MUKADDİME

57.526 44.785

Cilt: 6 ∙ Sayı: 1

2015/Bahar

Tüm sayı

Tüm sayıyı göster veya indir Jenerik Kapak İçindekiler Editörden

İçindekiler

Makaleler

What is Mortal in the Soul? / Ruhların Ölebilen Kısmı Nedir? PDF (English)
Dirk KRAUSMÜLLER
Spinoza’nın Teolojik-Politik İncelemesi’nde Tanah Eleştirisi / Spinoza’s Critique of Tanakh in his Tractatus Theologico-Politicus PDF
Yasin MERAL
Osmanlı Medrese Geleneğinde Bir Varlık Alanı Olarak Dil: Mollâ Câmî ve Hâşiyelerinde Grameri Aşma Çabası / Language as a Space of Entity in the Ottoman Madrasa Tradition: Attempt to Exceed Grammar in Mollā Jāmī and its Annotations PDF
Yunus CENGİZ
Kıbrıs'ın Fethi İçin Yapılan Hazırlıklar (Arşiv Belgelerine Göre) / The Preparations are Made for the Conquest of Cyprus (According to the Archive Documents) PDF
Feridun BİLGİN
Mela 'Elîyê Baqustanî û Mewlûda Wî / Mullah Ali Baqustanî and his Mawlid PDF
M. Zahir ERTEKİN
Zaza Edebiyatında Tirêj Dergisinin Yeri / The Importance of Tirêj in the Zazaki Literature PDF
Murat VAROL
Nüzhet Ortanca'nın Manzum Sâib-i Tebrîzî Tercümesinin Çeviri İşlemleri Açısından Tahlili / An Analysis of Nüzhet Ortanca’s Metrical Translation of Sâib-i Tebrîzî from the Point of Translation Procedures PDF
Emrullah YAKUT
جهود ناصيف المعلوف في تعليم اللّغات الشَّرقيَّة / The Struggles of Nassif Malouf in Teaching the Oriental Languages PDF
Abdulsattar Abdullah ELHAJHAMED
Türkiyede Organoloji Çalışmaları / Organology Studies in Turkey PDF
Seher TETİK IŞIK

Kitap Tanıtım ve Değerlendirmesi

Mayın ve Kaçakçı: Türkiye-Suriye Sınırını İnşa ve Bozma Pratikleri PDF
Hidayet TUKSAL
Karl Marx-Max Weber Karşıtlığından Kurumlar Sosyolojisine Kıtlık-Dayanışma İkiliği PDF
İbrahim YÜCEDAĞ