Amaç

Mukaddime Dergisi, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Mayıs 2010 yılında yayım hayatına başlayan, yılda iki kez yayımlanan (Mayıs ve Kasım) hakemli bir dergidir. Dergi, hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır.

Mukaddime’de, tarihsel süreç içerisinde Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sosyo-kültürel gelişmeleri analitik bakış açısıyla ele alan özgün çalışmalara yer verilmektedir. Dergi, yayınladığı nitelikli akademik içeriklerle; bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinde önde gelen yayın organlarından biri olmayı amaçlamaktadır.

Dergide; dinî, felsefî, tarihî ve sosyo-kültürel bağlama odaklanan özgün çalışmalarla bilime en üst düzeyde katkı sağlamayı önceleyen bir yayın politikası izlenmektedir. İlgili alanlarda analitik bakış açısıyla ele alınan, orijinal fikirlerin serdedildiği çalışmaların yayınlanması öncelenmektedir. Bununla birlikte dergi; tarih, felsefe, din ve sosyolojiyle bağlantılı olarak sosyal bilimlerin diğer tüm alanlarında geliştirilen yeni yorum, yaklaşım ve analizlere de açıktır. Dergide kuramsal ve analitik çalışmaların yanı sıra kitap tanıtımı/eleştirisi, araştırma notları ve bilimsel toplantılara dair değerlendirme yazılarına yer verilmektedir. Böylece söz konusu görüş ve yaklaşımların etkilerinin bir yansıması olarak yeni fikirlerin üretilmesine öncülük etme hedeflenmektedir.

Dergide, APA (6. Baskı) kaynakça ve atıf sistemi kullanılmaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir. Diğer dillerde gönderilen yazılar Editör Kurulu tarafından değerlendirilir. Mukaddime Dergisi açık erişimli olup yazar ve okurdan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir bilimsel yayın organında değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Yazarın/yazarların ırkına, cinsiyetine, dinsel görüşüne, etnik kökenine, politik yönelimine bakılmaz. Gelen bütün makaleler hakemlere gönderilmeden önce Editör Kurulu tarafından bilimsel kıstaslara göre ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme aşamasını geçemeyen çalışmalar yazarlarına iade edilir. Ön değerlendirme aşamasını geçen çalışmalar ise değerlendirilmek üzere “kör hakem” yöntemiyle konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Her bir hakemden çalışmayla ilgili değerlendirme formunu doldurmaları veya gerekli görülmesi durumunda ayrı bir rapor hazırlamaları istenir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Hakemlerin isimleri gizli tutulmak kaydıyla hakem raporları yazara/yazarlara bildirilir. Hakemlerden birisi veya her ikisi, “düzeltmelerden sonra yayınlanabilir” görüşü belirtirse, gerekli düzeltmelerin yapılması için makale yazara gönderilir. Makale, en az iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayınlanır. Düzeltme yapıldıktan sonra hakemlerin uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı hakem ve Editör Kurulu tarafından değerlendirilir.

Kitap değerlendirme yazılarının yayınına Editör Kurulu karar verir. 

Yayınlanan yazıların dil, üslup, içerik, vb. açılardan bütün yasal ve hukuki sorumluluğu yazara aittir.

Kapsam

Mukaddime Dergisi, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Mayıs 2010 yılında yayım hayatına başlayan, yılda iki kez yayımlanan (Mayıs ve Kasım) hakemli bir dergidir. Dergi, hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır.

Mukaddime’de, tarihsel süreç içerisinde Ortadoğu coğrafyasında yaşanan sosyo-kültürel gelişmeleri analitik bakış açısıyla ele alan özgün çalışmalara yer verilmektedir. Dergi, yayınladığı nitelikli akademik içeriklerle; bölgesel gelişmelerin değerlendirilmesinde önde gelen yayın organlarından biri olmayı amaçlamaktadır.

Dergide; dinî, felsefî, tarihî ve sosyo-kültürel bağlama odaklanan özgün çalışmalarla bilime en üst düzeyde katkı sağlamayı önceleyen bir yayın politikası izlenmektedir. İlgili alanlarda analitik bakış açısıyla ele alınan, orijinal fikirlerin serdedildiği çalışmaların yayınlanması öncelenmektedir. Bununla birlikte dergi; tarih, felsefe, din ve sosyolojiyle bağlantılı olarak sosyal bilimlerin diğer tüm alanlarında geliştirilen yeni yorum, yaklaşım ve analizlere de açıktır. Dergide kuramsal ve analitik çalışmaların yanı sıra kitap tanıtımı/eleştirisi, araştırma notları ve bilimsel toplantılara dair değerlendirme yazılarına yer verilmektedir. Böylece söz konusu görüş ve yaklaşımların etkilerinin bir yansıması olarak yeni fikirlerin üretilmesine öncülük etme hedeflenmektedir.

Dergide, APA (6. Baskı) kaynakça ve atıf sistemi kullanılmaktadır. Derginin yayın dili Türkçedir. Diğer dillerde gönderilen yazılar Editör Kurulu tarafından değerlendirilir. Mukaddime Dergisi açık erişimli olup yazar ve okurdan herhangi bir ücret talep etmemektedir.

Dergiye gönderilen yazıların daha önce yayınlanmamış olması veya başka bir bilimsel yayın organında değerlendirme aşamasında bulunmaması gerekir. Yazarın/yazarların ırkına, cinsiyetine, dinsel görüşüne, etnik kökenine, politik yönelimine bakılmaz. Gelen bütün makaleler hakemlere gönderilmeden önce Editör Kurulu tarafından bilimsel kıstaslara göre ön değerlendirmeye tabi tutulur. Ön değerlendirme aşamasını geçemeyen çalışmalar yazarlarına iade edilir. Ön değerlendirme aşamasını geçen çalışmalar ise değerlendirilmek üzere “kör hakem” yöntemiyle konunun uzmanı iki hakeme gönderilir. Her bir hakemden çalışmayla ilgili değerlendirme formunu doldurmaları veya gerekli görülmesi durumunda ayrı bir rapor hazırlamaları istenir. İki hakemin görüş ayrılığı durumunda, üçüncü bir hakemin görüşüne başvurulur. Hakemlerin isimleri gizli tutulmak kaydıyla hakem raporları yazara/yazarlara bildirilir. Hakemlerden birisi veya her ikisi, “düzeltmelerden sonra yayınlanabilir” görüşü belirtirse, gerekli düzeltmelerin yapılması için makale yazara gönderilir. Makale, en az iki hakemden olumlu rapor gelmesi halinde yayınlanır. Düzeltme yapıldıktan sonra hakemlerin uyarılarının dikkate alınıp alınmadığı hakem ve Editör Kurulu tarafından değerlendirilir.

Kitap değerlendirme yazılarının yayınına Editör Kurulu karar verir. 

Yayınlanan yazıların dil, üslup, içerik, vb. açılardan bütün yasal ve hukuki sorumluluğu yazara aittir.