Özel sayıda ele alınacak konular:

-Arap Baharı sonrası yeni komşuluk politikası

-AB’nin göç meselesine yaklaşımı ve ortak politikaları

-Üye ve aday ülkelerin göç ve göçmen politikaları

-AB’ye yönelen legal ve illegal göçün farklı yönleriyle incelenmesi

-Göçün AB’nin diğer politika alanlarına etkisi

-Yeni komşuluk bağlamında AB’nin radikalleşme, terörizm ile mücadele, demokratikleşme, kalkınma, işbirliği, ekonomi, enerji ve bölgesel politikaları

-AB ve Türkiye’nin Suriye iç savaşına yönelik politikaları

-Arap Baharı sonrası Türkiye-AB ilişkileri

Önemli Bilgiler ve Tarihler: Özel Sayı Aralık 2018’de yayımlanacaktır.

Makale gönderimi için son gün 1 Ekim 2018’dir.

Makaleler, DergiPark sistemi üzerinden Mukaddime dergisine gönderilecektir.

Makale yazımıyla ilgili diğer teknik konularda Mukaddime dergisinin kuralları geçerlidir. http://mukaddime.artuklu.edu.tr/announcements, http://mukaddime.artuklu.edu.tr/


Mukadddime dergisinin "AB’nin Yeni Komşuluk Politikaları Bağlamında Göç, İltica ve Bölgesel Politikaları" temalı 2. özel sayısı Aralık 2018'de yayımlanıyor. Makale gönderimi için son gün 01 Ağustos 2018 Çarşamba günüdür. İlgi ve bilgilerinize sunarız...

2010 yılından bu yana Orta Doğu ve Kuzey Afrika’da süregelen toplumsal ve siyasal hareketler sonuçları itibariyle Avrupa Birliği ile yakından ilintilidir. Orta Doğu’daki dönüşüm AB’nin geniş komşularını oluşturan bölgelerde ortaya çıkan iç savaşlar ve güç boşlukları, yasadışı göç, iltica, terörizm, radikalleşe ve insan kaçakçılığı gibi ulusal sınırları aşan sorunların ortaya çıkmasına neden olmuştur. Söz konusu sorunlar AB ülkelerinde önemli ölçüde istikrasızlık ve güvensizliğin ortaya çıkmasını tetiklemiş, Avrupa Birliği Orta Doğu’da cereyan eden bu gelişmeler karşında komşuluk politikasını yeniden düzenlemiştir.

 

Bu bağlamda Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitülüsü tarafından yayımlanan, ULAKBİM TR Dizin  ve çok sayıda alan indeksi tarafından taranan çok dilli, hakemli dergi statüsündeki Mukaddime dergisi bünyesinde ARALIK 2018’de Avrupa Birliği’nin Komşuluk Politikası: Göç, İltica ve Bölgesel Sorunlar ana temalı bir özel sayı yayımlanacaktır. Söz konusu özel sayı Avrupa Birliği tarafından desteklenen Jean Monnet Modülü bağlamında hazırlanacaktır.

                                                 

Önerilen özel sayı üç konuyu ele almayı hedeflemektedir. Bunlardan ilki, AB’nin Akdeniz ve Orta Doğu politikasına yön veren “yeni” komşuluk politikasının temel hedef ve araçlarının ele alınmasıdır. Buradaki amacımız yeni komşuluk politikasının farklı unsurlarını tespit etmenin yansıra, komşuluk politikasının fırsat ve sınırlılıklarını ampirik ve analitik olarak tartışmaya açmaktır. İkinci olarak, AB’nin Orta Doğu’da cereyan eden toplumsal ve siyasal hareketlere yanıt vermek için geliştirmiş olduğu enstrümanların farklı politika alanlarında ne derecede bir sürekliliği veya değişimi temsil ettiği tartışmasıdır. Bu bağlamda, yeni komşuluk politikasının özellikle bir düzenleme getirdiği ve Türkiye ile ilişkilerini de yakından ilgilendiren, AB’nin göç ve iltica politikası özel sayısının temel konusunu oluşturacaktır. Son olarak, AB’nin ulus-üstü bir yapılanma olarak Orta Doğu’daki  toplumsal ve siyasal dönüşüme yanıt verme sürecinde aktör olabilme kapasitesi ve etkinliği, bölgesel politikaları özel sayıda ele alınacak tartışmaların son boyutunu oluşturacaktır. 

Özel sayıda ele alınacak konular: -

-Arap Baharı sonrası yeni komşuluk politikası

-AB’nin göç meselesine yaklaşımı ve ortak politikaları

-Üye ve aday ülkelerin göç ve göçmen politikaları

-AB’ye yönelen legal ve illegal göçün farklı yönleriyle incelenmesi

-Göçün AB’nin diğer politika alanlarına etkisi

-Yeni komşuluk bağlamında AB’nin radikalleşme, terörizm ile mücadele, demokratikleşme, kalkınma, işbirliği, ekonomi ve enerji politikaları

-AB ve Türkiye’nin Suriye iç savaşına yönelik politikaları

-Arap Baharı sonrası Türkiye-AB ilişkileri

 

Önemli tarihler:

Makaleler, DergiPark sistemi üzerinden Mukaddime dergisine gönderilecektir.

Makaleler, kayıt tarihinden itibaren hakemlenecektir. 

Makaleler, hakemleme ve edit işlemleri de göz önüne alındığında 1 Ağustos 2018 tarihine kadar gönderilebilir.

Makale yazımıyla ilgili diğer teknik konularda Mukaddime dergisinin kuralları geçerlidir.

Özel sayının misafir editörü, Mardin Artuklu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Siyaset ve Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Dr. Zelal Başak Kızılkan'dır. İletişim bilgileri zkizilkan@yahoo.com

Dergimizin Mayıs ve Kasım 2018'de yayımlanacak 9. Cilt 1. ve 2. Sayılarına katkılarınızı bekliyoruz...

Dergimizin 'Melaye Cızîrî' başlıklı ilk özel sayısı Aralık-2017'de yayımlandı...

http://mukaddime.artuklu.edu.tr/issue/33607

Şifre İşlemleri

Kullanıcı şifresini unutan veya bilmeyen kullanıcılarımız aşağıdaki bağlantıyı kullanarak şifrelerini sıfırlayabilirler:

http://dergipark.gov.tr/resetting/request