Mukaddime dergisinin 9. cilt "Avrupa Komşuluk Politikası ve Göç" temalı Özel Sayısı yayımlandı...


Dergimiz ULAKBİM TR Dizin, DOAJ, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, İdeal Online, SOBİAD ve İSAM dizinlerinde yer almaktadır. 


Dergimize yazar ve(ya) hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

Dergimizin 9. cilt, Özel Sayısına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz:

http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/4197


Saygılarımızla,

Mukaddime Dergisi Editör Kurulu


Mukaddime dergisinin 9. cilt 2. sayısı yayımlandı...


Dergimiz ULAKBİM TR Dizin, DOAJ, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, İdeal Online, SOBİAD ve İSAM tarafından dizinlenmektedir. 


Yazar ve(ya) hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

Dergimizin 9. cilt, 2. sayısına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz:Saygılarımızla

Mukaddime Dergisi Editör Kurulu

Saygıdeğer Hakemlerimiz,

Mukaddime dergisinde yapmış olduğunuz hakemlik için teşekkür eder, hakem ve(ya) yazar olarak katkılarınızın devamını bekleriz. Mukaddime dergisi 2018 Kasım sayısının jenerik sayfasında, 2018 yılı içerisinde hakemlik(ler) yapmış akademisyenlerin isim listesi yer alacaktır. 

Bilgilerinize sunar, saygılar dileriz...

Mukaddime Dergisi Editör Kurulu

Mukaddime dergisinin Kasım 2018’de yayımlanacak 9. Cilt Sayı 2 için makale kabulü sona ermiştir.  İlginize teşekkür eder, 2019 Mayıs sayımız için makale gönderimlerinizi bekleriz. Saygılarımızla...

Mukaddime Dergisi Editör Kurulu

Mukadddime dergisinin "AB’nin Yeni Komşuluk Politikaları Bağlamında Göç, İltica ve Bölgesel Politikaları" temalı 2. özel sayısı Aralık 2018'de yayımlanıyor. Makale gönderimi için son gün 31 Ekim 2018'dir. İlgi ve bilgilerinize sunarız...

Mukaddime dergisi 9. cilt 1. sayısı yayımlandı.

Dergimiz ULAKBİM TR Dizin, DOAJ, ASOS Sosyal Bilimler İndeksi, İdeal Online, SOBİAD ve İSAM tarafından dizinlenmektedir. 


Yazar ve(ya) hakem olarak katkılarınızı bekliyoruz.

Dergimizin 9. cilt, 1. sayısına aşağıdaki linklerden erişebilirsiniz:


http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/37049

Saygılarımızla,
Mukaddime Dergisi Editör Kurulu

Sayın Yazar(lar),

Dergimiz politikası gereği, yazarlardan iThenticate raporu istemektedir. DergiPark üzerinden yapacağınız makale başvurularında makalenizle birlikte iThenticate raporunuzu da ekleyiniz. Aksi takdirde makalenizin ön kontrol işlemleri başlatılmayacaktır. Bilgilerinize sunar, saygılar dileriz.

http://www.ithenticate.com/

Mukaddime Dergisi Editör Kurulu

Dergimizin Mayıs 2018'te yayımlanacak 9. cilt 1. sayısı için yayımlanacak makale süreçleri tamamlanmıştır. İlgilerinize teşekkür eder, Kasım 2018'de yayımlanacak 9. cilt 2. sayı için makalelerinizi bekleriz.

Saygılarımızla

Mukadddime dergisinin "AB’nin Yeni Komşuluk Politikaları Bağlamında Göç, İltica ve Bölgesel Politikaları" temalı 2. özel sayısı Aralık 2018'de yayımlanıyor. Makale gönderimi için son gün 01 Ekim 2018'dir. İlgi ve bilgilerinize sunarız...

Özel sayıda ele alınacak konular:

-Arap Baharı sonrası yeni komşuluk politikası

-AB’nin göç meselesine yaklaşımı ve ortak politikaları

-Üye ve aday ülkelerin göç ve göçmen politikaları

-AB’ye yönelen legal ve illegal göçün farklı yönleriyle incelenmesi

-Göçün AB’nin diğer politika alanlarına etkisi

-Yeni komşuluk bağlamında AB’nin radikalleşme, terörizm ile mücadele, demokratikleşme, kalkınma, işbirliği, ekonomi, enerji ve bölgesel politikaları

-AB ve Türkiye’nin Suriye iç savaşına yönelik politikaları

-Arap Baharı sonrası Türkiye-AB ilişkileri

Önemli Bilgiler ve Tarihler: Özel Sayı Aralık 2018’de yayımlanacaktır. Makale gönderimi için son gün 1 Ekim 2018’dir.

Makaleler, DergiPark sistemi üzerinden Mukaddime dergisine gönderilecektir.

Makale yazımıyla ilgili diğer teknik konularda Mukaddime dergisinin kuralları geçerlidir. http://mukaddime.artuklu.edu.tr/announcements, http://mukaddime.artuklu.edu.tr/

Özel Sayının misafir editörlüğünü Dr. Zelal Başak KIZILKAN yapacaktır. İletişim bilgileri zkizilkan@yahoo.com


Dergimizin Mayıs ve Kasım 2018'de yayımlanacak 9. Cilt 1. ve 2. Sayılarına katkılarınızı bekliyoruz...

Dergimizin 'Melaye Cızîrî' başlıklı ilk özel sayısı Aralık-2017'de yayımlandı...

http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/33607

Şifre İşlemleri

Kullanıcı şifresini unutan veya bilmeyen kullanıcılarımız aşağıdaki bağlantıyı kullanarak şifrelerini sıfırlayabilirler:

http://dergipark.gov.tr/resetting/request