Diyarbakır Çifte Han’ın Koruma ve Yeniden Kullanım Önerileri

Evindar Yeşilbaş
2.027 758

Öz


Özet: Tarihi eserler, ait oldukları çağın toplumsal ve kültürel yapısının birer simgesi olarak insanların çevreleriyle ilişkilerinde, mekân bağlamında belirleyici nitelikte olmalarıyla önemli bir role sahiptirler. Bu eserler, değişen ve gelişen toplum şartlarına karşı tarihi çevreleri değişse bile inşa edildikleri dönemin mimari karakteristiğini yansıtmaktadırlar. Yeni kentsel mekân ihtiyaçları doğrultusunda işlevlendirilerek kullanılmaları kentlerin imajı açısından önem taşımaktadırlar. Bu çalışmada, Diyarbakır Çifte Han’ın kent içindeki konumu, mimari, görsel değeri ile tarihi önemi ve mekân açısından korumanın, yeniden işlevlendirilmesinin gerekliliği üzerine değerlendirme ve öneriler sunulmuştur.

Anahtar Kelimeler: Tarihi mekân, koruma, işlevlendirme, Diyarbakır, Çifte Han.


Anahtar kelimeler


Tarihi mekân, koruma, işlevlendirme, Diyarbakır, Çifte Han

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19059/mukaddime.63990

Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Dergimiz 2016 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN tarafından taranmaktadır.


ISSN: 1309-6087, e-ISSN: 2459-0711