Year 2019, Volume 10 , Issue 1, Pages 375 - 392 2019-05-30

Destinasyon İmajının Ziyaretçi Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Mardin’e Gelen Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma

Serkan GÜN [1] , Yakup Durmaz [2] , Alper Tutcu [3]


Bir destinasyona gelen turistlerin destinasyona ilişkin memnuniyetlerini etkilemekte olan çok çeşitli faktörler bulunmaktadır. Bunlardan birisi de destinasyonun sahip olduğu olumlu imajdır. Bu araştırmanın temel amacı, destinasyon imajının ziyaretçi memnuniyeti üzerindeki etkisinin Mardin destinasyonunda incelenmesidir. Araştırmanın evrenini Mardin’i ziyaret eden yerli turistler meydana getirmektedir. Araştırmada tesadüfi örnekleme yönteminden yararlanılmıştır. Bu doğrultuda Şubat 2018 ile Ağustos 2018 tarihleri arasında Mardin’i ziyaret etmiş olan 403 yerli turistten anket formu aracılığıyla gerekli veriler toplanmıştır. Veriler SPSS 22.0 bilgisayar programıyla analiz edilmiştir. Araştırma sonucunda destinasyon imajının ziyaretçi memnuniyetini anlamlı ve pozitif biçimde etkilediği tespit edilmiştir.

Destinasyon, İmaj, Destinasyon İmajı, Ziyaretçi Memnuniyeti
 • Albayrak T. ve Caber M. (2011). Önem-performans analizi: Destinasyon yönetimine dair bir örnek. Ege Akademik Bakış, 11, 627-638.
 • Atay, L. (2003). Turistik destinasyon pazarlaması ve bir alan uygulaması. Yayınlanmamış doktora tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir.
 • Avcıkurt, C. (2004). Ülke imajı ve turizm ilişkisi – Türkiye örneği, turistik yerlerin (destinasyonların) pazarlanması. Haftasonu Turizm Konferansı (IX). Erciyes Üniversitesi, Nevşehir, 17-19 Ekim, 1-17.
 • Baker, D. A. and Crompton, J. L. (2000). Quality, satisfaction, and behaviour intentions. Annals of Tourism Research, 27(3), 785-804.
 • Baloğlu, Ş. (1996). An emprical investigation of determinants of tourist destination image. Unpublished doctoral dissertation, Polytechnic Institute and State University, Virginia, USA.
 • Baloğlu, Ş. and McCleary, K.W. (1999). A model of destination image formation. Annals of Tourism Research, 26(4), 868-897.
 • Beerli, A. and Martin, J.D. (2004). Tourists’ characteristics and the perceived image of tourist estimations: a quantitative analysis: a case study of Lanzarote, Spain. Tourism Management, 25(5), 623-636.
 • Bigne, J.E., Sanchez, M.I. and Sanchez, J. (2001). Tourism image, evaluation variables and after purchase behaviour: inter-relationship. Tourism Management, (22), 607-616.
 • Buhalis, D. (2000). Marketing the competitive destination of the future. Tourism Management, (21), 97-116.
 • Chen, C.F. and Tsai, D.C. (2007), How destination image and evaluative factors affect behavioural intentions?, Tourism Management, 28, 1115-1122.
 • Chi, C. and Qu, H. (2008). Examining the structural relationships of destination image, tourist satisfaction and destination loyalty: An integrated approach. Tourism Management, 29(4), 624-636.
 • Choi, T. Y. and Chu, R. (2001). Determinants of hotel guests’ satisfaction and repeat patronage in the Hong Kong hotel industry. Hospitality Management, (20), 277-297.
 • Choi, J.G., Tkachenko, T. and Sil, S. (2011). On the destination image of Korea by Russian tourists. Tourism Management, (32), 193-194.
 • Chon, K. S. (1990). The role of destination image in tourism: A review and discussion. The Tourist Review, (2), 2-9.
 • Coltman, M.M. (1989). Tourism marketing. New York: Van Nostrand Reinhold.
 • Croes, R., Shani, S. A. and Walls, A. (2010). The value of destination loyalty: Myth or reality? Journal of Hospitality Marketing, 19(2), 115-136.
 • Çevirgen, M. (2014). Medikal turizm destinasyonu yönetimi kamu – özel karşılaştırması: Bursa ili destinasyonu. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Beykent Üniversitesi, İstanbul.
 • Dalkılıç, F. (2012) Algılanan destinasyon imajı ve tatminin davranışsal niyet üzerindeki etkisi: kapadokya örneği. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi. Nevşehir Üniversitesi, Nevşehir.
 • Echtner, C.M. and Ritchie, J.R.B. (2003). The meaning and measurement of destination image. The Journal of Tourism Studies, 14(1), 37-48.
 • Ersoy, N. (2014). Zeugma Mozaik Müzesi’ni ziyaret eden yerli ve yabancı turistlerin destinasyon imaj algılamaları üzerine bir araştırma. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi, 7(34), 970-980.
 • Fornell, C. (1992). A national customer barometer: the Swedish experience. Journal of Marketing, (56), 6-21.
 • Gartner, W. (1993). Image formation process, in Communication and channel systems in tourism marketing, M. Uysal and D. Fesenmaier (Eds.), 191-215. New York: Haworth Press.
 • Goeldner, R. C., Ritchie, J. R. B. and McIntosh, R. W. (2000). Tourism - principles, practise, philosophies. U.S.A.: JohnWiley and Sons.
 • Griffin, J. (1995). Customer loyalty: How to earn it and how to keep it. New York: Lexington Boks.
 • Gültekin, V.M. (2011). Gaziantep turizmi ve turizm pazarlaması sorunları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Gaziantep Üniversitesi, Gaziantep.
 • Güngör, E. (2010). Turistik yörelerden memnuniyet ve geleceğe yönelik ziyaretçi davranışları: Antalya örneği. Yayımlanmamış doktora tezi. Erciyes Üniversitesi, Kayseri.
 • Huh, J., Uysal, M. and McCleary, K. (2006). Cultural heritage destinations tourist satisfaction and market segmentation. Journal of Hospitality and Leisure Marketing, 14(3), 81-99.
 • Hunt, J.D. (1975). Image as a factor in tourism development. Journal of Travel Research, 13(3), 1-7.
 • Kozak, M. (2001). Repeaters’ behavior at two distinct destinations. Annals of Tourism Research, 28(3), 784-807.
 • Kozak, M. and Rimington, M. (2000). Tourist satisfaction with Mallorca, Spain, as an off-season holiday destination. Journal of Travel Research, (38), 260-269.
 • Kim, A. K. and Brown, G. (2012). Understanding the relationships between perceived travel experiences, overall satisfaction, and destination loyalty. An International Journal of Tourism and Hospitality Research, 23(3), 328-347
 • Lee, J. and Beeler, C. (2009). An investigation of predictors of satisfaction and future intention: Links to motivation, involvement, and service quality in a local festival. Event Management, (13), 17-29.
 • Lee, C. K., Lee, Y. K. and Lee, B. K. (2005). Koreas destination image formed by the 2002 World Cup. Annals of Tourism Research, 32(4), 839-858.
 • McDowall, S. (2010). International tourist satisfaction & loyalty: Bangkok, Thailand. Asia Pacific Journal of Tourism Research, 15(1), 21-42.
 • Murphy, P., Pritchard, M.P. and Smith, B. (2000). The destination product and its impact on traveller perceptions. Tourism Management, 21(1), 43-52.
 • Pizam, A. and Taylor E. (1999). Customer satisfaction and its measurement in hospitality enterprises. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 11(7), 326-339.
 • Poon, W. C. and Low, K. L. (2005). Are travellers satisfied with Malaysian hotels?. International Journal of Contemporary Hospitality Management, 17(3), 217-227.
 • Smith, S.L.J. (1995). Tourism analysis: a handbook, 2nd Edition. UK: Longman.
 • Swarbrooke, J. (2007). The development and management of visitor attractions, 2nd Edition. Oxford: Elsevier Butterworth Heinemann.
 • Tak, K. H., Wan, D. and Ho, A. (2007). Tourists’ satisfaction, recommendation and revisiting Singapore. Tourism Management, 28, 965-975.
 • Taşçı, A.D.A. and Gartner, W.C. (2007). Destination image and its functional relationships. Journal of Travel Research, 45(4), 413-425.
 • Temizkan, R. (2005). Turist rehberlerinin Türkiye imajını algılamaları. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Mustafa Kemal Üniversitesi, Hatay.
 • Türkay, O. (2014). Destinasyon yönetimi. Ankara: Detay Yayıncılık.
 • Wang, S. and Qu, H. (2006). A study of tourists’ satisfaction determinants in the context of the Pearl River. Journal of Hospitality Marketing and Management, 14(3), 49-58.
 • Weiermair, K. (2000). The tourists’ perceptions towards and satisfaction with service quality in the cross-cultural service encounter: Implications for hospitality and tourism management. Managing Service Quality, 10(6), 397-409.
 • Yamaç, Z. (2015). Sakarya destinasyonunun imaj algısına yönelik Sakarya üniversitesi öğrencileri üzerine bir araştırma. Yayımlanmamış yüksek lisans tezi, Sakarya Üniversitesi, Sakarya.
 • Yoon, Y. and Uysal, M. (2005). An examination of the effects of motivation and satisfaction on destination loyalty: a structural model. Tourism Management, 26, 45-56.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-2501-1078
Author: Serkan GÜN (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0003-0332-4185
Author: Yakup Durmaz
Institution: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ

Orcid: 0000-0003-0430-3693
Author: Alper Tutcu

Dates

Publication Date : May 30, 2019

Bibtex @research article { mukaddime524229, journal = {Mukaddime}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {375 - 392}, doi = {10.19059/mukaddime.524229}, title = {Destinasyon İmajının Ziyaretçi Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Mardin’e Gelen Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {GÜN, Serkan and Durmaz, Yakup and Tutcu, Alper} }
APA GÜN, S , Durmaz, Y , Tutcu, A . (2019). Destinasyon İmajının Ziyaretçi Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Mardin’e Gelen Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma. Mukaddime , 10 (1) , 375-392 . DOI: 10.19059/mukaddime.524229
MLA GÜN, S , Durmaz, Y , Tutcu, A . "Destinasyon İmajının Ziyaretçi Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Mardin’e Gelen Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma". Mukaddime 10 (2019 ): 375-392 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/en/issue/45526/524229>
Chicago GÜN, S , Durmaz, Y , Tutcu, A . "Destinasyon İmajının Ziyaretçi Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Mardin’e Gelen Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma". Mukaddime 10 (2019 ): 375-392
RIS TY - JOUR T1 - Destinasyon İmajının Ziyaretçi Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Mardin’e Gelen Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma AU - Serkan GÜN , Yakup Durmaz , Alper Tutcu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.524229 DO - 10.19059/mukaddime.524229 T2 - Mukaddime JF - Journal JO - JOR SP - 375 EP - 392 VL - 10 IS - 1 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.524229 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.524229 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime Destinasyon İmajının Ziyaretçi Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Mardin’e Gelen Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma %A Serkan GÜN , Yakup Durmaz , Alper Tutcu %T Destinasyon İmajının Ziyaretçi Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Mardin’e Gelen Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma %D 2019 %J Mukaddime %P 1309-6087-2459-0711 %V 10 %N 1 %R doi: 10.19059/mukaddime.524229 %U 10.19059/mukaddime.524229
ISNAD GÜN, Serkan , Durmaz, Yakup , Tutcu, Alper . "Destinasyon İmajının Ziyaretçi Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Mardin’e Gelen Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma". Mukaddime 10 / 1 (May 2019): 375-392 . https://doi.org/10.19059/mukaddime.524229
AMA GÜN S , Durmaz Y , Tutcu A . Destinasyon İmajının Ziyaretçi Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Mardin’e Gelen Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(1): 375-392.
Vancouver GÜN S , Durmaz Y , Tutcu A . Destinasyon İmajının Ziyaretçi Memnuniyeti Üzerindeki Etkisi: Mardin’e Gelen Yerli Turistler Üzerinde Bir Araştırma. Mukaddime. 2019; 10(1): 392-375.