Year 2019, Volume 10 , Issue 1, Pages 423 - 443 2019-05-30

Türkiye’den Almanya’ya Yapılan İhracatın Analizi

İbrahim Hüseyni [1]


Bu çalışmada Türkiye’nin Almanya’ya olan ihracatı tanımlayıcı istatistikler yardımı ile analiz edilmiştir. Bunun yanında Balassa endeksi farklı bir formda kullanılarak Türkiye’nin Almanya’ya olan ihracat performansı ürün grubu bazında hesaplanmaya çalışılmıştır. Tanımlayıcı istatistikler sonucunda Türkiye’nin tarım ve hayvancılık ürünlerinde Almanya’ya olan ihracatının potansiyelin çok altında olduğu tespit edilmiştir. Tanımlayıcı istatistiklerin işaret ettiği diğer bir sonuç ise emek yoğun olan ürünlerde Türkiye’nin Almanya ihracatındaki payının giderek azalmasıdır. Bu sektörlerde Türkiye’nin payını Uzakdoğu ülkelerinin ele geçirdiği tespit edilmiştir. Balassa endeksinin farklı bir formda kullanılması ile Türkiye’nin sadece bir ürün grubunda Almanya’ya olan ihracatta çok iyi bir performans gösterdiği, 22 ürün grubunda ise iyi bir performans gösterdiği belirlenmiştir. 19 ürün grubunda Türkiye’nin zayıf performans gösterdiği 53 ürün grubunda ise kötü performans gösterdiği tespit edilmiştir.

Sektörel İhracat, Balassa Endeksi, Türkiye’den Almanya’ya Yapılan İhracat
 • Balassa, B. (1965). Trade liberalisation and “revealed” comparative advantage 1. The manchester school, 33(2), 99-123.
 • Birleşmiş Milletler. (2018). Retrieved from http://comtrade.un.org/db/dqBasicQueryResults.aspx?cc=????&px=HS&r=all&y=2015&p=0&rg=2&so=9999&rpage=dqBasicQuery&qt=n
 • Cairncross, A. K. (1960). International trade and economic development. Kyklos, 13(4), 545-558.
 • Çakmak, E., & Temurlenk, M. S. (1995). Causality Relationship Between Export Expansion and Economic Growth: Empirical Evidence for Turkey. Ankara Üniversitesi SBF Dergisi, 50(01).
 • Değer, M. K., & Emsen, Ö. S. (2006). Geçiş ekonomilerinde doğrudan yabancı sermaye yatırımları ve ekonomik büyüme ilişkileri: panel veri analizleri (1990-2002). CÜ İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 7(2), 121-137.
 • Dünya Bankası (2017). World Development Indicator, (Erişim Tarihi: 16 Eylül 2018)
 • Erkan, B., Arpacı, B. B., Yaralı, F., & Güvenç, İ. (2015). Türkiye’nin sebze ihracatında karşılaştırmalı üstünlükleri. Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Doğa Bilimleri Dergisi, 18(4), 70-76.
 • Erkekoğlu, H., kılıçarslan, Z., & Göknar, H. (2014). Kayseri İlinin Mobilya Sektörü Rekabet Gücü: Açıklanmiş Karşılaştırmalı Üstünlük Endeksi. Erciyes Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi(44), 1-22.
 • Hinloopen, J., & Van Marrewijk, C. (2001). On the empirical distribution of the Balassa index. Weltwirtschaftliches Archiv, 137(1), 1-35.
 • Hüseyni, İ., & Çakmak, E. (2016). TÜRKİYE'DE İHRACAT VE EKONOMİK BÜYÜME İLİŞKİSİ: EŞ-BÜTÜNLEŞME VE NEDENSELLİK ANALİZİ. Ataturk University Journal of Economics & Administrative Sciences, 30(4).
 • Gerni, C., Emsen, Ö. S., & Deger, M. (2008). Ithalata Dayali Ihracat ve Ekonomik Büyüme: 1980-2006 Türkiye Deneyimi. Dokuz Eylül Üniversitesi, 2, 20-22.
 • ITC (2018), http://www.intracen.org/
 • Kaya, A. A. (2006). İMALAT SANAYİ İHRACATINDA UZMANLAŞMA: TÜRKİYE-AVRUPA BİRLİĞİ ANALİZİ (1991–2003). Ege Akademik Bakış Dergisi, 6(2), 73-82. Kaya, V., & Hüseyni, İ. (2015). İhracatın sektörel yapısı ve ülkelere dağılımının ekonomik büyüme üzerindeki etkileri: Türkiye örneği. Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 29(4).
 • Saygılı, Ş., Cihan, C., & Yavan, Z. A. (2006). Eğitim ve sürdürülebilir büyüme Türkiye deneyimi, riskler ve fırsatlar. TÜSİAD Büyüme Stratejileri Dizisi, 7.
 • Trademap (2018), https://www.trademap.org
 • TUİK (2018), Bitkisel üretim istatistikleri veri tabanı
 • TUİK (2018), Bölgesel hesaplar veri tabanı, (Erişim Tarihi: 20 Ekim 2018)
 • UN Comtrade (2018), https://comtrade.un.org/
 • Yalçınkaya, Ö., & Kaya, V. (2016). Ekonomik Büyümenin Sürdürülebilirliği, Eğitim ve Verimlilik İlişkisi: G-20 Ülkeleri Üzerinde Bir Uygulama (1992-2014). Siyaset, Ekonomi ve Yönetim Araştırmaları Dergisi, 4(4).
 • Yilmaz, Ö., Vedat, K., & Akinci, M. (2011). Türkiye'de Doğrudan Yabanci Yatirimlar ve Ekonomik Büyümeye Etkisi (1980-2008). Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(3-4).
 • Yücel, Y. (2010). Uluslararası Ticaretin Serbestleştirilmesi Sürecinde Türk Tekstil ve Hazır Giyim Sektörünün Rekabet Gücü ve Çin Tehdidi. MU Iktisadi ve Idari Bilimler Dergisi, 29(2), 227-250.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-5969-0769
Author: İbrahim Hüseyni (Primary Author)
Institution: ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ, İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ, İKTİSAT BÖLÜMÜ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 30, 2019

Bibtex @research article { mukaddime524914, journal = {Mukaddime}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {423 - 443}, doi = {10.19059/mukaddime.524914}, title = {Türkiye’den Almanya’ya Yapılan İhracatın Analizi}, key = {cite}, author = {Hüseyni, İbrahim} }
APA Hüseyni, İ . (2019). Türkiye’den Almanya’ya Yapılan İhracatın Analizi. Mukaddime , 10 (1) , 423-443 . DOI: 10.19059/mukaddime.524914
MLA Hüseyni, İ . "Türkiye’den Almanya’ya Yapılan İhracatın Analizi". Mukaddime 10 (2019 ): 423-443 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/en/issue/45526/524914>
Chicago Hüseyni, İ . "Türkiye’den Almanya’ya Yapılan İhracatın Analizi". Mukaddime 10 (2019 ): 423-443
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’den Almanya’ya Yapılan İhracatın Analizi AU - İbrahim Hüseyni Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.524914 DO - 10.19059/mukaddime.524914 T2 - Mukaddime JF - Journal JO - JOR SP - 423 EP - 443 VL - 10 IS - 1 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.524914 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.524914 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime Türkiye’den Almanya’ya Yapılan İhracatın Analizi %A İbrahim Hüseyni %T Türkiye’den Almanya’ya Yapılan İhracatın Analizi %D 2019 %J Mukaddime %P 1309-6087-2459-0711 %V 10 %N 1 %R doi: 10.19059/mukaddime.524914 %U 10.19059/mukaddime.524914
ISNAD Hüseyni, İbrahim . "Türkiye’den Almanya’ya Yapılan İhracatın Analizi". Mukaddime 10 / 1 (May 2019): 423-443 . https://doi.org/10.19059/mukaddime.524914
AMA Hüseyni İ . Türkiye’den Almanya’ya Yapılan İhracatın Analizi. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(1): 423-443.
Vancouver Hüseyni İ . Türkiye’den Almanya’ya Yapılan İhracatın Analizi. Mukaddime. 2019; 10(1): 443-423.