalite yönetimi. Ankara: Academyplus.
 • Glasser, W. (2000). Kaliteli eğitimde öğretmen. İstanbul: Beyaz.
 • Glasser, W. (1999). Okulda Kaliteli Eğitim. İstanbul: Beyaz.
 • Hunt, D. W. (1996). Quality in America – How to implement a competitive quality program. Irwın Professional Publishing: United Stades of America.
 • Kalaycı, N. (2008). Yükseköğretimde uygulanan toplam kalite yönetimi sürecinde göz ardı edilen unsurlardan Tky Merkezi ve eğitim programları. Türk eğitim bilimleri dergisi: 6, 163–188. 17 Eylül 2008 tarihinde http://www.tebd.gazi.edu.tr/arsiv/ 2008_cilt6/sayi_2/163188.pdf adresinden erişildi.
 • Kemertaş, İ. (1995). Uygulamalı genel öğretim metodu. İstanbul.
 • Keskin. A. ve Keskin B. (2005). Eğitimde toplam kalite- okul yönetiminin kalite arayışı. Samsun: Deniz Kültür Yayınları.
 • Russell B. (2004). Eğitim üzerine (N. Bezel, Çev.). İstanbul: Say.
 • Sağlam, A. Ç. (2008). Okul örgütü ve yönetimi ( H. B. Memduhoğlu ve K. Yılmaz, Ed.). Türk eğitim sistemi ve okul yönetimi. (192–215) Ankara: Pegem Akademi Matbaası.
 • Şişman, M. (2002). Eğitimde mükemmellik arayışı. Ankara: Pegem A Yayınları.
 • Şimşek, M. (2000). Sorularla toplam kalite yönetimi ve kalite güvence sistemleri. İstanbul: Alfa.
 • Tosun, Ü. (2002). Onurlu disiplin. İstanbul: Beyaz.
 • Yıldırım, İ. (2001). Öğretmen yetiştirme ve eğitimde kalite paneli. Ankara: MEB Öğretmen Yetiştirme ve Eğitimi Genel Müdürlüğü.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: SEVİLAY MERALER

Dates

Publication Date: February 1, 2010

Bibtex @ { mukaddime210117, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2010}, volume = {2}, pages = {175 - 188}, doi = {10.19059/mukaddime.46391}, title = {EĞİTİM KURUMLARININ BAŞARISI AÇISINDAN KALİTENİN ÖNEMİ}, key = {cite}, author = {MERALER, SEVİLAY} }
APA MERALER, S . (2010). EĞİTİM KURUMLARININ BAŞARISI AÇISINDAN KALİTENİN ÖNEMİ. MUKADDİME, 2 (2), 175-188. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19675/210117
MLA MERALER, S . "EĞİTİM KURUMLARININ BAŞARISI AÇISINDAN KALİTENİN ÖNEMİ". MUKADDİME 2 (2010): 175-188 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19675/210117>
Chicago MERALER, S . "EĞİTİM KURUMLARININ BAŞARISI AÇISINDAN KALİTENİN ÖNEMİ". MUKADDİME 2 (2010): 175-188
RIS TY - JOUR T1 - EĞİTİM KURUMLARININ BAŞARISI AÇISINDAN KALİTENİN ÖNEMİ AU - SEVİLAY MERALER Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 175 EP - 188 VL - 2 IS - 2 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime EĞİTİM KURUMLARININ BAŞARISI AÇISINDAN KALİTENİN ÖNEMİ %A SEVİLAY MERALER %T EĞİTİM KURUMLARININ BAŞARISI AÇISINDAN KALİTENİN ÖNEMİ %D 2010 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD MERALER, SEVİLAY . "EĞİTİM KURUMLARININ BAŞARISI AÇISINDAN KALİTENİN ÖNEMİ". MUKADDİME 2 / 2 (February 2010): 175-188.
AMA MERALER S . EĞİTİM KURUMLARININ BAŞARISI AÇISINDAN KALİTENİN ÖNEMİ. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 2(2): 175-188.
Vancouver MERALER S . EĞİTİM KURUMLARININ BAŞARISI AÇISINDAN KALİTENİN ÖNEMİ. MUKADDİME. 2010; 2(2): 188-175.