Year 2010, Volume 2, Issue 2, Pages 131 - 158 2010-02-01

KARACAOĞLAN'IN ŞİİRLERİNDE FORMEL İFADELER VE BUNLARIN TİP YAPISI
KARACAOĞLAN'IN ŞİİRLERİNDE FORMEL İFADELER VE BUNLARIN TİP YAPISI

NERİN YAYIN [1]

250 1450

Karacaoğlan’ın bakımından son derece dikkat çekicidir. Söz konusu formelleri şair; şiire başlarken hem bir anahtar, hem de ya satırın tamamını, ya da bir kısmını oluşturan biçimde kullanmıştır. Ayrıca Karacaoğlan’ın kullandığı formel ifadeler, sayısının çokluğu yanında çeşitliliği bakımından da farklı bir özellik göstermektedir
Karacaoğlan, Formel İfade, Şiir, İlk
 • Aksan, D. (2004). Cumhuriyet döneminden bugüne örneklerle şiir çözümlemeleri. Ankara: Bilgi Yayınları.
 • Barthes, R. (1983). Göstergebilimsel serüven. (M. Rifat-S. Rifat, Çev.) İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.
 • Bircan, U. (2009). İsmet Özel’in Bir Yusuf Masalı adlı şiirinin Saussure’cü bağlamda yapısal çözümlemesi. Gazi–Türkiyat Türklük Bilimi Araştırmaları Dergisi, Gazi Üniversitesi, Türkiyat Araştırma ve Uygulama Merkezi, 585-609.
 • Boratav, P. N. (1988). Halk hikâyeleri ve halk hikâyeciliği. Ankara: Adam.
 • Boratav, P. N. (1963). Le tekerleme: contrubition a Étude typolpgique et stylistique du conte populaire turc. Paris.
 • Boratav, P. N. (1982). Folklor ve edebiyat II. İstanbul: Adam.
 • Çobanoğlu, Ö. (2005). Halk bilimi kuramları ve araştırma yöntemleri tarihine giriş. Ankara: Akçağ.
 • Dorson, M. R. (1984). Günümüz folklor kuramları (N. Ulutaş, Çev.). İzmir : Ege Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi Yayınları No:33
 • Ergin, M. (2008). Dede Korkut kitabı I, Ankara: Türk Dil Kurumu.
 • Assafoğlu, M. H. (2009). Kerkük bilmecelerinde yapı ve konu. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Kıran, A. ve Kıran Z. (2003). Yazınsal okuma süreçleri. Ankara: Seçkin.
 • Moran, B. (1991). Edebiyat kuramları ve eleştiri. İstanbul: Cem.
 • Özarslan, M. (2001). Erzurum aşıklık geleneği. Ankara: Akçağ.
 • Sakaoğlu, S. (2004). Karaca Oğlan. Ankara: Akçağ.
 • Saussure, F. (1985). Genel dilbilim dersleri (B. Vardar, Çev.). Ankara: Birey ve Toplum Yayınları.
 • Todorov, T. (2001). Poetikaya giriş. İstanbul: Metis.
 • Uzun, M. Ö. (2003). TRT Repertuarındaki Türkülerde Kullanılan Formel İfadeler. Yayınlanmamış doktora tezi. Ege Üniversitesi, İzmir.
 • Yayın, N. (2009). Oyun tekerlemeleri üzerine bir inceleme. İzmir: Ege Üniversitesi.
 • Yüksel, A. (1981). Yapısalcılık ve bir uygulama. İstanbul: Yazko.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: NERİN YAYIN

Dates

Publication Date: February 1, 2010

Bibtex @ { mukaddime210115, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2010}, volume = {2}, pages = {131 - 158}, doi = {10.19059/mukaddime.68760}, title = {KARACAOĞLAN'IN ŞİİRLERİNDE FORMEL İFADELER VE BUNLARIN TİP YAPISI}, key = {cite}, author = {YAYIN, NERİN} }
APA YAYIN, N . (2010). KARACAOĞLAN'IN ŞİİRLERİNDE FORMEL İFADELER VE BUNLARIN TİP YAPISI. MUKADDİME, 2 (2), 131-158. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19675/210115
MLA YAYIN, N . "KARACAOĞLAN'IN ŞİİRLERİNDE FORMEL İFADELER VE BUNLARIN TİP YAPISI". MUKADDİME 2 (2010): 131-158 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19675/210115>
Chicago YAYIN, N . "KARACAOĞLAN'IN ŞİİRLERİNDE FORMEL İFADELER VE BUNLARIN TİP YAPISI". MUKADDİME 2 (2010): 131-158
RIS TY - JOUR T1 - KARACAOĞLAN'IN ŞİİRLERİNDE FORMEL İFADELER VE BUNLARIN TİP YAPISI AU - NERİN YAYIN Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 131 EP - 158 VL - 2 IS - 2 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime KARACAOĞLAN'IN ŞİİRLERİNDE FORMEL İFADELER VE BUNLARIN TİP YAPISI %A NERİN YAYIN %T KARACAOĞLAN'IN ŞİİRLERİNDE FORMEL İFADELER VE BUNLARIN TİP YAPISI %D 2010 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD YAYIN, NERİN . "KARACAOĞLAN'IN ŞİİRLERİNDE FORMEL İFADELER VE BUNLARIN TİP YAPISI". MUKADDİME 2 / 2 (February 2010): 131-158.
AMA YAYIN N . KARACAOĞLAN'IN ŞİİRLERİNDE FORMEL İFADELER VE BUNLARIN TİP YAPISI. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 2(2): 131-158.
Vancouver YAYIN N . KARACAOĞLAN'IN ŞİİRLERİNDE FORMEL İFADELER VE BUNLARIN TİP YAPISI. MUKADDİME. 2010; 2(2): 158-131.