Year 2019, Volume 10 , Issue 1, Pages 285 - 305 2019-05-30

Türkiye’de Muhafazakârlık Ve Muhafazakâr Roman: Bir Edebi Biçimin Sosyolojisi Üzerine

Hüseyin ÇİL [1]


Bu çalışmanın amacı “muhafazakâr roman”ı, onu bir edebi biçim olarak var eden toplumsal koşullar içinde kavramsallaştımaktır. Muhafazakâr roman; milliyetçi roman, İslami roman gibi benzerlerinden önemli noktalarda ayrılmaktadır. Çalışmada, diğer roman türlerinin içeriklerinden dolayı mevcut adlarını alırken muhafazakâr romanın temel belirleyeninin modernleşme sürecinde ortaya çıkan özgün biçimi olduğu iddia edilmektedir. Bu biçim hem edebi niteliklidir hem de tarihsel sosyolojik dinamiklerle oluşmuştur. Muhafazakâr romanın kavramsallaştırılması için Peyami Safa’nın dört tane romanı örneğinde, Edebiyat sosyoloğu Franco Moretti’nin geliştirdiği yöntemle iki aşamadan oluşan bir analiz yapılmıştır. Birinci aşamada romanların biçimsel analizi yapılmış, ikinci aşamada ise bu biçimin oluşumuna etki eden tarihsel bağlam analiz edilmiştir. Sonuç olarak ise muhafazakâr romanın biçimsel olarak ortaya çıkışının Cumhuriyet ve sonrası dönemde ortaya çıkan muhafazakârlık deneyiminin Kemalizm’le diyalektik bir ilişki içinde gelişen paternalist karakteriyle ilgili olduğu vurgulanmıştır.        
Muhafazakârlık, Cumhuriyetçi Muhafazakârlık, Muhafazakâr Roman
 • Aydın, S. (2008). Türk Solunda Özgücülük ve Milliyetçilik. Murat Gültekingil (Ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce (Sol) içinde (s. 542-577). İstanbul: İletişim.
 • Bahtin, M. (2014). Karnavaldan Romana (C. Soydemir, Çev.). İstanbul: Ayrıntı.
 • Bora, T. (1997). “Muhafazakârlığın Değişimi ve Türk Muhafazakârlığında Bazı Yol İzleri”. Toplum ve Bilim Dergisi. 74, 6-29.
 • Çetin, H. (2004). “Muhafazakârlık: Kaos’a Karşı Kozmos”. Muhafazakâr Düşünce Dergisi. 1, 87-119.
 • Çiğdem, A. (1997). “Muhafazakârlık Üzerine”. Toplum ve Bilim Dergisi. 74, 32-51.
 • Fry, P. H. (2017). Edebiyat Kuramı (A. Demir ve İ.Tüzer, Çev.). Ankara: Hece.
 • Göka, E., Göral, F. S., Güney, Ç. (2013). Bir Hayat İnsanı Olarak Türk Muhafazakârı ve Kaygan Siyasal Tercihi. Ahmet Çiğdem (Ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce (Muhafazakârlık) içinde (s. 302-313) İstanbul: İletişim.
 • Göle, N. (2016). 80 Sonrası Politik Kültür. Ersin Kalaycıoğlu ve Ali Yaşar Sarıbay (Ed.), Türk Siyasal Hayatı: Türkiye’de Politik Değişim ve Modernleşme (s.559-571). Bursa: Sentez.
 • Heywood, A. (2013). Siyasi İdeolojiler (A. Kemal Bayram, Ö. Tüfekçi, H. İnaç, Ş. Akın, B. Kalkan, Çev.). Ankara: Adres.
 • İrem, N. (1997). “Kemalist Modernizm ve Türk Gelenekçi Muhafazakârlığının Kökenleri”. Toplum ve Bilim Dergisi. S.74. 52-101.
 • İrem, N. (2011). “Türk Muhafazakâr Modernleşmesinin Sınırları: Kültürcü Özgünlük ve Eksik Liberalizm”. Doğu Batı Dergisi. 58, 27-36.
 • İrem, N.(2013). “Bir Değişim Siyaseti Olarak Türkiye’de Cumhuriyetçi Muhafazakârlık: Temel Kavramlar Üzerine Bir Değerlendirme”. Ahmet Çiğdem (Ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce (Muhafazakârlık) içinde (s. 105-117) İstanbul: İletişim.
 • İzzetbegoviç, A. (2012). Doğu Batı Arasında İslam (S. Şaban, Çev.) İstanbul: Yarın.
 • Jusdanis G. (2015). Gecikmiş Modernlik ve Estetik Kültür (T. Birkan, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Kahraman, Hasan B. (2014). Türkiye’de Yazınsal Bilincin Oluşumu. İstanbul: Kapı.
 • Köksal, O. (2011). “Bir Kültürel Liderlik Paradoksu: Paternalizm”. Mustafa Kemal Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi. 15, 101-122. http://dergipark.gov.tr/download/article-file/183307.
 • Lukacs, G. (2007). Roman Kuramı (C. Soydemir, Çev.). İstanbul: Metis.
 • MacKay, M. (2018). Roman Nedir? ( F. Akdoğan Özdemir, Çev.). İstanbul: Boğaziçi Üniversitesi. Moran, B. (2004). Edebiyat Kuramları ve Eleştiri (12. Bs.). İstanbul: İletişim.
 • Moran, B. (2011). Türk Romanına Eleştirel Bir Bakış I (23. Bs.). İstanbul: İletişim.
 • Moretti, F. (2005a). Mucizevi Göstergeler (Z. Altok, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Moretti, F. (2005b). Modern Epik (N. İleri ve M. Murat Şahin, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Öğün, Süleyman S. (1997). “Türk Muhafazakârlığının Kültür Kökenleri ve Peyami Safa’nın Muhafazakârlık Yanılgısı”. Toplum ve Bilim Dergisi. 74,102-154.
 • Öğün, Süleyman S. (2011). “Lümpen Muhafazakârlık Üzerine”. Doğu Batı Dergisi. 58, 11-24.
 • Parla, J. (2012). Babalar ve Oğullar: Tanzimat Romanının Epistemolojik Temelleri (10. Bs.). İstanbul: İletişim.
 • Safa, P. (1993). Biz İnsanlar (9. bs.). İstanbul: Ötüken.
 • Safa, P. (1997). Yalnızız (13. bs.). İstanbul: Ötüken.
 • Safa, P.(1999a). Mahşer (13. bs.). İstanbul: Ötüken.
 • Safa, P.(1999b). Fatih – Harbiye (19. bs.). İstanbul: Ötüken.
 • Safa, P. (2000). Matmazel Noraliya’nın Koltuğu (18. bs.). İstanbul Ötüken.
 • Safa, P. (2012a). Eğitim, Gençlik, Üniversite (6. bs.). İstanbul: Ötüken.
 • Safa, P. (2012b). Sanat, Edebiyat, Tenkit (7. bs.). İstanbul: Ötüken. Safa, P. (2013). Türk İnkılabına Bakışlar (9. bs.). İstanbul: Ötüken. Said, E. (2009). Başlangıçlar, Niyet ve Yöntem (F. Burak Aydar, Çev.). İstanbul: İletişim.
 • Türkeş, A. Ö. (2013). “Muhafazakâr Romanlarda Muhafaza Edilen Neydi?” Ahmet Çiğdem (Ed.), Modern Türkiye’de Siyasi Düşünce (Muhafazakârlık) içinde (s. 590-603) İstanbul: İletişim.
 • Watt, İ. (2007). Romanın Yükselişi ( F. Burak Aydar, Çev.). İstanbul: Metis.
 • Yıldız, A. (2011). “Kuruluş Sürecinde Cumhuriyet Muhafazakârlığı: Peyami Safa’nın Kemalizm Yorumu”. Doğu Batı Dergisi. 58, 191-212.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-8503-4979
Author: Hüseyin ÇİL (Primary Author)
Institution: SELÇUK ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 30, 2019

Bibtex @research article { mukaddime511552, journal = {Mukaddime}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {285 - 305}, doi = {10.19059/mukaddime.511552}, title = {Türkiye’de Muhafazakârlık Ve Muhafazakâr Roman: Bir Edebi Biçimin Sosyolojisi Üzerine}, key = {cite}, author = {ÇİL, Hüseyin} }
APA ÇİL, H . (2019). Türkiye’de Muhafazakârlık Ve Muhafazakâr Roman: Bir Edebi Biçimin Sosyolojisi Üzerine. Mukaddime , 10 (1) , 285-305 . DOI: 10.19059/mukaddime.511552
MLA ÇİL, H . "Türkiye’de Muhafazakârlık Ve Muhafazakâr Roman: Bir Edebi Biçimin Sosyolojisi Üzerine". Mukaddime 10 (2019 ): 285-305 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/en/issue/45526/511552>
Chicago ÇİL, H . "Türkiye’de Muhafazakârlık Ve Muhafazakâr Roman: Bir Edebi Biçimin Sosyolojisi Üzerine". Mukaddime 10 (2019 ): 285-305
RIS TY - JOUR T1 - Türkiye’de Muhafazakârlık Ve Muhafazakâr Roman: Bir Edebi Biçimin Sosyolojisi Üzerine AU - Hüseyin ÇİL Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.511552 DO - 10.19059/mukaddime.511552 T2 - Mukaddime JF - Journal JO - JOR SP - 285 EP - 305 VL - 10 IS - 1 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.511552 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.511552 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime Türkiye’de Muhafazakârlık Ve Muhafazakâr Roman: Bir Edebi Biçimin Sosyolojisi Üzerine %A Hüseyin ÇİL %T Türkiye’de Muhafazakârlık Ve Muhafazakâr Roman: Bir Edebi Biçimin Sosyolojisi Üzerine %D 2019 %J Mukaddime %P 1309-6087-2459-0711 %V 10 %N 1 %R doi: 10.19059/mukaddime.511552 %U 10.19059/mukaddime.511552
ISNAD ÇİL, Hüseyin . "Türkiye’de Muhafazakârlık Ve Muhafazakâr Roman: Bir Edebi Biçimin Sosyolojisi Üzerine". Mukaddime 10 / 1 (May 2019): 285-305 . https://doi.org/10.19059/mukaddime.511552
AMA ÇİL H . Türkiye’de Muhafazakârlık Ve Muhafazakâr Roman: Bir Edebi Biçimin Sosyolojisi Üzerine. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(1): 285-305.
Vancouver ÇİL H . Türkiye’de Muhafazakârlık Ve Muhafazakâr Roman: Bir Edebi Biçimin Sosyolojisi Üzerine. Mukaddime. 2019; 10(1): 305-285.