Year 2012, Volume 0, Issue 6, Pages 87 - 116 2012-06-01

THE IMPACT OF MIGRANT-RECEIVING STATES' POLICIES ON CRIME RATES AND DRUG ABUSE AMONG IMMIGRANTS: THE CASES OF JAPAN, SWEDEN, USA, AND TURKEY
THE IMPACT OF MIGRANT-RECEIVING STATES' POLICIES ON CRIME RATES AND DRUG ABUSE AMONG IMMIGRANTS: THE CASES OF JAPAN, SWEDEN, USA, AND TURKEY

Serdar YILDIRIM [1]

262 481

Göç Arasındaki Suç Oranları ve Uyuşturucu Kullanımı Üzerindeki Etkileri: Japonya, İsveç, ABD ve Türkiye Örnekleri biri olarak ilgili devletlerin kendi politikalarını da gözden geçirmeleri gerektiğidir
Göç, Göçmen, Suç, Uyuşturucu, Madde Entegrasyon
 • BOOKS
 • Altıntaş, B. (2003). Mendile, Simite, Boyaya, Çöpe… Ankara Sokaklarında Çalışan Çocuklar, İstanbul, İletişim.
 • Leun, J. (2003). Looking for Loopholes: Processes of Incorporation of Illegal Immigrants in the Netherlands, Amsterdam, Amsterdam University Press. ARTICLES
 • Aydın, H., Gündüz, V. (Sep. 2010). Çocuk Güvenliğinin Sağlanmasında Yerel Yönetimlerin Rolü: “Taş Atan Çocuklar” Sorunu. Türk İdare Dergisi. 468, 9-32.
 • Balcıoğlu, İ., Doksat, M. K., Tan, O. (2001). Madde Bağımlılığı, Göç ve Suç. Yeni Symposium. 39 (4), 185-191.
 • Bayard-Burfield L., Sundquist J., Johansson S-E. (2001). Ethnicity, self reported psychiatric illness, and intake of psychotropic drugs in five ethnic groups in Sweden. Journal of Epidemiol Community Health. 55, 657–664.
 • Borges, G., Medina-Mora, M. E., Breslau, J., Aguilar-Gaxiola, S. (Oct. 2007). The Effect of Migration to the United States on Substance Use Disorders Among Returned Mexican Migrants and Families of Migrants. American Journal of Public Health. 97(10):1847-1851.
 • Dinçkol, A. (May 2002). Türkiye’de Organize Suçluluk ve Sosyo-Ekonomik Yapı. Journal of Istanbul Commerce University. 1, 99-127.
 • Friman, H. R. (Oct. 1996), Gaijinhanzai: Immigrants and Drugs in Contemporary Japan. Asian Survey. 36(10), 964-977.
 • Friman, H. R. (Apr. 2001). Informal Economies, Immigrant Entrepreneurship and Drug Crime in Japan. Journal of Ethnic and Migration Studies. 27(2), 313-333.
 • Güreşçi, E. (2010), Türkiye’de Kentten - Köye Göç Olgusu. Doğuş Üniversitesi Dergisi. 11(1), 77-86.
 • Ichikawa, M., Nakahara, S., Wakai, S. (2006). Effect of Post-Migration Detention on Mental Health among Afghan Asylum Seekers in Japan. Australian and New Zealand Journal of Psychiatry. 40, 341–346.
 • Kasatura, I., (Dec. 2002) Sokaktaki Çocuklar, Sokakta Çalışan Çocuklar. Journal of Istanbul Commerce University. 2, 211-227.
 • Knutsson, J. (2000). Swedish Drug Markets and Drugs Policy. Crime Prevention Studies. Criminal Justice Press. 11, 179-201.
 • Koehlmoos, T. P., Uddin, M. J., Ashraf A., Rashid, M. (Aug. 2009), Homeless in Dhaka: Violence, Sexual Harassment, and Drug-abuse. International Centre For Diarrhoeal Disease Research, Bangladesh. Journal of Health, Population and Nutrition, 27(4), 452-461.
 • Lenke, L., Olsson, B. (July 2002). Swedish Drug Policy in the Twenty-First Century: A Policy Model Going Astray. Annals of the American Academy of Political and Social Science. Cross-National Drug Policy. 582, 64-79.
 • Martens:L. (1997). Immigrants, Crime, and Criminal Justice in Sweden. Crime and Justice, Ethnicity, Crime and Immigration: Comparative and Cross-National Perspectives. 21, 183-255.
 • Martinez, R. Jr., Lee, M. T., Nielsen, A. L. (Spring 2004. Segmented Assimilation, Local Context and Determinants of Drug Violence in Miami and SanDiego: Does Ethnicity and Immigration Matter?. International Migration Review. 38(1), 131-157.
 • Onishi, A., Murphy-Shigematsu, S. (2003). Identity Narratives of Muslim Foreign Workers in Japan. Journal of Community & Applied Social Psychology, J. Community Appl. Soc. Psychol., 13, 224–239. Published online in Wiley InterScience www.interscience.wiley.com 19.01.2012
 • Sır, A., Bayram, Y.,Özkan, M. (1998). Zoraki İç Göçün Ruh Sağılığına Etkileri Üzerine Bir Ön Çalışma. Klinik Psikiyatri. 2, 83-88.
 • Virta, E., Sam, D., Westin, C. (2004). Adolescents with Turkish Background in Norway and Sweden: A Comparative Study of Their Psychological Adaptation. Scandinavian Journal of Psychology. 45, 15–25.
 • Yalçın, M., Eşsizoğlu A., Akkoç, H., Yaşan, A., Gürgen, F. (2009). Dicle Üniversitesi Öğrencilerinde Madde Kullanımını Belirleyen Risk Faktörleri. Klinik Psikiyatri. 12, 125-133.
 • Yaşan, A., Gürgen, F. (2004). Güneydoğu Anadolu Bölgesinde Ergenlerde Uçucu Madde Kullanım Özellikleri. Bağımlılık Dergisi (Journal of Dependence), 5(2), 77-83.
 • Yaşan, A., Gürgen, F. (2004). Yeni Açılan Bir Kadın Eğitim ve Psikolojik Danışmanlık Sosyodemografik Özelikleri, Sorun Alanları ve İntihar Eğilimleri. Dicle Tıp Dergisi. 31(2), 16-19. İlk Üç Ayda Başvuran Kadınların
 • Yüncü, Z., Kesebir, S., Özbaran, B., Çelik, Y., Aydın, C. (2009). Madde Kullanım Bozukluğu Olan Ergenlerin Ebeveynlerinde Psikopatoloji ve Mizaç: Kontrollü Bir Çalışma. Türk Psikiyatri Dergisi. 20(1), 5-13. REPORTS
 • Brown, J. M., Council, C. L., Penne, M. A., Gfroerer, J. C. (2005). Immigrants and Substance Use: Findings from the 1999–2001 National Surveys on Drug Use and Health. (DHHS Publication No. SMA 04- 3909, Analytic Series A-23) Substance Abuse and Mental Health Services Administration, Office of Applied Studies, U.S. Department of Health and Human Services.
 • Council of Europe, Parliamentary Assembly, Committee on Migration, Refugees and Demography. (2010). Health Conditions of Migrants and Refugees in Europe. Doc. 8650
 • http://assembly.coe.int/Documents/WOrkingDocs/doc00/edoc8650.htm Retrieved 12.01.2012.
 • Kandel, W. A., (2011). The U.S. Foreign-Born Population: Trends and Selected Characteristics. Congressional Research Service Report for Congress, USA, www.crs.gov Retrieved 03.01.2012.
 • Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM). (July 2010), Kayıp Çocuklar Başta Olmak Üzere Çocukların Mağdur Olduğu Sorunların Araştırılarak Alınması Gereken Önlemlerin Belirlenmesi Amacıyla Kurulan Meclis Araştırması Komisyonu Raporu.
 • http://www.tbmm.gov.tr/sirasayi/donem23/yil01/ss589.pdf Retrieved 02.01.2012.
 • Yeniden Sağlık ve Eğitim Derneği ve ECPAT International. (2006). Türkiye’de Çocuklara Yönelik Ticari Cinsel Sömürüye Ait Durum Analizi: content/uploads/2009/11/ECPAT-Turkiye-Durum-Analizi-Raporu.pdf Retrieved 12.01.2012. ve Diyarbakır. http://ctcs-mucadele.net/wp
 • SYMPOSIUM PRESENTATIONS
 • Karadeniz, S. (2006). Batman’daki İntiharlara Sosyolojik Bir Yaklaşım Denemesi. IV. Ulusal Sosyoloji Kongresi. İnönü Üniversitesi, Malatya.
 • THESIS AND DISSERTATIONS
 • Hinze, A. M. S. (2010). Space and the City. Identity, Integration, and Turkish Immigrant Women in Berlin. PhD Dissertation. Political Science, Graduate College of the University of Illinois at Chicago. Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses 28.12.2011.
 • Gönültaş, M. B. (2009). Adana İlinde Mala ve Şahsa Karşı Suç İşleyen Çocukların Sosyodemografik Özelliklerinin Ortaya Konulması. M.A Thesis. University of Cukurova, Graduate School of Health Sciences, Department of Forensic Medicine, Adana.
 • Tomazinis, M. L, (2009). Sub-Saharan African refugees in Hong Kong: Pre- and Post-migration Experiences, Depression, Anxiety and PTSD. PhD Dissertation. California School of Professional Psychology, Alliant International University, Los Angeles, California. Retrieved from ProQuest Dissertations and Theses 09.01.2012. WEB RESOURCES
 • Bahar, H. İ. (2008). Türkiye’de Yerleşik Yabancılar: Alanyalı Almanlar. USAK. 28.10.2008
 • http://www.usak.org.tr/makale.asp?id=409. Retrieved 12.01.2012.
 • Hays, J., (2011). Marijuana and Illegal Drugs in Japan. July 2011
 • http://factsanddetails.com/japan.php?itemid=664&catid=19&subcatid=125. Retrieved 03.01.2012.
 • Japanese Cops Arrest Iranian Drug Dealer, Japan Probe, August 22, 2010, http://www.japanprobe.com/2010/08/22/japanese-cops-arrest-iranian- drug-dealer. Retrieved 03.01.2012
 • TUIK (Turkish Statistical Institute),
 • http://tuikapp.tuik.gov.tr/adnksdagitapp/adnks.zul.
 • Retrieved 09.01.2011
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Serdar YILDIRIM

Dates

Publication Date: June 1, 2012

Bibtex @ { mukaddime210083, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2012}, volume = {0}, pages = {87 - 116}, doi = {10.19059/mukaddime.17863}, title = {THE IMPACT OF MIGRANT-RECEIVING STATES' POLICIES ON CRIME RATES AND DRUG ABUSE AMONG IMMIGRANTS: THE CASES OF JAPAN, SWEDEN, USA, AND TURKEY}, key = {cite}, author = {YILDIRIM, Serdar} }
APA YILDIRIM, S . (2012). THE IMPACT OF MIGRANT-RECEIVING STATES' POLICIES ON CRIME RATES AND DRUG ABUSE AMONG IMMIGRANTS: THE CASES OF JAPAN, SWEDEN, USA, AND TURKEY. MUKADDİME, 0 (6), 87-116. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19671/210083
MLA YILDIRIM, S . "THE IMPACT OF MIGRANT-RECEIVING STATES' POLICIES ON CRIME RATES AND DRUG ABUSE AMONG IMMIGRANTS: THE CASES OF JAPAN, SWEDEN, USA, AND TURKEY". MUKADDİME 0 (2012): 87-116 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19671/210083>
Chicago YILDIRIM, S . "THE IMPACT OF MIGRANT-RECEIVING STATES' POLICIES ON CRIME RATES AND DRUG ABUSE AMONG IMMIGRANTS: THE CASES OF JAPAN, SWEDEN, USA, AND TURKEY". MUKADDİME 0 (2012): 87-116
RIS TY - JOUR T1 - THE IMPACT OF MIGRANT-RECEIVING STATES' POLICIES ON CRIME RATES AND DRUG ABUSE AMONG IMMIGRANTS: THE CASES OF JAPAN, SWEDEN, USA, AND TURKEY AU - Serdar YILDIRIM Y1 - 2012 PY - 2012 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 87 EP - 116 VL - 0 IS - 6 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime THE IMPACT OF MIGRANT-RECEIVING STATES' POLICIES ON CRIME RATES AND DRUG ABUSE AMONG IMMIGRANTS: THE CASES OF JAPAN, SWEDEN, USA, AND TURKEY %A Serdar YILDIRIM %T THE IMPACT OF MIGRANT-RECEIVING STATES' POLICIES ON CRIME RATES AND DRUG ABUSE AMONG IMMIGRANTS: THE CASES OF JAPAN, SWEDEN, USA, AND TURKEY %D 2012 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 0 %N 6 %R %U
ISNAD YILDIRIM, Serdar . "THE IMPACT OF MIGRANT-RECEIVING STATES' POLICIES ON CRIME RATES AND DRUG ABUSE AMONG IMMIGRANTS: THE CASES OF JAPAN, SWEDEN, USA, AND TURKEY". MUKADDİME 0 / 6 (June 2012): 87-116.
AMA YILDIRIM S . THE IMPACT OF MIGRANT-RECEIVING STATES' POLICIES ON CRIME RATES AND DRUG ABUSE AMONG IMMIGRANTS: THE CASES OF JAPAN, SWEDEN, USA, AND TURKEY. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2012; 0(6): 87-116.
Vancouver YILDIRIM S . THE IMPACT OF MIGRANT-RECEIVING STATES' POLICIES ON CRIME RATES AND DRUG ABUSE AMONG IMMIGRANTS: THE CASES OF JAPAN, SWEDEN, USA, AND TURKEY. MUKADDİME. 2012; 0(6): 116-87.