Year 2018, Volume 9 , Issue 2, Pages 181 - 194 2018-11-29

İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Araştırma

Metin Kaplan [1] , Mehmet Emin Eren [2]


Bu çalışmanın amacı iş sağlığı ve güvenliği (İSG) algısının iş stresi üzerindeki etkisini analiz etmektir. Bunun için İstanbul’da faaliyet gösteren bir kamu hastanesinde çalışmakta olan 326 sağlık personelinin İSG’ye ilişkin algıları ile iş stresi düzeylerine ilişkin veriler anket yoluyla toplanmıştır. Elde edilen veriler istatistiksel olarak çoklu ve basit regresyon analizleri yoluyla incelenmiştir.

İSG’nin iş yerinde sağlanması ile ilgili devletin sorumlulukları, hastane yönetiminin sorumlulukları ve çalışanların sorumlulukları olmak üzere üç boyutlu olarak değerlendirilmiştir. Yapılan basit regresyon analizi İSG’nin iş stresi üzerinde negatif ve anlamlı bir etkiye sahip olduğunu göstermiştir. Ancak çoklu regresyon analizi sonuçlarına göre hastane yönetiminin İSG alanında sorumluluklarını yerine getirdiği algısı iş stresi üzerinde negatif bir etkiye sahipken, devletin sorumlulukları boyutunda pozitif ve anlamlı bir etki ortaya çıkmıştır. Çalışanların sorumlulukları boyutunun ise anlamlı bir etkiye sahip olmadığı görülmüştür. 

İş Sağlığı ve Güvenliği, İş Stresi, , Hastane Çalışanları
 • Akman G., Özkan C., Eriş, H. (2008). Strateji odaklılık ve firma stratejilerinin firma performansına etkisinin analizi. İstanbul Ticaret Üniversitesi Fen Bilimleri Dergisi 7(13): 93-115.
 • Atasoy, A., Aksoy, S. (2009). Hekim Dışı Sağlık Personelinde Mesleki Risklerin Belirlenmesi. Uluslararası Sağlıkta Performans ve Kalite Kongresi. Antalya, Türkiye, Mart 19-21, ss: 111-123.
 • Aydın Aktekin, F. (2010). İş sağlığı ve güvenliğinin hemşirelerin tükenmişlik düzeyleri üzerine etkisi. Yüksek Lisans Tezi, Dokuz Eylül Universitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, İzmir.
 • Devebakan, N. (2007). Özel sağlık işletmelerinde iş sağlığı ve güvenliği. Doktora Tezi, Dokuz Eylül Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İzmir.
 • Eroğlu, F. (2000). Davranış Bilimleri (Beta Yayınları, İstanbul).
 • Gujarati, D.N. (1999). Temel Ekonometri, çev. Ümit Şenesen, Gülay Günlük Şenesen. (LiteratürYayıncılık, İstanbul).
 • House, R.J., Rizzo, J.R. (1972. Role conflict and ambiguity as critical variables in model of organizational behavior. Organizational Behaviorand Human Performance 7: 467-505.
 • Kalaycı, Ş. (2009). SPSS Uygulamalı Çok Değişkenli İstatistik Teknikleri (Asil Yayın Dağıtım, Ankara).
 • Kaya, E. (2010). İş Stresive Tükenmişlik Duygusunun İşten Ayrılma niyeti Üzerine Etkileri: Sağlık Peroneli Üzerine Bir Uygulama. Yüksek Lisans Tezi, T.C. Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Koç, Ş.R. (2009). Sağlık Çalışanlarında İş Stresi Acil Servis Örneği. Yüksek Lisans Tezi, T.C. Beykent Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Anabilim Dalı, İstanbul.
 • Korkmaz, A, Avsallı, H. (2012). Çalışma Hayatında Yeni Bir Dönem: 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Yasası. Süleyman Demirel Üniversitesi SDÜ Fen Edebiyat Fakültesi Sosyal Bilimler Dergisi 26: 153-167.
 • Meydanlıoğlu, A. (2013). Sağlık Çalışanlarının Sağlığı ve Güvenliği. BalikesirSaglik Bilimleri Dergisi 3(2): 192-199.
 • Ofluoğlu, G., Karaca, M. (2001). İş Kazaları Ve Meslek Hastalıklarının Psikolojik Boyutları Ve Çalışma Yaşamının Kalitesi. TMMOB Makina Mühendisleri Odası İs Sağlığı İs Güvenliği Kongresi . Adana, Türkiye, Mayıs 11-12.
 • Oğan, H. (2014). Sağlık Çalışanları İçin İşçi Sağlığı Ve Güvenliği (Türk Tabipleri Birliği Yayınları, Ankara).
 • Özgener, Ş, Iraz, R. (2006). Customer relationship management in small-medium enterprises: The case of Turkish tourism industry. Tourism Management 27(6): 1356-1363.
 • Özmutaf, N.M. (2006). Örgütlerde İnsan Kaynakları Ve Stres: Ampirik Bir Yaklaşım. E.Ü. Su Ürünleri Dergisi 23(1-2): 75-81.
 • Saldamlı, A. (2008). Mesleki Stres . Örgütsel Davranışta Seçme Konular, der. Mahmut Özdevecioğlu ve Himmet Karadal (İlke Yayınevi, Ankara).
 • Sarıcaoğlu, F., Akıncı, S.B., Gözaçan, A., Güner, B., Rezaki, M. ve Aypar, Ü. (2005). Gece ve Gündüz Vardiya Çalışmasının Bir Grup Anestezi Asistanının Dikkat ve Anksiyete Düzeyleri Üzerine Etkisi. Türk Psikiyatri Dergisi 16(2): 106-112.
 • Sarıçam, H. (2012). İş Sağlığı Ve Güvenliği Kapsamında Hemşirelerin Karşılaştığı Risk Ve Tehlikelerin İş Stresi Düzeyleri Üzerine Etkisi . Yüksek Lisans Tezi, T.C. Dokuz Eylül Üniversitesi, Sağlık Bilimleri Enstitüsü, Sağlıkla Kalite Geliştirme ve Akreditasyon Anabilim Dalı, İzmir.
 • Serinken, M., Tomruk, Ö., Erdur B., Soysal, S. ve Çımrın, A.H. (2003). Acil Servis Hekimlerinin İş Stres Faktörleri. Akademik Acil Tıp Dergisi 1: 48-51.
 • Tokmak, C., Kaplan, Ç., Türkmen, F. (2011). İş Koşullarının Sağlık Çalışanlarında Yol Açtığı Stres Üzerine Sivas’ta Bir Araştırma. İşletme Araştırmaları Dergisi 3(1): 49-68.
 • Ural, A. ve Kılıç, İ. (2005). Bilimsel Araştırma Süreci ve SPSS ile Veri Analizi (Detay Yayıncılık, Ankara).
 • Yılmaz, F. (2009). Avrupa Birliği Ve Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği: Türkiye’de İş Sağlığı Ve Güvenliği Kurullarının Etkinlik Düzeyinin Ölçülmesi. Doktora Tezi, T. C. İstanbul Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, Çalışma Ekonomisi Ve Endüstri İlişkileri Anabilim Dalı, İstanbul.
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Metin Kaplan (Primary Author)
Institution: NEVŞEHİR HACI BEKTAŞ VELİ ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Mehmet Emin Eren
Country: Turkey


Dates

Publication Date : November 29, 2018

Bibtex @research article { mukaddime454700, journal = {Mukaddime}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {181 - 194}, doi = {10.19059/mukaddime.454700}, title = {İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Araştırma}, key = {cite}, author = {Kaplan, Metin and Eren, Mehmet Emin} }
APA Kaplan, M , Eren, M . (2018). İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Araştırma. Mukaddime , 9 (2) , 181-194 . DOI: 10.19059/mukaddime.454700
MLA Kaplan, M , Eren, M . "İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Araştırma". Mukaddime 9 (2018 ): 181-194 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/en/issue/40691/454700>
Chicago Kaplan, M , Eren, M . "İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Araştırma". Mukaddime 9 (2018 ): 181-194
RIS TY - JOUR T1 - İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Araştırma AU - Metin Kaplan , Mehmet Emin Eren Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.454700 DO - 10.19059/mukaddime.454700 T2 - Mukaddime JF - Journal JO - JOR SP - 181 EP - 194 VL - 9 IS - 2 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.454700 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.454700 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mukaddime İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Araştırma %A Metin Kaplan , Mehmet Emin Eren %T İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Araştırma %D 2018 %J Mukaddime %P 1309-6087-2459-0711 %V 9 %N 2 %R doi: 10.19059/mukaddime.454700 %U 10.19059/mukaddime.454700
ISNAD Kaplan, Metin , Eren, Mehmet Emin . "İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Araştırma". Mukaddime 9 / 2 (November 2018): 181-194 . https://doi.org/10.19059/mukaddime.454700
AMA Kaplan M , Eren M . İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Araştırma. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 9(2): 181-194.
Vancouver Kaplan M , Eren M . İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Araştırma. Mukaddime. 2018; 9(2): 194-181.