Cumhuriyet Döneminde İstiklal Mahkemeleri

Seyfettin Aslan, Tahir Dündar
3.172 1.203

Öz


Özet: Gerçekte dönemsel olarak birisi Kurtuluş Savaşı sırasında diğeri Cumhuriyetten sonra olmak üzere İstiklal Mahkemeleri’ni ikiye ayırarak incelemek mümkündür. Kurtuluş Savaşı sırasında kurulan İstiklal Mahkemelerinin amacı, aşırı bir şekilde artan asker kaçaklarını önleyerek cepheyi desteklemek ve cephe gerisinde kamu düzenini ve güvenliğini sağlamak gibi teknik konulardı. Cumhuriyetten sonra yeniden oluşturulan bu mahkemelerin, daha çok siyasal iktidarın uyguladığı politikalara karşı gerek basından gerekse muhalefet partisi ve diğer muhalif kesimlerden gelen ağır eleştirileri bastırmak şeklinde siyasi bir işlevi vardı. Bu çalışmanın odaklandığı ve Takrir-i Sükûn Kanunu’yla birlikte kurulan İstanbul, Ankara ve Şark İstiklal Mahkemeleri aracılığıyla iki yıllık bir sürede siyasal muhalefet, muhalif basın, İslami ve etnik muhalefet tasfiye edildi.

Anahtar Kelimeler: İstiklal Mahkemeleri, devrimler, muhalefet.


Anahtar kelimeler


İstiklal Mahkemeleri, devrimler, muhalefet

Tam metin:

PDF


DOI: http://dx.doi.org/10.19059/mukaddime.02800

Referanslar


Ağaoğlu, S. (1969). Babamın Arkadaşları. İstanbul: Baha.

Akyol, T. (2012). Atatürk'ün ihtilal Hukuku. İstanbul: Doğan Kitap.

Akyürekli, M. (2013). Şark İstiklal Mahkemesi. İstanbul: Kitap.

Alkan, A.T. (2012). İstiklal Mahkemeleri ve Sivas'ta Şapka İnkılâbı Duruşmaları. İstanbul: Ötüken.

Atay, F. R. (1999). Çankaya ( E-kitap). İstanbul: Yeni Gün Haber Ajansı.

Aybars, E. (2009). İstiklal Mahkemeleri. Ankara: Ayraç.

Aydemir, Ş. S. (1997). Tek Adam (1922-1938),C.3, İstanbul: Remzi.

Cebesoy, A. F. (1960). Siyasi Hatıralar. C.2, İstanbul: Vatan.

Cemal, B. (1955). Şeyh Sait İsyanı. İstanbul: Sel.

Ceylan, H. H. (1991). Cumhuriyet Dönemi Din-Devlet İlişkileri. İstanbul: Risale.

Doğan, A. (1964). Kurtuluş, Kuruluş ve Sonrası. İstanbul: Dünya.

Edip, E. (2002). İstiklal Mahkemeleri’nde Sebilürreşad’ın Romanı. İstanbul: Beyan.

Erman, A. N. (1971). İzmir Suikastı ve İstiklal Mahkemeleri. İstanbul: Temel.

Fırat, M. Ş. (1981). Doğu İlleri ve Varto Tarihi. İstanbul: Türk Kültürünü Araştırma Enstitüsü.

Goloğlu, M. (2011). Devrimler ve Tepkileri (3. Baskı). İstanbul: Türkiye İş Bankası.

Gökgöz, B., Kurbanoğlu B. (2013). İskilipli Atıf Hoca-İstiklal Mahkemelerinin Tarihi Misyonu ve Şapka İnkılabı. İstanbul: Ekin.

İnönü, İ. (2006). Hatıralar, İstanbul: Bilgi.

Kandemir, F. (1955). İzmir Suikastının İçyüzü. C.1-2, İstanbul: Ekicigil.

Kılıç, A. (1955). İstiklal Mahkemesi Hatıraları. İstanbul: Sel.

Kılıç, S. (1994). (Der.) İzmir Suikasti, İddianame ve Kazım Karabekir’in Savunması, İstanbul: Emre.

Koçak, C. (1997). “Siyasal Tarih (1923-1950)”. Sina Akşin, (ed.), Türkiye Tarihi, Çağdaş Türkiye içinde (85-175), İstanbul: Cem.

Koylan, H. (1946). Şeyh Said İsyanı. Ankara: T.C. İçişleri Bakanlığı.

Nedim, A. (1993). Belgelerle İstiklal Mahkemeleri 1, Ankara İstiklal Mahkemesi Zabıtları. İstanbul: İşaret.

Orbay, R. (1993). Cehennem Değirmeni. C.2, İstanbul: Emre.

Örgeevren, A. S. (2007). Şeyh Sait İsyanı ve Şark İstiklal Mahkemesi. İstanbul: Temel.

Soboul, A. (1969). 1789 Fransız İnkılâbı Tarihi. (E-kitap), Şerif Hulusi (Çev.), İstanbul: Cem.

Şimşir, B. (1975). İngiliz Belgeleriyle Kürt Sorunu (1924-1938). Ankara: Türk Tarih Kurumu.

Toker, M. (1968). Şeyh Sait ve İsyanı. Ankara: Akis.

Tunçay, M. (1992). TC’nde Tek-Parti Yönetimi’nin Kurulması (1923-1931), 3.bs.,İstanbul: Cem.

Yalman, A. E. (1997). Yakın Tarihte Gördüklerim ve Geçirdiklerim. C.2, 2.bs. İstanbul: Pera Turizm Ticaret A.Ş.

Zürcher, E. J. (2000). Modernleşen Türkiye’nin Tarihi (E-kitap) Yasemin Saner Gönen (Çev.). İstanbul: İletişim.

TBMM Zabıt Cerideleri

TBMM Gizli Celse Zabıtları
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Dergimiz 2016 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN tarafından taranmaktadır.


ISSN: 1309-6087, e-ISSN: 2459-0711