Kişiler

Sayı Editörleri

Yrd. Doç. Dr. Ahmet KÜTÜK, Mardin Artuklu Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü, Türkiye

Doç. Dr. Mehmet Nesim DORU, Mardin Artuklu Üniversitesi, Edebiyat Fakültesi, Felsefe Bölümü, TürkiyeDergimiz 2016 yılı itibariyle ULAKBİM TR DİZİN tarafından taranmaktadır.


ISSN: 1309-6087, e-ISSN: 2459-0711