Year 2019, Volume 10 , Issue 1, Pages 99 - 114 2019-05-30

Mardin Dinî Mûsikî Kültüründe Mevlidhân Hâfız Mehmet Ali Demir

EGECAN AYDIN [1]


Bu çalışmanın konusu, Mardin dinî mûsikî kültüründe “mevlidhân” geleneği içinde yetişen Hâfız Mehmet Ali Demir’in yeri ve önemidir. Mardin’in câmi bakımından zengin bir şehir olması, câmi mûsikîsini şüphesiz dinî mûsikînin en önemli bölümü yapmaktadır. Hâfız Mehmet Ali Demir, Mardin’de câmi mûsikîsinin önde gelen önemli bir icrâcısıdır. Aynı zamanda Demir, yörede var olan “mevlidhân” geleneğinin yaşayan son temsilcilerinden biridir.Çalışmanın amacı, Mardin’de var olan dinî mûsikî kültürünü genel hatlarıyla ifade edebilmek ve bu kültür içinde yetişen Hâfız Mehmet Ali Demir’in yörede ön plana çıkan icrâ örneklerini sunmaktır.
Mardin, dinî mûsikî, mevlidhân, Hâfız Mehmet Ali Demir
  • Ahunbay, M. (2005). Taşın Belleği Mardin. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Akpınar, H. (2008). Bir Câmi Mûsikîsi Formu: Feraciye. 16 Aralık 2018 tarihinde http://dergipark.gov.tr/download/article-file/260749 adresinden alındı.Akpınar, H. (2011). Şanlıurfa’da Dinî Mûsikî. Ankara: Yayınevi Yayınları.Aydın, E. (2018). Mardin’de Dinî Mûsikî (Hâfız Mehmet Ali Demir Örneği). Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi: Harran Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü. Çakır, A. (2009). Müziğe Giriş. İstanbul: Dem Yayınları.Dolebeni, M. H. (1972). Tarihte Mardin. İstanbul: Resim Ofset Yayınları.el-Bûsayrî, M. (2005). Kasîde-i Bürde (Ö. F. Hilmi, Çev.) İstanbul: Fatih Yayınevi. (Çalışmanın orjinali 1287’de basılmıştır.)Kaya, M. (2014). Kasîde-i Bürde’yi Türkçe Söyleyiş. İstanbul: Damla Yayınevi.Kılıç, M. (2015). Mardin’de Bir Salât-ı Kemâliyye Örneği. 18 Aralık 2018 tarihinde http://mukaddime.artuklu.edu.tr/download/article-file/184169 adresinden alındı.Mak, M. (2017). Müziğin Çokkültürlü Kodları; Mardin. Yayımlanmamış Doktora Tezi: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Özcan, N. (2009). Salâ. Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi içinde. https://islamansiklopedisi.org.tr/ adresinden alındı.Özdem, F. (2005). Taşın Belleği Mardin. İstanbul: Yapı Kredi Yayınları.Sezikli, U. (2011). Temcid. Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi içinde. https://islamansiklopedisi.org.tr/ adresinden alındı.Tan, A. (2008). Niyazi Sayın’ın Ney Tavrında Perde Pozisyonları. Yüksek Lisans Tezi: İstanbul Teknik Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.Taşdemir, M. (2003). Mardin. Türkiye Diyânet Vakfı İslâm Ansiklopedisi içinde. https://islamansiklopedisi.org.tr/ adresinden alındı.Yılmaz, S. (2016). Şanlıurfa’daki Teravihlerde Okunan Salât-ı Kemâliyeler. Sanatta Yeterlilik Tezi: Haliç Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: EGECAN AYDIN (Primary Author)
Institution: Mardin Kızıltepe Şenyurt İlkokulu
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 30, 2019

Bibtex @other { mukaddime511569, journal = {Mukaddime}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {99 - 114}, doi = {10.19059/mukaddime.511569}, title = {Mardin Dinî Mûsikî Kültüründe Mevlidhân Hâfız Mehmet Ali Demir}, key = {cite}, author = {AYDIN, EGECAN} }
APA AYDIN, E . (2019). Mardin Dinî Mûsikî Kültüründe Mevlidhân Hâfız Mehmet Ali Demir. Mukaddime , 10 (1) , 99-114 . DOI: 10.19059/mukaddime.511569
MLA AYDIN, E . "Mardin Dinî Mûsikî Kültüründe Mevlidhân Hâfız Mehmet Ali Demir". Mukaddime 10 (2019 ): 99-114 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/en/issue/45526/511569>
Chicago AYDIN, E . "Mardin Dinî Mûsikî Kültüründe Mevlidhân Hâfız Mehmet Ali Demir". Mukaddime 10 (2019 ): 99-114
RIS TY - JOUR T1 - Mardin Dinî Mûsikî Kültüründe Mevlidhân Hâfız Mehmet Ali Demir AU - EGECAN AYDIN Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.511569 DO - 10.19059/mukaddime.511569 T2 - Mukaddime JF - Journal JO - JOR SP - 99 EP - 114 VL - 10 IS - 1 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.511569 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.511569 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime Mardin Dinî Mûsikî Kültüründe Mevlidhân Hâfız Mehmet Ali Demir %A EGECAN AYDIN %T Mardin Dinî Mûsikî Kültüründe Mevlidhân Hâfız Mehmet Ali Demir %D 2019 %J Mukaddime %P 1309-6087-2459-0711 %V 10 %N 1 %R doi: 10.19059/mukaddime.511569 %U 10.19059/mukaddime.511569
ISNAD AYDIN, EGECAN . "Mardin Dinî Mûsikî Kültüründe Mevlidhân Hâfız Mehmet Ali Demir". Mukaddime 10 / 1 (May 2019): 99-114 . https://doi.org/10.19059/mukaddime.511569
AMA AYDIN E . Mardin Dinî Mûsikî Kültüründe Mevlidhân Hâfız Mehmet Ali Demir. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(1): 99-114.
Vancouver AYDIN E . Mardin Dinî Mûsikî Kültüründe Mevlidhân Hâfız Mehmet Ali Demir. Mukaddime. 2019; 10(1): 114-99.