BİLGİ YÖNETİMİ ARACILIĞIYLA BİLGİNİN ETKİN KULLANIMI

Mehmet Akif ÖZER
2.363 885

Öz


Bu çalışmada 21. yüzyılın yeni yönetim anlayışında çok önemli hale gelen bilginin, örgütlerin etkin kullanımı için bilgi yönetimi uygulamalarına geçmek zorunda oldukları tezi tartışılacaktır. Yeni yönetim anlayışında örgütler arasında öne çıkma artık rekabet avantajını sağlama ve süreçleri etkin yönetmek ile mümkün olmaktadır. Bu süreçte örgütlere rekabet avantajı sağlayacak en önemli unsurlardan birisi de örgütsel bilgidir. Bunun etkin kullanımı ve stratejilere dönüştürülmesi, örgütlerin yol haritalarını hazırlarken oldukça avantajlı konumda olmalarını sağlamaktadır. Çalışmada örgütler açısından böylesine önemli olan bilgi ile ilgili kavramsal bir çerçeve çizilecek ardından bilginin nasıl etkin yönetilebileceği sorgulanacaktır. Bu kapsamda bilgi yönetimi ayrıntılı incelenecek ve etkili bilgi yönetiminin örgütler tarafından uygulanması gerekliliği ortaya konacaktır.

Anahtar kelimeler


Bilgi, örgütsel bilgi, enformasyon, bilgi yönetimi, süreç.

Tam metin:

PDF


Referanslar


Akgül M. Kemal, Aydın C., Çarkıt N. (2006). Bilgi yönetimi. Ankara: Kamu Bilişim Platformu VIII.
Creative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 License.

Dergimiz 2016 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN tarafından taranmaktadır.


ISSN: 1309-6087, e-ISSN: 2459-0711