Year 2019, Volume 10 , Issue 1, Pages 115 - 139 2019-05-30

Mimar Dâvud Ağa’nın İmzalı Eserleri ve Üslûbu

Şerif Tümer [1] , Abdülhamit Tüfekçioğlu [2]


Mimar Sinan’ın çıraklarından olup onun ölümüyle birlikte Hassa Mimarlar Ocağı Teşkilatı’nın başına geçen Dâvud Ağa 1588-98 yılları arasında imparatorluğa başmimarlık yapmıştır. Henüz Mimar Sinan’ın sağlığı ve başmimarlığı döneminde inşa edilen Çarşamba Mehmed Ağa Camisi kitâbesine imzasını koyma şansını elde eden Dâvud Ağa’nın Sinan tarafından başarılı bulunup desteklenen mimarlardan olduğu açıktır. Daha sonra Divanyolu Koca Sinan Paşa Külliyesi ve Sinan Paşa Kasrı’nın çeşme üstündeki kitâbesine imzasını koyan Dâvud Ağa Osmanlı mimarlığı ve Sinan ekolünün devamcısı olmakla birlikte kendi üslup anlayışını da inşa ettiği eserlere yansıtmıştır. Sinan’dan edindiği mimari birikime kendine has üslup özelliklerini de ekleyen Dâvud Ağa kendisinden sonraki mimarları da etkilemiştir. Bu çalışmada Dâvud Ağa imzalı eserler her bakımdan incelenerek başmimarın üslubu belirlenmeye çalışılacaktır.

Osmanlı mimarisi, Mimar Dâvud Ağa, Kitabe, Külliye, Mimar Sinan
  • Anonim (1994); ‘‘Davud Ağa’’, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 3, İstanbul, 6.Anonim(1963); ‘‘Davut Ağa’’, Türk Ansiklopedisi, c. XII, Milli Eğitim Basımevi, Ankara, 355-56.AÇIKGÖZOĞLU A. S.(2002); ‘‘Osmanlı Camiinde Kıble Yönünde Özgün Bir Hacim’’, Türkler Ansiklopedisi, c. 12, Ankara, 124-132.ARSEVEN, C. E.(1955); Türk Sanatı Tarihi, c.I, İstanbul.ALTINAY, A. R.(1937); Türk Mimarları, İstanbul.ALTINAY, A. R.(1934); ‘’Büyük Mimar Sinan’ın Halefi Davut Ağa’’, Yedigün, II/51, İstanbul, 6-7.ÇOBANOĞLU, A. V.(1999); ‘‘Davud Ağa’’, Yaşamlarıyla ve Yapıtlarıyla Osmanlılar Ansiklopedisi, c. 1, İstanbul, 367-368.DEMİRCANLI, Y. Y.(1989); İstanbul Mimarisi için Kaynak Olarak Evliya Çelebi Seyâhatnâmesi, İstanbul.ERDOĞAN, M. (1955); ‘‘Mimar Davud Ağanın Hayatı ve Eserleri’’, Türkiyat Mecmuası, c. XII, İstanbul, 179-204.ELDEM, S. H.(1969); Köşkler ve Kasırlar, c. I-II, Kutulmuş Matbaası, İstanbul.ERSOY, A.(1989); İstanbul’daki Altı ve Sekiz Destekli Camilerimizin Gelişimi, İstanbul, 1989.EYİCE, S.(2000); ‘‘Dâvud Ağa’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 9, İstanbul, 24-26.EYİCE, S.(1994); ‘‘Sinan Paşa Köşkü’’, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 7, İstanbul, 1994, 1-2.GÜNDÜZ, F.(2004); ‘‘Mehmed Ağa Külliyesi’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, c. 28, İstanbul, 431-432.HASKAN, M. N.(1996); Eyüpsultan Külliyatı (Tarihi, Kültürü ve Sanatıyla), Ankara.KARAKAYA, E.(2002); ‘‘ Koca Sinan Paşa Külliyesi ’’, Diyanet İslam Ansiklopedisi, C.26, Ankara, 139.KERAMETLİ, C.(1999); ‘‘Türk Zevkinin Ünlüleri Ser-i Mimarı Âlem Dâvud Ağa’’, Osmanlı Ansiklopedisi, c. 10, Ankara, 221-226.KÖŞKLÜ, Z.(1999); 17. Ve 18. Yüzyıl Osmanlı Medreselerinin Tipolojisi, Yayımlanmamış Doktora Tezi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum.KUBAN, D.(2007); Osmanlı Mimarisi, İstanbul.KÜTÜKOĞLU, M.(2000); XX. Asra Erişen İstanbul Medreseleri, Ankara.OKÇUOĞLU, T.(1994); ‘‘Mehmed Ağa Külliyesi’’, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c. 5, İstanbul, 355-356.SÖNMEZ, Z.(1997); ‘‘Davud Ağa’’, Eczacıbaşı Sanat Ansiklopedisi, c. 1, İstanbul, 430.SÖNMEZ, Z. (1988); Mimar Sinan İle İlgili Tarihi Yazmalar-Belgeler, İstanbul.SÖZEN, M.(1975); Türk Mimarisinin Gelişimi ve Mimar Sinan, İstanbul.TÜMER, Ş.(2012); Mimar Dâvud Ağa’nın Hayatı, Eserleri ve Üslup Anlayışı, Yayımlanmamış Yüksek Lisans Tezi, Yüzüncü Yıl Üniversitesi, Van.YAVAŞ, D.(1994); ‘‘Sinan Paşa Külliyesi’’, Dünden Bugüne İstanbul Ansiklopedisi, c.7, İstanbul, 4-5.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0108-9647
Author: Şerif Tümer (Primary Author)
Country: Turkey


Orcid: 0000-0002-5116-0624
Author: Abdülhamit Tüfekçioğlu (Primary Author)

Dates

Publication Date : May 30, 2019

Bibtex @research article { mukaddime408637, journal = {Mukaddime}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2019}, volume = {10}, pages = {115 - 139}, doi = {10.19059/mukaddime.408637}, title = {Mimar Dâvud Ağa’nın İmzalı Eserleri ve Üslûbu}, key = {cite}, author = {Tümer, Şerif and Tüfekçioğlu, Abdülhamit} }
APA Tümer, Ş , Tüfekçioğlu, A . (2019). Mimar Dâvud Ağa’nın İmzalı Eserleri ve Üslûbu. Mukaddime , 10 (1) , 115-139 . DOI: 10.19059/mukaddime.408637
MLA Tümer, Ş , Tüfekçioğlu, A . "Mimar Dâvud Ağa’nın İmzalı Eserleri ve Üslûbu". Mukaddime 10 (2019 ): 115-139 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/en/issue/45526/408637>
Chicago Tümer, Ş , Tüfekçioğlu, A . "Mimar Dâvud Ağa’nın İmzalı Eserleri ve Üslûbu". Mukaddime 10 (2019 ): 115-139
RIS TY - JOUR T1 - Mimar Dâvud Ağa’nın İmzalı Eserleri ve Üslûbu AU - Şerif Tümer , Abdülhamit Tüfekçioğlu Y1 - 2019 PY - 2019 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.408637 DO - 10.19059/mukaddime.408637 T2 - Mukaddime JF - Journal JO - JOR SP - 115 EP - 139 VL - 10 IS - 1 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.408637 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.408637 Y2 - 2019 ER -
EndNote %0 Mukaddime Mimar Dâvud Ağa’nın İmzalı Eserleri ve Üslûbu %A Şerif Tümer , Abdülhamit Tüfekçioğlu %T Mimar Dâvud Ağa’nın İmzalı Eserleri ve Üslûbu %D 2019 %J Mukaddime %P 1309-6087-2459-0711 %V 10 %N 1 %R doi: 10.19059/mukaddime.408637 %U 10.19059/mukaddime.408637
ISNAD Tümer, Şerif , Tüfekçioğlu, Abdülhamit . "Mimar Dâvud Ağa’nın İmzalı Eserleri ve Üslûbu". Mukaddime 10 / 1 (May 2019): 115-139 . https://doi.org/10.19059/mukaddime.408637
AMA Tümer Ş , Tüfekçioğlu A . Mimar Dâvud Ağa’nın İmzalı Eserleri ve Üslûbu. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2019; 10(1): 115-139.
Vancouver Tümer Ş , Tüfekçioğlu A . Mimar Dâvud Ağa’nın İmzalı Eserleri ve Üslûbu. Mukaddime. 2019; 10(1): 139-115.