Year 2018, Volume 9 , Issue 3, Pages 79 - 94 2018-12-31

Çokkültürlülük ve Ayrımcılık Arasında: Avrupa Ülkelerinin Entegrasyon Politikalarında Eğitim Alanı

Veysel Erat [1]


Giderek artan uluslararası insan hareketliliği göçü birçok açıdan inceleme nesnesi haline getirmiştir. Birçok boyutu olan göç ve göçmen politikalarının en önemli alanlarından birisi entegrasyondur. Asimilasyondan farklılıkları gözeterek uyuma birçok yorumu bulunan entegrasyonun tek bir tanımı yoktur. Ancak entegrasyona ilişkin çeşitli göstergeler oluşturulmuştur ve eğitim bunlardan biridir. Bu bağlamda çalışmanın amacı Avrupa’da uygulanan göçmen entegrasyon politikalarının eğitim alanı üzerinden incelenmesidir. Çalışma üç bölüme ayırılmıştır. Birinci bölümde entegrasyon kavramı ve alternatif yaklaşımlar ele alınmıştır. Sonraki bölümde entegrasyon türleri ve göstergeleri incelenmiştir. Son bölümde Avrupa ülkelerinin eğitimde geliştirdiği entegrasyon politikaları iki alt başlıkta çözümlenmiştir. Sonuç olarak Avrupa ülkelerinin bir kısmının çokkültürlü, diğer bir kısmının ayırımcı modeli benimsedikleri ortaya konmuştur. 
Avrupa, entegrasyon, eğitim, çokkültürlülük
 • Akşar, M. (2016). Kültürel Başkalaşım. Referans, 4(27), 8-12.
 • Castles, S., & Miller, M. J. (2008). Göçler Çağı Modern Dünyada Uluslararası Göç Hareketleri. (B. U. Bal, & İ. Akbulut, Çev.) İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Castles, S., Korac, M., Vasta, E., & Vertovec, S. (2002). Integration: Mapping Field. UK: Immigration Research and Statistics Service (IRSS).
 • Crotia. (2015r). 09 26, 2018 tarihinde Migrant Integration Policy Index: http://www.mipex.eu/croatia adresinden alındı
 • Erat, V. (2017). Küreselleşme ve Ulus Devlet Sarmalında Devletlerin Göçmen Politikası. KAUJEASF, 8(15), 197-209.
 • European Union. (2017). Migrant Integration. Luxemburg: Publications O ce of the European Union.
 • Gordon, M. (1964). Assimilation in American Life. Oxford: Univesity Press.
 • IOM. (2018). International Organization For Migrant. 09 30, 2018 tarihinde Migration and Migrants: A Global Overview: http://www.iom.int/wmr/chapter-2 adresinden alındı
 • Jacobs, D. (2013). The Educational Integration of Migrants. What is the Role of Sending Society Actors and is there a Transnational Educational Field? San Domenico: European University Institute.
 • Kaya, A. (2008). Fransa-Türkleri: Cumhuriyetçi Entegrasyon Modelinin Eleştirisi . D. Danış, & V. İrdiş içinde, Türkiye'den Fransa'ya Göç ve Göçmenlik Halleri (s. 36-72). İstanbul: İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları.
 • Keskin, H. (2011). Türklerin Gölgesinde Almanya. İstanbul: Doğan Kitap.
 • Koçak, O., & Gündüz, R. D. (2017). Avrupa Birliği Göç Politikaları ve Göçmenlerin Sosyal Olarak İçerilmelerine Etkisi. Yalova Sosyal Bilimler Dergisi, 7(12), 66-91.
 • Martikainen, T. (2010). Din, Göçmenler ve Entegrasyon. M.Ü. İliilıiyaı Fakültesi Dergisi(38), 263-276.
 • MIPEX. (2015a). What is MIPEX. 9 15, 2018 tarihinde Migrant Integration Policy Index: http://www.mipex.eu/what-is-mipex adresinden alındı
 • MIPEX. (2015b). Migrant Integration Policy Index 2015. Barcelona: Barcelona Center for International Affairs.
 • MIPEX. (2015c). Education. 9 15, 2018 tarihinde Migrant Integration Policy Index: http://www.mipex.eu/education adresinden alındı
 • MIPEX. (2015d). Key Finding. 9 17, 2018 tarihinde Migrant Integration Index: http://www.mipex.eu/key-findings adresinden alındı
 • MIPEX. (2015e). Migrant Integration Policy Index. 09 27, 2018 tarihinde Sweden: http://www.mipex.eu/sweden adresinden alındı
 • MIPEX. (2015f). Norway. 9 27, 2018 tarihinde Migrant Integration Policy Index: http://www.mipex.eu/norway adresinden alındı
 • MIPEX. (2015g). Portugal. 09 25, 2018 tarihinde Migrant Integration Policy Index: http://www.mipex.eu/portugal adresinden alındı
 • MIPEX. (2015h). Belgium. 09 25, 2018 tarihinde Migrant Integration Policy Index: http://www.mipex.eu/belgium adresinden alındı
 • MIPEX. (2015i). Finland. 09 25, 2018 tarihinde Migrant Integratio Policy Index: http://www.mipex.eu/finland adresinden alındı
 • MIPEX. (2015j). Estonia. 9 25, 2018 tarihinde Migrant Integration Policy Index: http://www.mipex.eu/estonia#/tab-education adresinden alındı
 • MIPEX. (2015k). Denmark. 09 25, 2018 tarihinde Migrant Integration Policy Index: http://www.mipex.eu/denmark adresinden alındı
 • MIPEX. (2015l). United Kingdom. 09 25, 2018 tarihinde Migrant Integration Policy Index: http://www.mipex.eu/united-kingdom adresinden alındı
 • MIPEX. (2015m). 09 25, 2018 tarihinde Netherlands: http://www.mipex.eu/netherlands adresinden alındı
 • MIPEX. (2015n). French. 09 25, 2018 tarihinde Migrant Integration Policy Index: http://www.mipex.eu/france adresinden alındı
 • MIPEX. (2015o). Slovakia. 09 25, 2018o tarihinde Migrant Integration Policy Index: http://www.mipex.eu/slovakia adresinden alındı
 • MIPEX. (2015ö, 09 26). Romania. Migrant Integrational Index: http://www.mipex.eu/romania adresinden alındı
 • MIPEX. (2015p). Malta. 09 26, 2018 tarihinde Migrant Integration Policy Index: http://www.mipex.eu/malta adresinden alındı
 • MIPEX. (2015s). Bulgaria. 09 26, 2018 tarihinde Migrant Integration Index: http://www.mipex.eu/bulgaria adresinden alındı
 • MIPEX. (2018, 9 30). List Of Indıcators. Migrant Integration Policy Index: http://www.mipex.eu/sites/default/files/downloads/pdf/files/custom/a4/2018.09.30-22.28.19-mipex-2015-custom-book-a4.pdf adresinden alındı
 • OECD; European Union. (2015). Indicators of Immigrant Integration 2015: Settling In. Paris: OECD Publishing.
 • Oxford. (2018, 09 21). integrate. Oxford Living Dictionaries: https://en.oxforddictionaries.com/definition/integrate adresinden alındı
 • Özmen, N. (2012). Çokkültürlü Toplumda Sosyal Entegrasyon ve Din. İstanbul: Çamlıca Yayınları .
 • TDK. (2018, 09 21). Genel Türkçe Sözlük. entegrasyon: http://tdk.gov.tr/index.php?option=com_gts&arama=gts&guid=TDK.GTS.5ba577b953e623.85974879 adresinden alındı
 • UNESCO. (2017). Migration and Education. 9 16, 2018 tarihinde https://es.unesco.org/gem-report/sites/gem-report/files/Think%20piece%20-%20International%20migration%20and%20education%20-%20Tani%20-%20FINAL.pdf adresinden alındı
 • Unutulmaz, K. O. (2015). Gündemdeki Kavram "Göçmen Entegrasyonu"-Avrupa'daki Gelişimi ve Britanya Örneği. S. G. Öner, & N. A. Öner içinde, Küreselleşme Çağında Göç (s. 135-159). İstanbul: İletişim Yayınları.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Orcid: 0000-0002-0735-5432
Author: Veysel Erat
Institution: BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : December 31, 2018

Bibtex @research article { mukaddime466453, journal = {Mukaddime}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {79 - 94}, doi = {10.19059/mukaddime.466453}, title = {Çokkültürlülük ve Ayrımcılık Arasında: Avrupa Ülkelerinin Entegrasyon Politikalarında Eğitim Alanı}, key = {cite}, author = {Erat, Veysel} }
APA Erat, V . (2018). Çokkültürlülük ve Ayrımcılık Arasında: Avrupa Ülkelerinin Entegrasyon Politikalarında Eğitim Alanı. Mukaddime , 9 (3) , 79-94 . DOI: 10.19059/mukaddime.466453
MLA Erat, V . "Çokkültürlülük ve Ayrımcılık Arasında: Avrupa Ülkelerinin Entegrasyon Politikalarında Eğitim Alanı". Mukaddime 9 (2018 ): 79-94 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/en/issue/41975/466453>
Chicago Erat, V . "Çokkültürlülük ve Ayrımcılık Arasında: Avrupa Ülkelerinin Entegrasyon Politikalarında Eğitim Alanı". Mukaddime 9 (2018 ): 79-94
RIS TY - JOUR T1 - Çokkültürlülük ve Ayrımcılık Arasında: Avrupa Ülkelerinin Entegrasyon Politikalarında Eğitim Alanı AU - Veysel Erat Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.466453 DO - 10.19059/mukaddime.466453 T2 - Mukaddime JF - Journal JO - JOR SP - 79 EP - 94 VL - 9 IS - 3 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.466453 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.466453 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mukaddime Çokkültürlülük ve Ayrımcılık Arasında: Avrupa Ülkelerinin Entegrasyon Politikalarında Eğitim Alanı %A Veysel Erat %T Çokkültürlülük ve Ayrımcılık Arasında: Avrupa Ülkelerinin Entegrasyon Politikalarında Eğitim Alanı %D 2018 %J Mukaddime %P 1309-6087-2459-0711 %V 9 %N 3 %R doi: 10.19059/mukaddime.466453 %U 10.19059/mukaddime.466453
ISNAD Erat, Veysel . "Çokkültürlülük ve Ayrımcılık Arasında: Avrupa Ülkelerinin Entegrasyon Politikalarında Eğitim Alanı". Mukaddime 9 / 3 (December 2019): 79-94 . https://doi.org/10.19059/mukaddime.466453
AMA Erat V . Çokkültürlülük ve Ayrımcılık Arasında: Avrupa Ülkelerinin Entegrasyon Politikalarında Eğitim Alanı. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 9(3): 79-94.
Vancouver Erat V . Çokkültürlülük ve Ayrımcılık Arasında: Avrupa Ülkelerinin Entegrasyon Politikalarında Eğitim Alanı. Mukaddime. 2018; 9(3): 94-79.