MUKADDİME

244.472 140.010

Odak ve kapsam
Mukaddime Dergisi, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Mayıs 2010 yılında yayım hayatına başlayan, yılda iki kez yayımlanan (Mayıs ve Kasım) hakemli bir dergidir. Dergi, hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır.
 
Yayın sıklığı
Dergi, altı ay aralıklarla bahar ve güz dönemlerinde yayınlanır.
 
Açık erişim politikası
Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.
Mukaddime Dergisi aynı zamanda 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda dergimiz yayın kurulu tarafından benimsenen açık erişim politikaları http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinde yer almaktadır.
 
İntihal Denetimi
Editör Kurulu’nun ön değerlendirmesinden geçen bütün makaleler iThenticate programında taranır. Bilimsel uygunluk raporuna sahip olmayanlar hakem değerlendirmesine tabi tutulmadan reddedilir.   

Arşivleme
Bu dergi, katılan kütüphaneler arasında dağıtık bir arşivleme sistemi oluşturmak ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır. LOCKSS hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz buraya tıklayın.

Cilt: 7 ∙ Sayı: 2

2016/Güz

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Jenerik İçindekiler Takdim

İçindekiler

Makaleler

Sosyal Bilimler Metni Olarak Mukaddime: Bir Meta-Anlatı PDF
Kadir CANATAN
Sosyal Bilimlerde “Objektiflik” Efsanesi PDF
Vehbi BAYHAN
Mardin’deki Arapça Sözlü Kültürünün Korunmasında Hikâye Gecelerinin Rolü PDF
Ahmet ABDÜLHADİOĞLU
Assyrian/Syriac Oral History as a Counter-narrative of the Modern Turkish Historiography PDF
Ramazan ARAS
Bir Halkın Göç Hikâyesi: Süryanilerin XX. yüzyılda Türkiye’den Avrupa’ya Göç Süreci PDF
Ramazan TURGUT
Avrupa’daki İslamofobinin ‘Avrupalı’ Sebepleri PDF
Hakan SAMUR
İntihar Saldırıları ve Terörizm İlişkisi Üzerine Eleştirel Bir Değerlendirme PDF
Reşat AÇIKGÖZ
Postmodern Dönemde Bir Siyasal Katılım Biçimi Olarak Siyasal Parti Üyeliği ve Aktivizmi PDF
Devrim ERTÜRK
Önermelerin Döndürülmesinde İbn Rüşd’ün Aristoteles Savunusundan Hareketle İbn Sînâ Eleştirisi PDF
Muhammet Nasih ECE
"Meşru Bilgi" Karşısında Öğrenci Stratejileri PDF
Nurettin BELTEKİN
Selânikli Necib Dede’nin Sûzinâk Âyini’nin Birinci Selâmının Makam ve Geçki Bakımından Analizi PDF
Nihat Ozan KÖROĞLU, Gamze Nevra KÖROĞLU

Kitap Tanıtım ve Değerlendirmesi

Tuz ve Işık PDF
Bilal TOPRAK
İstisna Hali PDF
Hakan KAŞBAŞ
Yoksulların Gücü PDF
Yavuz ASLAN


Creative Commons License
Bu çalışma Creative Commons Attribution 4.0 ile lisanslanmıştır.


Dergimiz 2016 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN tarafından taranmaktadır.


ISSN: 1309-6087, e-ISSN: 2459-0711