Year 2019, Volume 10 , Issue 1, Pages 141 - 159 2019-05-30

Di Mem û Zînê de Çend Hunerên Wateyî

Osman Aslanoğlu [1]


Helbestvanê navdar ê Wêjeya Klasîk a Kurdî Ehmedê Xanî, herî zêde bi berhema xwe Mem û Zînê tê naskirin. Mem û Zînê, bi taybetîya xwe ya edebî li kêleka berhemên wêjeyî yên cîhanê, cihê xwe girtiye. Mesnewîya Mem û Zîn’ê ne tenê çîrokeke evînî ye ku xweş hatiye gotin; belkî berhemeke piralî ye ku Xanî serdema xwe û rewşa Kurdan ku wê demê tê de bûn derxistiye holê. Tiştê herî girîng jî ev, berhemek e ku ji bo hebûna Kurdan a di qada wêjeyê de hatiye nivîsîn. Xanî, ji ber ku Mem û Zîn bi vê angaştê nivîsandiye, ew berhem bi gellek huneran xemilandiye. Di nav cureyên huneran de herî zêde hunerên girêdayî wateyê hatine bikar anîn. Di nav wan de jî tenasub, teraduf, tezad û tekrîr... ên herî zêde ne. Dîtin û nasîna van huneran, ji bo têgihîştina nirxa vê berhemê dê bibe navgînek. Bi liber çav girtina vê xalê, em ê hunerên wêjeyî yên girêdayê wateyê derxin.

Mem û Zîn, Ehmedê Xanî, Hunerên Wêjeyî, Hunerên wateyî, Kurdî
 • Açıkgöz, Namık. 2012. Ehmedê Xanî Mem û Zîn, Ankara: T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı.
 • Akdemir, Hikmet. 1999. Belağat Terimleri Ansiklopedisi. İzmir: Nil.
 • Bozarslan, Mehmet Emin. 1990. Ehmedê Xanî Mem û Zîn. İstanbul: Hasat.
 • Cîhanî, Perwîz. 2013.Şîroveya Mem û Zîna Ehmedê Xanî, İstanbul: Nûbihar.
 • Çelebi, İlyas. 2000. Şakk'ul-Kamer. TDV İslam Ansiklopedisi (Cilt 22, ss. 343-345). İstanbul: Türkiye Diyanet Vakfı İslam Araştırmaları Merkezi.
 • Değirmençay, Veyis. 2014. Fünûn-i Belağat ve Sınaat-ı Edebî. Ankara: Aktif.
 • Enwerî, Hasan. 1381. Ferhengê Bozorgê Soxen. 8 Cîlt. Tehran: Soxen.
 • Hadî, Ruhullah. 1394. Arayehayê Edebî. Tahran: Wezaretê Amûzeş ve Perwereş.
 • İsen, Mustafa, Osman Horata, Muhsin Macit, Filiz Kılıç, İ.Hakkı Aksoyak. 2016. Eski Türk Edebiyatı El Kitabı. Ankara: Grafiker.
 • Karataş, Turan. 2001. Ansiklopedik Edebiyat Terimleri Sözlüğü. İstanbul: Yedigece Kitapları.
 • Kurdo, Qenatê. 1992. Tarixa Edebiyata Kurdi. Ankara: Öz-Ge.
 • Külekçi, Numan. 1999. Açıklamalar ve Örneklerle Edebi Sanatlar, Ankara: Akçağ Yayınları.
 • Macit, Muhsin, Uğur Soldan. 2011. Edebiyat Bilgi ve Teorileri, Ankara: Grafiker.
 • Musahib, Xulamhuseyîn. 1380. Dairet'ul-Me'arîfê Farsî, 3 Cîlt. Tahran: Emîr Kebîr.
 • Mû’în, Muhammed. 1381. Ferheng-i Mû’în. Tahran: Adna.
 • Olgun, Tahir. 1936. Edebiyat Lügati. İstanbul: Asar-ı İlmiye Kütüphanesi.
 • Saraç, M.A Yekta. 2013. Eski Türk Edebiyatına Giriş Söz Sanatları. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi.
 • Selçuk, Bahir, Beyhan Kesik, Özer Şenödeyici, H. Sercan Koşik, Fatman Kolar. 2015. Söz ve Sihir Arasında Edebi Sanatlar. Ankara: Kesit.
 • Şener, H. İbrahim, Alim Yıldız. 2014. Türk İslam Edebiyatı. İstanbul: Rağbet.
 • Tarhan, Ali Nihat. 2004. Şeyhî Divanı'nı Tetkik. İstanbul: Akçağ Yayınları.
 • Uzun, Tacettin, Erdoğan Ayhan, Muhammet Tasa, Şehabettin Kırdar, Yusuf Sami Samancı, Ayhan Erdoğan, Orhan Parlak, Latif Solmaz, Sedat Şensoy. 2008. Anlatımlı Belagat. Konya: Elif Kitabevi.
Primary Language ku
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0001-6534-3125
Author: Osman Aslanoğlu (Primary Author)
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 30, 2019

Bibtex @research article { mukaddime493209, journal = {Mukaddime}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {141 - 159}, doi = {10.19059/mukaddime.493209}, title = {Di Mem û Zînê de Çend Hunerên Wateyî}, key = {cite}, author = {Aslanoğlu, Osman} }
APA Aslanoğlu, O . (2019). Di Mem û Zînê de Çend Hunerên Wateyî. Mukaddime , 10 (1) , 141-159 . DOI: 10.19059/mukaddime.493209
MLA Aslanoğlu, O . "Di Mem û Zînê de Çend Hunerên Wateyî". Mukaddime 10 (2019 ): 141-159 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/en/issue/45526/493209>
Chicago Aslanoğlu, O . "Di Mem û Zînê de Çend Hunerên Wateyî". Mukaddime 10 (2019 ): 141-159
RIS TY - JOUR T1 - Di Mem û Zînê de Çend Hunerên Wateyî AU - Osman Aslanoğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.493209 DO - 10.19059/mukaddime.493209 T2 - Mukaddime JF - Journal JO - JOR SP - 141 EP - 159 VL - 10 IS - 1 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.493209 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.493209 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime Di Mem û Zînê de Çend Hunerên Wateyî %A Osman Aslanoğlu %T Di Mem û Zînê de Çend Hunerên Wateyî %D 2019 %J Mukaddime %P 1309-6087-2459-0711 %V 10 %N 1 %R doi: 10.19059/mukaddime.493209 %U 10.19059/mukaddime.493209
ISNAD Aslanoğlu, Osman . "Di Mem û Zînê de Çend Hunerên Wateyî". Mukaddime 10 / 1 (May 2019): 141-159 . https://doi.org/10.19059/mukaddime.493209
AMA Aslanoğlu O . Di Mem û Zînê de Çend Hunerên Wateyî. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(1): 141-159.
Vancouver Aslanoğlu O . Di Mem û Zînê de Çend Hunerên Wateyî. Mukaddime. 2019; 10(1): 159-141.