MUKADDİME
Kapak Resmi
ISSN 1309-6087 | e-ISSN 2459-0711 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi |
 • Odak ve kapsam
Mukaddime Dergisi, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Mayıs 2010 yılında yayın hayatına başlayan, yılda iki kez yayımlanan (Mayıs ve Kasım) uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır.
 • Yayın sıklığı
Dergi, altı ay aralıklarla bahar (Mayıs) ve güz (Kasım) dönemlerinde yayınlanır.
 
 • Açık erişim politikası
Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.
Mukaddime Dergisi aynı zamanda 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda dergimiz yayın kurulu tarafından benimsenen açık erişim politikaları http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinde yer almaktadır.
 
 • Bilimsel Etik
Editör Kurulu’nun ön değerlendirmesinden geçen bütün makaleler iThenticate programında taranır. Bilimsel uygunluk raporuna sahip olmayanlar hakem değerlendirmesine tabi tutulmadan reddedilir.   

 • Arşivleme
Bu dergi, katılan kütüphaneler arasında dağıtık bir arşivleme sistemi oluşturmak ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır. LOCKSS hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz buraya tıklayın.

MUKADDİME

ISSN 1309-6087 | e-ISSN 2459-0711 | Periyot Yılda 2 Sayı | Başlangıç: 2010 | Yayıncı Mardin Artuklu Üniversitesi |
Kapak Resmi

50.002

176.731
 • Odak ve kapsam
Mukaddime Dergisi, Mardin Artuklu Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü tarafından Mayıs 2010 yılında yayın hayatına başlayan, yılda iki kez yayımlanan (Mayıs ve Kasım) uluslararası hakemli bir dergidir. Dergi, hem basılı hem de elektronik olarak yayınlanmaktadır.
 • Yayın sıklığı
Dergi, altı ay aralıklarla bahar (Mayıs) ve güz (Kasım) dönemlerinde yayınlanır.
 
 • Açık erişim politikası
Bu dergi; bilimsel araştırmaları halka ücretsiz sunmanın bilginin küresel paylaşımını artıracağı ilkesini benimseyerek, içeriğine anında açık erişim sağlamaktadır.
Mukaddime Dergisi aynı zamanda 12 Eylül 2012 tarihinde kabul edilen Budapeşte Açık Erişim Girişimi'ni desteklemektedir. Bu bağlamda dergimiz yayın kurulu tarafından benimsenen açık erişim politikaları http://www.budapestopenaccessinitiative.org/boai-10-translations/turkish-translation adresinde yer almaktadır.
 
 • Bilimsel Etik
Editör Kurulu’nun ön değerlendirmesinden geçen bütün makaleler iThenticate programında taranır. Bilimsel uygunluk raporuna sahip olmayanlar hakem değerlendirmesine tabi tutulmadan reddedilir.   

 • Arşivleme
Bu dergi, katılan kütüphaneler arasında dağıtık bir arşivleme sistemi oluşturmak ve bu kütüphanelerin koruma ve restorasyon amaçlı kalıcı arşivler yaratmasına izin vermek için LOCKSS sistemini kullanmaktadır. LOCKSS hakkında daha fazla bilgi almak isterseniz buraya tıklayın.
Cilt 9 - Sayı 2 - Kas 2018
 1. Yeni Bir Form Olarak Nakşî-Halidîliğin Kürt Coğrafyasındaki Etkileri
  Sayfalar 1 - 16
  Mehmet Nesim Doru
 2. Selahaddin Eyyubî Zamanında Nusaybin
  Sayfalar 17 - 30
  Hüseyin Güneş
 3. Kovargeriya Akademîk a Kurdî li Tirkiyeyê-Türkiye’de Kürtçe Akademik Dergiciliği
  Sayfalar 31 - 48
  Necat Keskin
 4. Türkçe Ezan Uygulamasının Toplumsal Hafızada Yol Açtığı Travmalar Üzerine
  Sayfalar 49 - 66
  Rıfat Atay
 5. “Sonsuzluk Teorisi” Filmi ve Genetik Yapısalcı Bir Analiz
  Sayfalar 67 - 78
  İbrahim Yücedağ
 6. Arap Baharı Sonrası Avrupa Birliği'nin Yeni Komşuluk Politikasi
  Sayfalar 79 - 102
  Zelal Başak Kızılkan
 7. Kamu Çalışanlarının Şırnak’ın Turizm Değerlerine Dönük Farkındalıkları
  Sayfalar 103 - 118
  Çağdaş Ertaş
 8. Veri Zarflama Analizi İle Konaklama İşletmelerinde Etkinlik Ölçümü: Yozgat İli Örneği
  Sayfalar 119 - 134
  Nuri Özgür Doğan, Yusuf Ersoy
 9. İşe Gömülmüşlük, İşe Adanmışlık ve İşten Ayrılma Niyeti İlişkisi: Bir Alan Çalışması
  Sayfalar 135 - 154
  Tuba Büyükbeşe, Mehmet Oktay Gökaslan
 10. Kurumsal Sosyal Sorumluluğun Örgütsel Özdeşleşme Üzerine Etkisi: Kurumsal İtibarın Aracı Rolü
  Sayfalar 155 - 180
  Burcu Doğanalp, Aslı Kaplan
 11. İş Sağlığı ve Güvenliği Algısının İş Stresi Üzerindeki Etkisi: Kamu Hastanesinde Bir Araştırma
  Sayfalar 181 - 194
  Metin Kaplan, Mehmet Emin Eren
 12. Varlık Yönetim Şirketlerinin Türk Bankacılık Sistemindeki Sorunlu Kredilerin Yönetimindeki Rolü
  Sayfalar 195 - 212
  Hasan Lök
 13. Öğretmen Performans Değerlendirme Sürecine İlişkin Okul Müdürü ve Öğretmen Görüşlerinin Değerlendirilmesi : Nitel Bir Çalışma
  Sayfalar 213 - 240
  Serdar Bozan, Abdurrahman Ekinci
 14. Resmî Ortaokul ve Liselerde Görev Yapan Yönetici ve Öğretmenlerin, Değerlere Dayalı Yönetim Uygulamaları İle İlgili Görüşlerinin İncelenmesi.
  Sayfalar 241 - 260
  Mehmet Ali Akın, Engin İş, Ömer Murat Öter
 15. Lisans Öğrencilerinin Sporda Sürdürülebilirliğe İlişkin Görüşlerinin Değerlendirilmesi (Firat Üniversitesi Örneği)
  Sayfalar 261 - 292
  Ali Serdar Yücel, Canan Gülbin Eskiyecek, İsa Çiftçi, Çetin Tan, Yüksel Savucu, Aybala Türkmen
 16. Rüzgâra Karşı Duran Şair: Yahya Kemal’in Türk Şiirine ve Şairlerine Etkisi
  Sayfalar 293 - 295
  Buşra Ataker
Makale Gönder
Şifre İşlemleri

Kullanıcı şifresini unutan veya bilmeyen kullanıcılarımız aşağıdaki bağlantıyı kullanarak şifrelerini sıfırlayabilirler:

http://dergipark.gov.tr/resetting/request