Year 2010, Volume 2, Issue 2, Pages 97 - 118 2010-02-01

MARDİN'DEKİ TARİHİ KÖPRÜLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME
MARDİN'DEKİ TARİHİ KÖPRÜLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME

İRFAN YILDIZ&ERKAN KOÇ [1]

412 2612

Mardin ilk çağlardan günümüze birçok medeniyete ev sahipliği yapmıştır. Bu medeniyetlerden günümüze çeşitli mimari eserler kalmıştır. Bu yapıların önemli bir grubunu oluşturan köprülerden Mardin ilinin sınırları içerisinde günümüze ulaşan sekiz köprü ele alınmıştır. Köprülerden ikisi Kızıltepe’de, üçü Savur’da ikisi Nusaybin’de biri ise Dargeçit’de yer almaktadır. Bunlar Roma, Artuklu ve Osmanlı dönemlerinde inşa edilmiş olup, her bir yapı dönemlerinin mimari özelliklerini üzerinde taşımaktadır. Dara I. Köprü ve Dara II. Köprü Roma dönemine ait eserlerdir. Kızıltepe İlçesi’ndeki Dunaysır Köprüsü ile Harzem Köprüsü, Artuklu döneminde inşa edilmiştir. Savur İlçesi’nde bulunan Başkavak (Ahmedi) Köyü Köprüsü, Hisarkaya Köyü Köprüsü, Sürgücü Ahmet Ağa Köprüsü ile Dargeçit İlçesi’ndeki, Dargeçit Köprüsü ise, Osmanlı döneminden kalmadır. Yapılan bu çalışma kapsamında sekiz köprü kısaca tanıtılmış ve bunların köprü mimarisi içerisindeki yeri belirlenmeye çalışılmıştır
Köprü, Kemer, Selyaran, Korkuluk, Tempan
 • Abdülgani Efendi, (1996). Mardin tarihi (B. Zengin, Çev.). Ankara: Mardin Valiliği.
 • Ahunbay, M. (1991). Dara-Anastasiopolis 1990 yılı çalışmaları. XIII. Kazı Sonuçları Toplantısı, I, 197–203.
 • Ahunbay, M. (2005). Antik Mardin. Taşın Belleği Mardin, 41–74.
 • Boran, A., ve diğerleri. (2002). Siirt İli ve İlçelerindeki 2000 Yılı Yüzey Araştırması. 19. Araştırma Sonuçları Toplantısı, C.I., 17–32.
 • Çupan, C. (1970). Artukoğulları devri taş köprüleri ve özellikleri. Sanat Tarihi Yıllığı, III., 89–119.
 • Çupan, C. (1973). Türk taş köprüleri. Ankara: Türk Tarih Kurumu.
 • İlter, F. (1978). Osmanlılara kadar Anadolu taş köprüleri. Ankara: Karayolları Genel Müdürlüğü.
 • Kılavuz, B. N. (1996). Muş‟taki mimari eserler. Yayınlanmamış yüksek lisans tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Öztürk, Ş. (2002). Van Gölü havzası Ortaçağ ve sonrası su mimarisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van,
 • Öztürk, Ş. (2004). Bitlis su mimarisi. Bitlis: Bitlis Valiliği
 • Sözen, M. ve Tanyeli, U. (1994). Sanat kavram ve terimleri sözlüğü. İstanbul: Remzi Kitabevi.
 • Top, M. (1996). “Şemdinli’deki mimari eserler”. Van Gölü Çevresi Kültür Varlıkları Sempozyumu, 130–142.
 • Top, M (1998). Hoşap‟taki Mahmudi beylerine ait mimari eserler. Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Tunç, G. (1979). Taş köprülerimiz. İstanbul: Karayolları Genel Müdürlüğü.
 • Tüfekçioğlu, A.- Boran, A. (2009). Eruh‟ta Osmanlı dönemi eserleri. Ankara: Siirt Valiliği.
 • Uluçam, A. (1992). “Kars’taki mimari eserler.” Yakın Tarihte Kars ve Doğu Anadolu Sempozyumu, 147–165.
 • Uluçam, A. (2000). Ortaçağ ve sonrasında Van Gölü çevresi mimarlığı I. Ankara: Kültür Bakanlığı.
 • Ünal, R. H. (1975). Diyarbakır İli‟ndeki bazı Türk İslam anıtları üzerine bir inceleme. Erzurum: Atatürk Üniversitesi. Yeşilbaş, E. (2007). Diyarbakır‟da su mimarisi. yayınlanmamış yüksek lisans tezi. Selçuk Üniversitesi, Konya. Yıldız, İ. ve Koç, E. (2007). “Mardin’in Kızıltepe ilçesindeki Artuklu dönemi köprüleri”, Artuklular, I.Uluslararası Artuklu Sempozyumu Bildirileri, II, 283–94.
 • Yıldız, İ. (2010) Savur‟daki tarihi eserler. İstanbul: Mardin Valiliği.
 • Yıldız, İ. (2008). Mardin‟deki su mimarisi. Yayınlanmamış doktora tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.
 • Yıldız, İ. (1998). “Van’ın Tarihi Köprüleri”, Dünyada Van, 9, 12–17.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: İRFAN YILDIZ&ERKAN KOÇ

Dates

Publication Date: February 1, 2010

Bibtex @ { mukaddime210113, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2010}, volume = {2}, pages = {97 - 118}, doi = {10.19059/mukaddime.67347}, title = {MARDİN'DEKİ TARİHİ KÖPRÜLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME}, key = {cite}, author = {KOÇ, İRFAN YILDIZ\&ERKAN} }
APA KOÇ, İ . (2010). MARDİN'DEKİ TARİHİ KÖPRÜLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. MUKADDİME, 2 (2), 97-118. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19675/210113
MLA KOÇ, İ . "MARDİN'DEKİ TARİHİ KÖPRÜLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". MUKADDİME 2 (2010): 97-118 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19675/210113>
Chicago KOÇ, İ . "MARDİN'DEKİ TARİHİ KÖPRÜLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". MUKADDİME 2 (2010): 97-118
RIS TY - JOUR T1 - MARDİN'DEKİ TARİHİ KÖPRÜLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME AU - İRFAN YILDIZ&ERKAN KOÇ Y1 - 2010 PY - 2010 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 97 EP - 118 VL - 2 IS - 2 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime MARDİN'DEKİ TARİHİ KÖPRÜLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %A İRFAN YILDIZ&ERKAN KOÇ %T MARDİN'DEKİ TARİHİ KÖPRÜLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME %D 2010 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 2 %N 2 %R %U
ISNAD KOÇ, İRFAN YILDIZ&ERKAN . "MARDİN'DEKİ TARİHİ KÖPRÜLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME". MUKADDİME 2 / 2 (February 2010): 97-118.
AMA KOÇ İ . MARDİN'DEKİ TARİHİ KÖPRÜLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2010; 2(2): 97-118.
Vancouver KOÇ İ . MARDİN'DEKİ TARİHİ KÖPRÜLER ÜZERİNE BİR DEĞERLENDİRME. MUKADDİME. 2010; 2(2): 118-97.