CEVRİ ÇELEBİ'YE NİSPET EDİLEN HFIZ-I ŞİRAZİ GAZELİ ŞERHİ

Turgay ŞAFAK
2.495 1.414

Öz


Osmanlı coğrafyasında en çok okunan ve eseri yaygın olan şairlerin başında gelen Hafız-ı Şirazî’nin divanı pek çok kez tercüme ve şerhedilmiştir. Bu şerhlerden bazıları bütün divanı kapsarken bazıları ise sadece bir gazel ve bir beyitle de sınırlıdır. Genellikle tasavvufi bir yaklaşımla şerhedilmiş olan Hafız divanının ilk gazeli 17. Yüzyıl şairlerinden olan Cevri Efendi tarafından yine tasavvufi şerh geleneğine uygun olarak şerhedilmiştir. Bugüne kadar sadece matbu nüshası olan eserin Cevrî’ye ait olmadığı iddia edilmekteydi ama bizim ulaşmış olduğumuz bir yazma nüsha eserin Cevrî’ye ait olduğunu ortaya koymaktadır.

Tam metin:

PDF
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Dergimiz 2016 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN tarafından taranmaktadır.


ISSN: 1309-6087, e-ISSN: 2459-0711