Year 2013, Volume 0, Issue 7, Pages 165 - 178 2013-07-01

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİNDARLIK EĞİLİMİ VE ANLAM DUYGUSU
ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİNDARLIK EĞİLİMİ VE ANLAM DUYGUSU

Ferdi KIRAÇ [1]

273 811

Religious Orientation and Feeling of Meaning Amongst University Students The human being who wondered about bewildering mystery of existence has questioned the meaning of universe, his personal being (life) and non-being (death). In the history of humanity, the most satisfying answer to the question of what the meaning of existence was given and has still been given by religion. For this reason, role of religious beliefs in the process of discovering a meaning in individual’s life is indisputable. Nature of individual’s religiosity or religious orientation becomes determining in finding a meaning in life. Some sort of religious orientations may not assist the individual in the course of discovering a meaning in life. In this study, we investigated the relationship between religious orientation and sense of meaning or purpose in life as an existential concern. The university students getting education in our country participated in the study. Results demonstrated a significant relationship between religious orientation and purpose in life. Findings are discussed in the light of existing literature.
Varoluşun büyük gizemi karşısında meraklanan insan, bu evrenin, evren içinde kendi varlığının ve ölümünün ne anlama geldiğini sorgulamıştır. İnsanlık tarihinde, varoluşun anlamı nedir sorusuna en doyurucu yanıtın dinler tarafından verildiği ve halen verilmekte olduğu açık bir gerçektir. Bu nedenle bireyin yaşamda bir anlam keşfedebilmesinde dinî inancın rolü tartışılmaz. Fakat anlam yaratmada dindarlığın doğası önem kazanmaktadır. Dindarlık her türü bireyin anlam yakalama sürecine katkı sağlamamaktadır. Bu çalışmada, dindarlık eğilimi ile varoluşsal bir kaygı olarak anlam duygusu ve amaçlılık arasındaki ilişki araştırılmıştır. Araştırmaya, ülkemizde üniversite eğitimi gören öğrenciler katılmıştır. Araştırma bulguları, dindarlık eğilimi ile anlam duygusu arasında anlamlı bir ilişki olduğunu göstermiştir. Bulgular ilgili yazın ışığında tartışılmıştır.
 • Alker, H. A., & Gawin, F. (1978). On the intrapsychic specificity of happiness. Journal of Personality, 46, 311-322.
 • Allport, G. W., & Ross, J. M. (1967). Personel religious orientation and prejudice. Journal of Personality and Social Psychology, 5, 432-443. Bahadır, A. (1999). Hayatın anlam kazanmasında psiko-sosyal faktörler ve din. (Yayınlanmamış Doktora Tezi). Bursa: U.Ü. Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Clark, W., H. (1958). The psychology of religion: An introduction to religious experience and behavior. Connecticut: The Macmillan Company
 • Crandall, J. E., & Rasmussen, R. D. (1975). Purpose in life as related to specific values. Journal of Clinical Psychology, 31, 483-485.
 • Crumbaugh, J. C., & Maholick, L. T. (1964). An experimental study in existentialism: The psychometric approach to Frankl’s concept of noogenic neurosis. Journal of Clinical Psychology, 20, 200-207.
 • Donahue, M. J.(1985). Intrinsic and exrtinsic religiousness: Review and meta-analysis. Journal of Personality and Social Psychology, 48, 4004
 • Frankl, V. (2000). İnsanın Anlam Arayışı: Logoterapiye Giriş. Çev: Budak, S., Öteki Yayınevi: Ankara
 • Kıraç, F. (2007). Dindarlık eğilimi, varoluşsal kaygı ve psikolojik sağlık. Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi. Ankara: Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü
 • Krause, J. S., Broderick, L. E., & Broyles, J. (2004). Subjective well-being among African-Americans with spinal cord injury: an exploratory study between men and women. NeuroRehabilitation,19, 81-89.
 • Paloutzian, R. F., Jackson, S. L., & Crandall, J. E. (1978). Conversion experience, belief system, and personal and ethical attitudes. Journal of Psychology and Theology, 6, 266-275.
 • Pearson, P. & Sheffield, B. (1975). Purpose in life and social attitudes in psychiatric patients. Journal of Clinical Psychology, 31, 330-332.
 • Soderstrom, D. & Wright, E. (1977). Religion orientation and meaning in life. Journal of Clinical Psychology, 33, 65-68.
 • Sümertaş, A. (2003). İç güdümlü dindarlıkla benlik tasarımı arasındaki ilişki üzerine bir araştırma (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.
 • Tillich, P. ( 1952). The corage to be. New Haven: Yale University Press. Wulff, D. M. (1991). Psychology of religion: Classic and contemporary views. New York: John Wiley & Sons, Inc
 • Yalom, I. (1999). Varoluşçu Psikoterapi. Çev: Babayiğit, Z. İ., Kabalcı Yayınevi, İstanbul.
 • Yıldız. M. (1994). İnsanların Ölüm Karşısındaki Tutumları Hakkında Yapılan Araştırmaların Değerlendirilmesi. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). İzmir: Dokuz Eylül Üni. Sosyal Bilimler Enst.
Primary Language tr
Journal Section Articles
Authors

Author: Ferdi KIRAÇ

Dates

Publication Date: July 1, 2013

Bibtex @ { mukaddime210078, journal = {MUKADDİME}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {Mardin Artuklu University}, year = {2013}, volume = {0}, pages = {165 - 178}, doi = {10.19059/mukaddime.39321}, title = {ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİNDARLIK EĞİLİMİ VE ANLAM DUYGUSU}, key = {cite}, author = {KIRAÇ, Ferdi} }
APA KIRAÇ, F . (2013). ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİNDARLIK EĞİLİMİ VE ANLAM DUYGUSU. MUKADDİME, 0 (7), 165-178. Retrieved from http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19670/210078
MLA KIRAÇ, F . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİNDARLIK EĞİLİMİ VE ANLAM DUYGUSU". MUKADDİME 0 (2013): 165-178 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/19670/210078>
Chicago KIRAÇ, F . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİNDARLIK EĞİLİMİ VE ANLAM DUYGUSU". MUKADDİME 0 (2013): 165-178
RIS TY - JOUR T1 - ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİNDARLIK EĞİLİMİ VE ANLAM DUYGUSU AU - Ferdi KIRAÇ Y1 - 2013 PY - 2013 N1 - DO - T2 - MUKADDİME JF - Journal JO - JOR SP - 165 EP - 178 VL - 0 IS - 7 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - UR - Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİNDARLIK EĞİLİMİ VE ANLAM DUYGUSU %A Ferdi KIRAÇ %T ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİNDARLIK EĞİLİMİ VE ANLAM DUYGUSU %D 2013 %J MUKADDİME %P 1309-6087-2459-0711 %V 0 %N 7 %R %U
ISNAD KIRAÇ, Ferdi . "ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİNDARLIK EĞİLİMİ VE ANLAM DUYGUSU". MUKADDİME 0 / 7 (July 2013): 165-178.
AMA KIRAÇ F . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİNDARLIK EĞİLİMİ VE ANLAM DUYGUSU. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2013; 0(7): 165-178.
Vancouver KIRAÇ F . ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE DİNDARLIK EĞİLİMİ VE ANLAM DUYGUSU. MUKADDİME. 2013; 0(7): 178-165.