Year 2018, Volume 9 , Issue 1, Pages 209 - 230 2018-05-30

GSM Operatör Markalarının Tüketici Açısından Değerlendirilmesi

Halil İbrahim Şengün [1] , Nurettin Menteş [2]Günümüz Bilgi Çağı’nda en çok bilgiye sahip olup bunu en etkin kullanabilen insanlar, kurumlar, ülkeler daha başarılı olmaktadır.  Bilgi sahibi olmanın yanında bu bilgiyi kullanıp paylaşmak da hayati öneme sahiptir. Cep telefonu bilgiyi anında paylaşma imkanı sağlayan ve hızla insanların hayatında önemli yer edinen aygıtlardır. Cep telefonu kullanım oranındaki bu hızlı artış, hizmet sağlayıcı olarak  GSM operatörleri arasındaki rekabeti büyük ölçüde arttırmıştır. GSM operatörleri  de bu rekabet ortamından başarıyla sıyrılabilmek için müşterilerini tatmin etmenin yolunu aramaktadır.  Bu araştırmada  cep telefonu kullanıcılarının GSM operatör tercihleri tespit edilmeye çalışılmıştır. Bu bağlamda Diyarbakır’daki cep telefonu kullanıcılarından 464 kişinin yüzyüze anket yöntemi çerçevesinde        GSM opertörleri hakkındaki algıları ölçülmeye çalışılmıştır. Elde edilen veriler istatistik paket programı aracı ile Frekans ve Ki-Kare testlerine  tabi tutulmuştur. Demografik bulgular ile  tercih edilen GSM operatörleri arasında anlamlı ilişkinin var olup olmadığı araştırılmıştır. Anlamlı ilişki bulunan verilere ait çapraz tablolar ayrıntılı olarak incelenmiştir. Buna göre; katılımcıların daha çok faturalı hat kullandıkları ve aylık görüşme bedeli olarak 26 tl-42tl arası bir harcama yaptıkları görülmüştür. Katılımcılar için “Her Yöne Tarifeler” in daha fazla ilgi çektiği görülmüştür. Operatör tercihlerinde en etkili unsur olarak tarife ücreti uygunluğunu gören katılımcılar, daha sonra sırasıyla GSM Kalitesi ve Kampanyalar’ı önemsemektedirler. Genç yaştakilerin operatör tercihinde öncelik kampanyayken, orta yaştakilerde önceliğin GSM Kalitesi olduğu görülmüştür.


Tüketici Davranışları, GSM Tercihleri, Marka
 • Aaker, D. A. (2007). Marka Değeri Yönetimi. Mediacat Kitapları, İstanbul.
 • Aktepe C. , Baş M. (2008). Marka Bilgisi Sürecinde Marka Farkındalığı Ve Algılanan Kalite (Beklenti) İlişkisi Ve Gsm Sektörüne Yönelik Bir Analiz, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi, 10 / 1 . 81 – 96
 • Altuntaş B., Karaarslan M.H., Özdemir H. Ö. (2015) “Yerel Pazarlarda Tüketicilerin GSM Operatörlerini Algılamalarını Belirlemeye Yönelik Bir Çalışma”Business & Management Studies: An International Journal, 3 (1), 39-55.
 • Atmaca E., Keskin M., (2014). GSM Operatörlerine Yönelik Müşteri Memnuniyet Araştırması” Çukurova Üniversitesi İİBF Dergisi, 18 (1) ,45-63.
 • Baran A., Taşkın E., (2017). Güven, İletişim Ve Empati Bağlamında İlişkisel Pazarlamanın Tüketici Temelli Marka Değerine Etkisi: Gsm Operatör Kullanıcıları Üzerinde Bir Uygulama, International Journal of Social Sciences and Education Research 3(2) , 361-378
 • Benned, P. D. (1988). Marketing, McGraw Hill Inc.
 • BTK Pazar Verileri Raporu (2018).
 • Büte, M (2011). Etik İklim, Örgütsel Güven ve Bireysel Performans Arasındaki İlişki, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 25(1), 171-192.
 • Büyüköztürk, Ş. (2002). Sosyal Bilimler için Veri Analizi İçin El Kitabı Pagem Akademi: İstanbul.
 • Çetin G. (2017). Kurumsal Aboneler Açısından Türkiye Mobil İletişim Piyasası” Uluslararası Ekonomik Araştırmalar Dergisi, 3(2), 125-130
 • Homburg C., A.Giering (2001). Personal Characteristics as moderators of the relationship between customer satisfaction and loyalty, Psychology & Marketing, 18(1), 43-66.
 • Karagöz Y., Çatı, K. ve Koçoğlu, C. M., (2009). Cep Telefonu ve Operatör Tercihinde Etkili Olabilecek Faktörlerin Demografik Özelliklere Bağlı Olarak İrdelenmesi, Dumlupınar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 23, 7-24.
 • Kızgın Yıldıray (2008). Genç Gsm Abonelerinin Operatör Seçimlerini Etkileyen Değişkenlerin Konumlandırılması Üzerine Bir Alan Araştırması: Muğla Üniversitesi Öğrencileri Örneği, Yönetim ve Ekonomi Araştırmalar Dergisi, 6(10), 142-161.
 • Kotler , P., G.Armstrong (2008)., Principles of Marketing, 12th edition, Pearson Prentice Hall: New Jersey.
 • Kotler, P. (2006). B2B Brand Management, Springer: Berlin, Germany.
 • Lorcu, F. (2015). Örneklerle veri Analizi SPSS uygulamalı Detay Yayıncılık: Ankara.
 • Meral A., Baş M. (2013). Türkiye’de Faaliyet Gösteren Gsm Operatörlerinin Hizmet Kalitesi Bakımından Karşılaştırılması Ve Uygulanan Rekabet Stratejileri, Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi , 15 (2), 41-70.
 • O’Neill, J. W., Mattila, A. S. (2004). Hotel Branding Strategy: Its Relationship To Guest Satisfaction And Room Revenue. Journal Of Hospitality & Tourism Research, 28, 156-165. Türk M., Binbaşıoğlu H., Deste M.(2016). GSM Operatörlerinin Sunmuş Olduğu Gençlik Kampanyalarından Gençlerin Beklentilerine ve Memnuniyetlerine Yönelik Bir Araştırma, Eurasian Academy of Sciences Eurasian Business & Economics Journal, 2, 284-296.
 • Türkay, Ayşegül (2011). Satın Alma Davranışları Açısından Üniversite Öğrencileri Arasında Marka Bağımlılığının Önemi: Batı Akdeniz Üniversiteleri Üzerinde Bir Uygulama. Basılmamış Yüksek Lisans Tezi Tezi, Süleyman Demirel Üniversitesi, Isparta.
 • Ünlü S., Tolon M. (2012). Tutundurma Faaliyetlerinin Tüketici Satın Alma Davranışlarına Etkisinin Belirlenmesi: Türk Gsm Sektöründe Bir Araştırma, Atatürk Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, 26(2), 273-295.
 • Yaşa E., Bozyiğit S. (2012). “Y Kuşağı Tüketicilerinin Cep Telefonu ve GSM Operatörleri Tercihi: Mersin İlindeki Üniversite Öğrencilerinin Tercihlerini Belirlemeye Yönelik Pilot Bir Araştırma” Çağ Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, 9(1), 29-46.
 • http://www.istatistikanaliz.com/orneklem_buyuklugunu_saptanmasi. asp. (E.T. 5.2.2018)
 • http://www.saylor.org/books/(https://www.saylor.org/site/wpcontent/uploads/2013/02/Stokes_16.pdf) (E.T. 10.3.2018)
 • https://www.btk.gov.tr/File/?path=ROOT%2f1%2fDocuments%2fSayfalar%2fPazar_Verileri%2f2017-Q3.pdf (E.T. 3.3.2018)
 • http://www.tuik.gov.tr/VeriBilgi.do?alt_id=1062 (E.T. 1.3.2018)
 • http://www.tuik.gov.tr/PreIstatistikTablo.do?istab_id=1590 (E.T. 2.3.2018)
 • http://www.istatistikanaliz.com/orneklem_buyuklugunu_saptanmasi. asp. (E.T. 6.3.2018)
Primary Language tr
Subjects Social
Journal Section Articles
Authors

Author: Halil İbrahim Şengün (Primary Author)
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Author: Nurettin Menteş
Institution: DİCLE ÜNİVERSİTESİ
Country: Turkey


Dates

Publication Date : May 30, 2018

Bibtex @research article { mukaddime411249, journal = {Mukaddime}, issn = {1309-6087}, eissn = {2459-0711}, address = {}, publisher = {Mardin Artuklu University}, year = {2018}, volume = {9}, pages = {209 - 230}, doi = {10.19059/mukaddime.411249}, title = {GSM Operatör Markalarının Tüketici Açısından Değerlendirilmesi}, key = {cite}, author = {Şengün, Halil İbrahim and Menteş, Nurettin} }
APA Şengün, H , Menteş, N . (2018). GSM Operatör Markalarının Tüketici Açısından Değerlendirilmesi. Mukaddime , 9 (1) , 209-230 . DOI: 10.19059/mukaddime.411249
MLA Şengün, H , Menteş, N . "GSM Operatör Markalarının Tüketici Açısından Değerlendirilmesi". Mukaddime 9 (2018 ): 209-230 <http://mukaddime.artuklu.edu.tr/en/issue/37049/411249>
Chicago Şengün, H , Menteş, N . "GSM Operatör Markalarının Tüketici Açısından Değerlendirilmesi". Mukaddime 9 (2018 ): 209-230
RIS TY - JOUR T1 - GSM Operatör Markalarının Tüketici Açısından Değerlendirilmesi AU - Halil İbrahim Şengün , Nurettin Menteş Y1 - 2018 PY - 2018 N1 - doi: 10.19059/mukaddime.411249 DO - 10.19059/mukaddime.411249 T2 - Mukaddime JF - Journal JO - JOR SP - 209 EP - 230 VL - 9 IS - 1 SN - 1309-6087-2459-0711 M3 - doi: 10.19059/mukaddime.411249 UR - https://doi.org/10.19059/mukaddime.411249 Y2 - 2018 ER -
EndNote %0 Mukaddime GSM Operatör Markalarının Tüketici Açısından Değerlendirilmesi %A Halil İbrahim Şengün , Nurettin Menteş %T GSM Operatör Markalarının Tüketici Açısından Değerlendirilmesi %D 2018 %J Mukaddime %P 1309-6087-2459-0711 %V 9 %N 1 %R doi: 10.19059/mukaddime.411249 %U 10.19059/mukaddime.411249
ISNAD Şengün, Halil İbrahim , Menteş, Nurettin . "GSM Operatör Markalarının Tüketici Açısından Değerlendirilmesi". Mukaddime 9 / 1 (May 2018): 209-230 . https://doi.org/10.19059/mukaddime.411249
AMA Şengün H , Menteş N . GSM Operatör Markalarının Tüketici Açısından Değerlendirilmesi. Mukaddime Dergisi - Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. 2018; 9(1): 209-230.
Vancouver Şengün H , Menteş N . GSM Operatör Markalarının Tüketici Açısından Değerlendirilmesi. Mukaddime. 2018; 9(1): 230-209.