Year 2011, Volume 3, Issue 3, Pages 141 - 154 2011-03-01

ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA YUNUS EMRE'NİN BİR ŞİİRİNİN İNCELENMESİ
ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA YUNUS EMRE'NİN BİR ŞİİRİNİN İNCELENMESİ

Gaye Belkız YETER [1]

296 2346

Ontolojik analiz metodu şiir çözümleme yöntemlerinden biridir. Çeşitli katmanlardan oluşan bu çözümlemede amaç edebî metnin sanat değerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada ontolojik analiz metodu hakkında bilgi verildikten sonra, Yunus Emre’nin dünyanın yaradılışını anlattığı şiiri İsmail Tunalı’nın önerdiği dört tabakada incelenecektir.
Ontolojik analiz metodu şiir çözümleme yöntemlerinden biridir. Çeşitli katmanlardan oluşan bu çözümlemede amaç edebî metnin sanat değerini ortaya koymaktır. Bu çalışmada ontolojik analiz metodu hakkında bilgi verildikten sonra, Yunus Emre’nin dünyanın yaradılışını anlattığı şiiri İsmail Tunalı’nın önerdiği dört tabakada incelenecektir.
Yunus Emre, Ontolojik Analiz Metodu, Şiir
 • Bayram, Y. (2005). Estetik estetikbilim ve Necip Fâzıl’ın “Bacalar” şiirinin ontolojik çözümü. Bilimin ve Aklın Aydınlığında Eğitim, 63, 105-110.
 • Bayram, Y. (2003). Ontolojik analiz metodu ve bir uygulama. Yom Sanat Dergisi, 13, 12-15.
 • Devellioğlu, F. (2002). Osmanlıca- Türkçe ansiklopedik lügat, Ankara: Aydın Kitabevi.
 • Erdem, M. D. (2007). Ontolojik İncelemeye Dehhânî’nin “Eyledi” Redifli Gazeli Örneğinde Yapısalcı Bir Bakış, İnternational Periodical For the Languages, www.turkishstudies.net, Vol. 2/3, 254-273. and History of Turkish or Turkic,
 • Gölpınarlı, A. (2006). Yunus Emre hayatı ve bütün şiirleri, İstanbul: Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları.
 • Issı, A. Cüneyt. (2004). Turgut Uyar’ın “Göğe Bakma Durağı” başlıklı şiirinde bir matrise ulaşma serüveninin ontolojik analiz metoduyla takibi. Gazi Üniversitesi Kırşehir Eğitim Fakültesi, 2, 137-146.
 • Kam, Ö. F. (2003). Divan şiirinin dünyasına giriş. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı Yayınları.
 • Mazıoğlu, H. (1991). Yunus Emre 1991 sevgi yılı dolayısıyla. Türk Dili (Yunus Emre Özel Sayısı), 480.
 • Pala, İ. (2000). Ansiklopedik Divan şiiri sözlüğü. İstanbul: Ötüken Yayınları.
 • Tokel, D. (1996). Ontolojik analiz metodu ve bu metodun Bâkî’nin bir gazeline uygulanışı. Yedi İklim, 74, 53.
 • Tunalı, İ. (2002). Sanat ontolojisi. İstanbul: İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yayınları.
 • Türkçe Sözlük (2005). Ankara: Türk Dil Kurumu Yayınları.
 • Uslucan, F. (2001). Cahit Sıtkı Tarancı’nın “Değirmen” şiirine ontolojik analiz metoduyla bir yaklaşım denemesi. Hece, 58, 71-78.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Gaye Belkız YETER

Dates

Publication Date: March 1, 2011

Bibtex @ { mukaddime210106, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2011}, volume = {3}, pages = {141 - 154}, doi = {10.19059/mukaddime.95960}, title = {ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA YUNUS EMRE'NİN BİR ŞİİRİNİN İNCELENMESİ}, key = {cite}, author = {YETER, Gaye Belkız} }
APA YETER, G . (2011). ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA YUNUS EMRE'NİN BİR ŞİİRİNİN İNCELENMESİ. MUKADDİME, 3 (3), 141-154. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19674/210106
MLA YETER, G . "ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA YUNUS EMRE'NİN BİR ŞİİRİNİN İNCELENMESİ". MUKADDİME 3 (2011): 141-154 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19674/210106>
Chicago YETER, G . "ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA YUNUS EMRE'NİN BİR ŞİİRİNİN İNCELENMESİ". MUKADDİME 3 (2011): 141-154
RIS TY - JOUR T1 - ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA YUNUS EMRE'NİN BİR ŞİİRİNİN İNCELENMESİ AU - Gaye Belkız YETER Y1 - 2011 PY - 2011 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 154 VL - 3 IS - 3 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA YUNUS EMRE'NİN BİR ŞİİRİNİN İNCELENMESİ %A Gaye Belkız YETER %T ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA YUNUS EMRE'NİN BİR ŞİİRİNİN İNCELENMESİ %D 2011 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 3 %N 3 %R %U
ISNAD YETER, Gaye Belkız . "ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA YUNUS EMRE'NİN BİR ŞİİRİNİN İNCELENMESİ". MUKADDİME 3 / 3 (March 2011): 141-154.
AMA YETER G . ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA YUNUS EMRE'NİN BİR ŞİİRİNİN İNCELENMESİ. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2011; 3(3): 141-154.
Vancouver YETER G . ONTOLOJİK ANALİZ METODUYLA YUNUS EMRE'NİN BİR ŞİİRİNİN İNCELENMESİ. MUKADDİME. 2011; 3(3): 154-141.