Year 2019, Volume 10 , Issue 1, Pages 321 - 334 2019-05-30

Estetik, İktidar ve Uluslararası İlişkiler

Ali Fuat Birol [1]


Uluslararası ilişkiler kuramlarında estetik kuramlarına artan ilgi uluslararası ilişkilerin doğasını anlamada yeni bir bakış açıcının oluşmasına yardımcı olmaktadır. Bu makale söz konusu ilgiyi inceleyerek, uluslararası ilişkiler kuramında mimetik temsil metodu ile Ortodoks uluslararası ilişkiler kuramları arasındaki sıkı ilişkinin altını çizen postmodern yaklaşımlardan kaynaklanan estetik temelindeki değişimi ortaya koymayı hedeflemektedir. Bu değişime ek olarak, bu makale Ortodoks uluslararası ilişkiler kuramlarının, söz konusu kuramı kuran kişinin bakış açısına yerleşik olan bir estetik duyarlılık ile güçlü ilişkisini göstermeye çalışmaktadır.   

Uluslarası İlişkiler teorisi, Estetik, siyaset teorisi
 • Alp, K. Ö. (2013). “Sanatın Temsili ve Postmodern Sanatta Temsil”, Süleyman Demirel Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Hakemli Dergisi, Art-E 6 (12), 40–61
 • Arı T. (2002), Uluslararası İlişkiler Teorileri (2.bs.), Bursa: Alfa Yayınları
 • Ashley, R. K. (1988) , “Untying the Sovereign State: A Double Reading of Anarchy Problematique”, Millennium 17/2, 227-262
 • Ashley, R. K, Walker R.B.J. (1990), “Speaking Language of Exile: Dissidence in International Studies”, International Studies Quarterly 34/3, 259-268
 • Baudrillard, J.(2005), Simülakrlar ve Simülasyon, Ankara, Doğu Batı Yayınları
 • Benjamin, W. (2008) The Work of Art in the Age of Its Technological Reproducibility, and Other Writings on Media, Harvard Press
 • Bleiker, R. (2001), “The Aesthetic Turn in International Political Theory” , Millennium 30, 509-533
 • Bleiker, R. (2009), Aesthetic and World Politics, Palgrave Macmillan
 • Doğan, M.H. (1975), 100 Soruda Estetik, İstanbul: Gerçek Yayınevi
 • Dreyfus H.L. ve Rabinow P. (1983), Michel Foucault: Beyond Structuralism and Hermeneutics (2.bs.), The University of Chicago Press
 • Eralp A. (2001), “Uluslararası İlişkiler Disiplinin Oluşumu: İdealizm-Realizm Tartışması”, Atila Eralp (Ed.), Devlet Sistem Kimlik, İstanbul, İletişim Yayınları, 89-130
 • Foucault, M. (2001) “Truth and Power”, J.D. Faubion (Ed), Power, New Press
 • Foucault, M. (2010) Bu Bir Pipo Değildir (7.bs.) (S. Hilav Çev.), İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Harkness, J. (2010) “Önsöz”, Bu Bir Pipo Değildir, İstanbul: Yapı Kredi Yayınları
 • Locke, J. (1988), Two Treaties of Government, Peter Laslett (Ed.), Cambridge University Press
 • Lyotard, J.F. (1997) Postmodern Durum, (A. Çiğdem Çev.), Ankara:Vadi
 • Panagia D. (2006) The Poetics of Political Thinking, Durham: Duke University Press
 • Platon (2005), Devlet, (V. Atayman ve C. Saraçoğlu Çev.), İstanbul:Bordo Siyah
 • Ülger, E. (2013), “Platon’un Sanat Kuramının Düşünsel evrimi”, Felsefe ve Sosyal Bilimler Dergisi, 16. 15-28
 • William, M. C. (1996), “Hobbes and International Relations: A Reconsideration”, International Organization 50/2, 213-236
 • Yalvaç F. (2006), “Savaş ve Barış”, Atila Eralp (Ed.), Devlet ve Ötesi, İstanbul: İletişim Yayınları, 15-56
 • Yetişken, H. (2012). “Aristoteles’te sanatın neliği ve işlevi”. Uludağ Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Felsefe Dergisi 19, 28-35
 • Yurdusev, N. (2007), “Thomas Hobbes and International Relations: An assessment” , METU Studies in Development 34, 413-432
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Ali Fuat Birol (Primary Author)
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 30, 2019

Bibtex @research article { mukaddime433301, journal = {Mukaddime}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {321 - 334}, doi = {10.19059/mukaddime.433301}, title = {Estetik, İktidar ve Uluslararası İlişkiler}, key = {cite}, author = {Birol, Ali Fuat} }
APA Birol, A . (2019). Estetik, İktidar ve Uluslararası İlişkiler. Mukaddime , 10 (1) , 321-334 . DOI: 10.19059/mukaddime.433301
MLA Birol, A . "Estetik, İktidar ve Uluslararası İlişkiler". Mukaddime 10 (2019 ): 321-334 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/en/issue/45526/433301>
Chicago Birol, A . "Estetik, İktidar ve Uluslararası İlişkiler". Mukaddime 10 (2019 ): 321-334
RIS TY - JOUR T1 - Estetik, İktidar ve Uluslararası İlişkiler AU - Ali Fuat Birol Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.433301 DO - 10.19059/mukaddime.433301 T2 - Mukaddime JF - Journal JO - JOR SP - 321 EP - 334 VL - 10 IS - 1 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.433301 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.433301 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime Estetik, İktidar ve Uluslararası İlişkiler %A Ali Fuat Birol %T Estetik, İktidar ve Uluslararası İlişkiler %D 2019 %J Mukaddime %P 1309-6087-2459-0711 %V 10 %N 1 %R doi: 10.19059/mukaddime.433301 %U 10.19059/mukaddime.433301
ISNAD Birol, Ali Fuat . "Estetik, İktidar ve Uluslararası İlişkiler". Mukaddime 10 / 1 (May 2019): 321-334 . https://doi.org/10.19059/mukaddime.433301
AMA Birol A . Estetik, İktidar ve Uluslararası İlişkiler. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(1): 321-334.
Vancouver Birol A . Estetik, İktidar ve Uluslararası İlişkiler. Mukaddime. 2019; 10(1): 334-321.